Ilyen is ritkán fordul elő a magyar könyvészetben, a politikai újságírásban mindez gyakrabban. A MAGYARORSZÁG MA ÉS HOLNAP című kötet szerzőinek nyilatkozatot adtak ki, amiben mintegy felfrissítik és aktualizáljak az egy évvel ezelőtt megjelent tanulmánykötetet. Nyilatkozatukat az az alábbiakban ismertetjük.

 

Ilyen is ritkán fordul elő a magyar könyvészetben, a politikai újságírásban mindez gyakrabban. A MAGYARORSZÁG MA ÉS HOLNAP című kötet szerzőinek nyilatkozatot adtak ki, amiben mintegy felfrissítik és aktualizáljak az egy évvel ezelőtt megjelent tanulmánykötetet. Nyilatkozatukat az az alábbiakban ismertetjük.

    I.

    Már jóval a mai pénzügyi krízis előtt tudni lehetett, hogy hazánk sok bajjal és kockázattal teli időszakba került. A magyar társadalomban az elmúlt esztendők során megszaporodtak a fejlődés elakadásának jelei, az erkölcsi és politikai válságtünetek. Gazdaságunk évek óta alig fejlődik, nem biztosítja a munkaképes népesség foglalkoztatását.

    Az állami elvonások sokasága visszafogja az értékteremtést és élteti a bürokráciát, elősegíti a korrupciót.

    Az államháztartás Európában szokatlan nagy deficitjével kell egyre inkább szembesülnünk. Ám nem a pénzügyek területén mutatkoznak a legsúlyosabb deficitek.

    Az ország állapotának feltárása során meghatározó jelentőségű társadalmi hiányokra kellett rámutatnunk: tartóssá vált az egészségi és egészségügyi lemaradás; egyre aggasztóbbak az iskolázatlanság, a képzetlenség, az általános kulturálatlanság miatti problémák, az általánossá váló, és különösen a fiatalokat sújtó kilátástalanság; elveszőben van a közügyek intézőibe és a közintézményekbe vetett bizalom; a politika mély erkölcsi válságba került.

    Elemzéseink azt mutatják, hogy állandósulnak a területi és szociális aránytalanságok; tovább romlanak a demográfiai állapotok; a közállapotokban sokasodnak a demokrácia és a törvényesség sérelmei; alapvető társadalmi normák sérülnek, burjánzik a korrupció. Ez az aggasztó társadalmi tünet-együttes teszi különösen súlyossá az ország közvéleménye számára váratlanul bekövetkező gazdasági válságot.

    Magyarország pénzügyi krízise előtt értetlenül áll a külvilág, amely éveken keresztül elismeréssel tekintett a rendszerváltozási folyamat korábbi szakaszaiban elért eredményeinkre.

    Néhány éve azonban mind nyilvánvalóbbá válik, hogy a koncepciótlan, felelőtlen és kapkodó gazdaságpolitika jegyében Magyarország rossz úton jár. A kormányzat, és ezen keresztül az ország nemzetközi megítélése romlott. Sok fontos mutatószám jelzi helyzetünk romlását, legyen szó a versenyképességről, a korrupció elterjedtségéről, a világ technológiai folyamataiba való bekapcsolódásról. A korábban megfogalmazott aggodalmak és figyelmeztetések megalapozottságát most látványosan bizonyította az, hogy a kormány csak rekord nagyságú hitelfelvétellel tudta elodázni az állam pénzügyi csődjét.

    II.

    Az így előállott általános, gazdasági és politikai helyzetért a felelősség elsősorban a kormányt terheli. Nem kerülhető meg azonban az értelmiség és a véleményalakító osztály felelőssége sem.

    A társadalomtudomány, az oktatás, a sajtó, a közvéleményt alakító civil szerveződések intézményei nem voltak elég hatékonyak a bajok és jobbító teendők felismerésében és felismertetésében. Nem tudták az ország érdekében hatékonyabb együttműködésre késztetni a súlyosan megosztott közéletet.

    A társadalom szélesebb rétegei pedig – egyfajta bénultságban tengődve – nem gerjesztettek elég erőt ahhoz, hogy a politikai osztályt, a pártokat, az alkotmányos intézményeket a politikai fejlődés és a gazdaságpolitika célravezetőbb útjai felé fordítsák.

    Miközben a társadalomban nő az elégedetlenség, és a közéletben erősödik a radikalizmus, legalább ennyire káros a kilátástalanság elfogadása és a válságba való beletörődés melankóliája is.

    (folyt.)

                        Nyomtatóbarát változat

           

           

2008. december 4., 12:31

A MAGYARORSZÁG MA ÉS HOLNAP című kötet szerzőinek nyilatkozata – (2. rész)

    Budapest, 2008. november 14., péntek (OS) – HAZÁNK BAJAIRÓL, FELELŐSSÉGÜNKRŐL ÉS A CSELEKVÉS ÚTJAIRÓL

    III.

    Kutatásaink, tapasztalataink alapján állítjuk – a Magyarország ma és holnap (Budapest, 2007.) című kötetünk is erről szól – hogy ebben a helyzetben is nyílik esély a káros társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok megfékezésére, a magyar társadalomban rejlő erők, képességek megmozdítására.

    A kibontakozásnak vannak nyilvánvaló politikai előfeltételei. Kutatásaink, vitáink ezek pontosítását, megismertetését célozzák. A politikai újrakezdés fontosságát hangsúlyozva is tudnunk kell, hogy nemzetünk sikerének vagy sikertelenségének kérdése ugyanennyire függ mindannyiunk mindennapi tevékenységétől.

    Ígéretes cselekvési programjaink az iskolarendszerben, az egészség megőrzését szolgáló intézményekben, a tudást és kultúrát teremtő műhelyekben, a gazdaság értékteremtő közösségeiben, hatékony nemzet- és európapolitikai stratégiánkban, a nép hatalmának legfőbb fórumain születő bölcs döntésekben, a több élet születésének, nevelésének közösségeiben, legfőképpen magában a családban valósulhatnak meg.

    Ezek az intézmények a sikeresebb jövőért folyó küzdelem stratégiai színterei. Ezért rájuk irányulnak kutatásaink és szakmai munkánk erőfeszítései, és a jobb holnapoknak szóló írásaink minden mondata.

    IV.

    Ma mind többen felismerik: változásra, minél előbb, minél mélyebb, minél átfogóbb változásra van szükség társadalmunk alapintézményeiben, a politikában, az együttélés szabályaiban, a külvilághoz és saját állapotunkhoz való viszonyunkban. Tudjuk azonban, hogy a generációk által elszenvedett társadalmi kudarcok emléke és rossz személyes tapasztalataik miatt sokan tartanak a változásoktól. A felülről rájuk kényszerített reformoktól sokszor okkal félnek az emberek.

    Elengedhetetlennek tartjuk mélyreható fordulatok megalapozását a társadalmi működés, a jogrend, a gazdaság, a szociálpolitika terén. Ugyancsak elengedhetetlen a közvélemény tájékoztatása, a társadalom bevonása, a döntési körök kitágítása. Mindezt elő kell, hogy segítsék a befolyásoló szervezetek és gondolkodók vitái, amelyekben letisztulhatnak a nézetek és a javaslatok. Munkánkkal ezt a folyamatot kívánjuk szolgálni.

    Budapest, 2008. december 3.

     A MAGYARORSZÁG MA ÉS HOLNAP című kötet szerzői:

     Bod Péter Ákos

     Fodor István

     Freund Tamás

     Granasztói György

     Király Miklós

     Kodolányi Gyula

     Körösényi András

     Mádl Ferenc

     Martonyi János

     Roska Tamás

     Vízi E. Szilveszter

Magyarország ma és holnap : Esszék országunkról és a táguló világról /

 [Bod Péter Ákos et al.] ; [szerk. Granasztói György, Kodolányi Gyula] ; Államháztartási hiány és társadalmi deficit. –

Bp. : Magyar Szemle Alapítvány, 2007. –

367 p. ; 21 cm. –

(Magyar Szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
  Bibliogr. egyes tanulmányok végén

  ISBN 978 963 87591 2 2  kötött

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük