2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

?Füstös képek? adalékok a roma gyerekek iskolai neveléséhez -Tanulmány

6 perc olvasás
<p><span class="inline right"><a href="/node/875"></a></span><span class="inline left"><a href="/node/880"><img class="image thumbnail" src="/files/images/ciganybabak.thumbnail.jpg" border="0" alt="Figurák" title="Figurák" width="100" height="53" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Játékfigurák</strong></span></span>A roma gyermekek, fõleg, ha halmozottan hátrányos helyzetûek, például rossz szociális háttérrel rendelkeznek, általában nehezebben tanulnak, viselkedési problémáik vannak, nehezebben fejezik be az iskoláikat, ha egyáltalán befejezik, s kevesen vannak azok, akik jelentkeznek felsõoktatási intézménybe. Foglalkozunk velük egyáltalán, ha nem csak szalagcímrõl van szó? Érdekel ez minket? Kellene!</p><p>

figurákJátékfigurákA roma gyermekek, fõleg, ha halmozottan hátrányos helyzetûek, például rossz szociális háttérrel rendelkeznek, általában nehezebben tanulnak, viselkedési problémáik vannak, nehezebben fejezik be az iskoláikat, ha egyáltalán befejezik, s kevesen vannak azok, akik jelentkeznek felsõoktatási intézménybe. Foglalkozunk velük egyáltalán, ha nem csak szalagcímrõl van szó? Érdekel ez minket? Kellene!

figurákJátékfigurákA roma gyermekek, fõleg, ha halmozottan hátrányos helyzetûek, például rossz szociális háttérrel rendelkeznek, általában nehezebben tanulnak, viselkedési problémáik vannak, nehezebben fejezik be az iskoláikat, ha egyáltalán befejezik, s kevesen vannak azok, akik jelentkeznek felsõoktatási intézménybe. Foglalkozunk velük egyáltalán, ha nem csak szalagcímrõl van szó? Érdekel ez minket? Kellene!

Írásomban néhány olyan intézményt próbálok röviden ismertetni -a teljesség igénye nélkül-, ahol hátrányos helyzetû, fõleg roma gyermekeknek, fiataloknak nyílik lehetõségük arra, hogy tanuljanak, fejlõdjenek, foglalkozzanak a korrepetálásukkal, fejlesztésükkel, felkészítsék Õket arra a világra, ahol Nekik általában többet kell teljesíteniük ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak. A felsõoktatásba jelentkezõk száma, talán növekedhetett az elmúlt idõszakban, ugyanis a kilencvenes évektõl, egyre több olyan kezdeményezés jött létre, mely segíti ezeket a fiatalokat a tanulmányaik elvégzésében.

Az Arany János Tehetséggondozó Program egy olyan kezdeményezés, mely elsõsorban tanyán, vagy nagyobb település külterületén élõ, tehetséges nyolcadikosokat támogat. A diákoknak lehetõségük nyílik arra, hogy tehetséggondozásra törekvõ iskolában tanuljanak, s fel legyenek készítve a felsõfokú tanulmányokra is. A programon belül, a diákok segítséget kapnak egy C típusú nyelvvizsga letételéhez is, valamint leteszik a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgát. A tanulók kollégiumi elhelyezést kapnak, s a legközelebbi, programban résztvevõ iskolába járhatnak, valamint lehetõségük nyílik ösztöndíj elnyerésére is.

A programba úgy lehet bekerülni- az alapfeltételeknek való megfelelésen felül-, hogy egy fogalmazást kell írni, és egy képességfelmérõ feladatlapot kell sikeresen kitölteni. (1)

Baranya megyében, Mánfán létezik egy úgynevezett Collegium Martineum Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium, mely 1996-ban kezdte meg mûködését. Célja a halmozottan hátrányos helyzetû, roma gyermekek segítése.

Az alapítvány pedagógiai céljai között szerepel a kiscsoportos nevelés, egyetemi-fõiskolai felvételi elõkészítõk. Az iskolában folyik is beás nyelv tanítása, s vizsgázni is lehet belõle.

A kollégium dolgozói segítõi is a kollégistáknak, nem csupán alkalmazottai. A gondozónõk, beás gazdaasszonyok, akik a diákok ?pótmamái" is egyben. Arra törekednek, hogy velük a diák bármilyen problémát meg tudjon, meg merjen beszélni. A kollégiumi élettel kapcsolatos döntéseket a diákok, és dolgozók együtt hozzák a hetente megtartandó házi konferencián.

Az iskola nagy gondot fordít arra is, hogy a diákok, ne forduljanak el a családjuktól, mikor tanult emberré válnak. (2)

Pécsen található Európa elsõ, roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, a Gandhi Gimnázium, melyet a Gandhi Alapítvány hozott létre 1994-ben a ?nyitott szellemû, tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötõdõ cigány fiatalok részére".

Az iskola beás és lovári nyelvet is oktat, a ?hagyományos"  idegen nyelvek mellett. Tanulhatnak táncot, drámát, médiaismeretet.

2000-ben érettségizett az elsõ osztály, akkor, s azóta is, többen próbálják folytatni a felsõoktatásban tanulmányaikat. (3)(4)

Budapesten, a nyolcadik kerületben találjuk a Józsefvárosi Tanodát, ahol a gyerekeket a saját iskolájukkal együttmûködve kívánják iskolai eredményességükben elõsegíteni. A tanoda tulajdonképpen délutáni képességfejlesztõ, értékközvetítõ programokkal segít a kerületben élõ felsõ tagozatos és középiskolás cigány gyermekeknek, fiataloknak. Alapításának egyik oka volt, hogy a szülõk nem akarták a gyermeküket csak cigány intézménybe adni, ugyanakkor az iskolai segítõ programokra viszont igény volt.

Az intézményben korrepetálás, mûveltségi fejlesztõ (akár kiscsoportos is) és ismeretterjesztõ foglalkozások, szakkörök, klubok, tanulószoba mûködik, sok a szabadidõs program, és rendeznek versenyeket is.

Tutori rendszer szerint tanulnak, vagyis tanár-diák páros mûködik együtt. A tutor tartja a kapcsolatot a családdal, az általános iskolával, ellenõrzi, tervezi a felkészüléseket.(5)

A kazincbarcikai Don Bosco Szakképzõ és Általános Iskola, halmozottan hátrányos helyzetû roma és nem roma fiatalok részére alakult. Fontos a tehetséggondozás, tanulmányi szint emelése, felzárkóztatás, hiánypótlás, rendszeres munka és tanulás elfogadtatása, önbizalom erõsítése, gyakorlatorientált szakképzés.

Az általános értelemben vett oktatás mellett, hitéleti tevékenység, szabadidõs foglalkozások szerepelnek az iskola programjában. Az általános iskolai képzés után, több szakmai képzés közül választhatnak a diákok. Tanulhatnak többek között cipészmesterséget, kõmûvességet, fodrászatot, varrást is, de természetesen érettségizni is lehetõség van.

Az iskolában pszichológus, és szociálpszichológus is tevékenykedik, s igyekszik a halmozottan hátrányos helyzetû diákoknak a lehetõ legjobban segíteni. (6)

Írásomból kiderül, hogy vannak- ennél jóval nagyobb számban- olyan intézmények, melyek a roma gyermekek tanítására, fejlesztésére specializálódtak, mindezek ellenére úgy gondolom – roma embereket is megkérdezve- ezek nem elég ismertek. Véleményem szerint jobb lenne, ha ezek az intézmények nem is léteznének. Hogy miért? Mert az azt jelentené, hogy nincs rájuk szükség, hisz nincs hátrányos helyzetû megkülönböztetés, nincs rossz szociális körülmény. De, ez csak álom, ami, talán sosem valósul meg. Addig viszont, igenis szükség van ezekre az intézményekre! Szükség van olyan emberekre, pedagógusokra, akik szívvel-lélekkel foglalkoznak ezekkel a gyermekekkel, fiatalokkal is.

Végezetül, egy idézettel zárnék, melyet Teréz anya akár ehhez a témához is írhatott volna: ?Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger"

Németh Krisztina

(Az írás eredeti változata, egy egyetemi házidolgozat.)

1.                    http://www.om.hu/

2.                    http://www.collegium-martineum.hu/index.php?id=1

3.                    http://www.gandhi-gimn.sulinet.hu/

4.                    www.romnet.hu

5.                    Soros Oktatási Füzetek / A Józsefvárosi Tanoda; Bp., 1998

6.                    http://www.don-bosco.sulinet.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.