2023.december.10. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Habár a hegyeit nem, de magyar állapolgárságát megkaphatta:Wass Albert magyar állampolgárságának visszaállítása

4 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/6699"><img class="image thumbnail" src="/files/images/wass%20albert.thumbnail.jpg" border="0" alt="Wass Albert" title="Wass Albert" width="72" height="100" /></a><span style="width: 70px" class="caption"><strong>Wass Albert</strong></span></span>A Köztársasági Elnöki Hivatal a mai napon közleményt adott ki Wass Albert magyar állampolgárságának visszaállitásával kapcsolatban. A közleményt az alábbiakban olvashatják:</p><p>

wass albertWass AlbertA Köztársasági Elnöki Hivatal a mai napon közleményt adott ki Wass Albert magyar állampolgárságának visszaállitásával kapcsolatban. A közleményt az alábbiakban olvashatják:

wass albertWass AlbertA Köztársasági Elnöki Hivatal a mai napon közleményt adott ki Wass Albert magyar állampolgárságának visszaállitásával kapcsolatban. A közleményt az alábbiakban olvashatják:

 

A Köztársasági Elnöki Hivatal közleménye:

Wass Albert magyar állampolgárságának visszaállítása

 2007. szeptember 25-én Simicskó István és Babák Mihály országgyűlési képviselők levéllel fordultak Sólyom László köztársasági elnökhöz, melyben kérték, hogy posztumusz állítsa vissza Wass Albert magyar állampolgárságát. A Köztársasági Elnöki Hivatal a múlt héten kelt válaszlevelében tájékoztatta az országgyűlési képviselőket, hogy az állampolgársági törvényben meghatározott honosítási, illetve visszahonosítási kérelmek tárgyában a köztársasági elnök kizárólag az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztésére és ellenjegyzésével jár el, az állampolgárság posztumusz visszaadására pedig a hatályos állampolgársági törvény nem ad lehetőséget.

Ugyanakkor az elnöki hivatal arról is tájékoztatta a levélírókat, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az elnöki hivatal megkeresésére adott közlése szerint Wass Albert magyar állampolgárként halt meg. 1996-ban, írásbeli nyilatkozattal ugyanis állampolgársági bizonyítványt kért, mely kérelem alapján 1997. június 26-ai keltezéssel állampolgársági bizonyítványt állítottak ki részére, amit kézbesítettek is neki. Az állampolgársági törvény értelmében az állampolgársági bizonyítvány igazolja a magyar állampolgárság fennálltát. 

————————————————————————

S utolsó jussomat,

a Szót,ezt a szent,

tépett lobogót

kitűzöm fent az ormokon

s a csillagoknak meglobogtatom!

 

 (Wass Albert: Üzenet haza)

 Életrajza:

http://feszek.pte.hu/ujsag.php?tipus=cikk&cikk=771&rovat=212&szam=32&evfolyam=4

A KEH eredeti közleménye:

http://www.keh.hu/keh/20071029wass_albert_allampolgarsaga.html

***************************************************

UPDATED 2007-10-29 19:47:51

Wass Albert állampolgársága ideiglenes volt, az író nem élt vele. Az eset Turcsány Péter dokumentációja alapján:

1996. június 24.: Wass Albert a Magyar Köztársaság belügyminiszterének írt leveléből: „Nyolcvannyolc éves vagyok, magyarnak születtem. (…) Mint magyar állampolgár kívánok hazalátogatni, nem pedig mint román vagy amerikai." A magyar állampolgárságát igazolni kívánó kérelméhez csatolta az édesapjának, saját magának és a még Erdélyben világra jött fiának, Vidnek a születési anyakönyvi kivonatát, valamint házasságlevelét, illetőségi és származási bizonyítványát, a grófi és a czegei előnév használati jogának elismerését, továbbá a vadászjegyét is. Jó fél esztendeig semmi válasz nem érkezett.

1997. január 18.: „Az utóbbi hetekben több újságcikk jelent meg a magyar sajtóban, azt híresztelve, hogy én kérvényt intéztem Magyarország mai kormányához, amelyben állampolgárságom visszaállítását kértem, mely állítólagos kívánságomat a magyar kormány visszautasította. Az igazság az, hogy én ilyen kérvényt soha nem adtam be, így annak visszautasítása se történhetett meg." (Idézet Wass Albertnek Zas Lóránthoz, a Magyarok Vasárnapja főszerkesztő-tulajdonosához küldött Nyilatkozatából.)

1997. január 21.: Kuncze Gábor főosztályvezetőjének válasza szerint Wass Albertnek nem áll fenn a magyar állampolgársága. A levél indokként magyarázza, hogy az író „magyar állampolgárságát – az 1945. évi fegyverszüneti egyezmény rendelkezései alapján – elvesztette, így a magyar állampolgárság fennállását tanúsító bizonyítványt kiállítani" nem tudják, és hogy „a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján visszahonosítás útján szerezheti meg ismét a magyar állampolgárságot, ha ennek törvényi feltételei fennállnak. A törvény előírásai szerint kérelmére visszahonosítható az, aki bevándorlási engedéllyel Magyarországon lakik. A törvény nem teszi lehetővé a bevándorlás alóli mentesség megadását."

1997. május 26.: Csoóri Sándor levélben sürgette Kuncze Gábort, hogy adja meg Wass Albertnek az állampolgárságát igazoló engedélyt.

1997. július 4.: A Magyar Belügyminisztérium Kuncze Gábor aláírásával „állampolgársági bizonyítványt állított ki Wass Albert részére." A bizonyítvány érvényessége „1997. június 26. – 1998. június 26-ig" szólt. Az idős író ezt méltatlannak és sérelmesnek tartotta, s nem kívánt élni a kicsikart és megalázó „ideiglenes bizonyítvánnyal".

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.