Számos hiányosságot tárt fel az Állami Számvevőszék a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) 2008 és 2012 közötti működésének most lezárult ellenőrzése során. Az ÁSZ a jogutód Nemzeti Művelődési Intézetnél és az irányító minisztériumnál végzett helyszíni ellenőrzést. Ennek keretében első alkalommal értékelte az Intézet közfeladat-ellátásának szabályszerűségét, illetve azt, hogy a rábízott közpénzekkel felelősen gazdálkodott-e.

Számos hiányosságot tárt fel az Állami Számvevőszék a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) 2008 és 2012 közötti működésének most lezárult ellenőrzése során. Az ÁSZ a jogutód Nemzeti Művelődési Intézetnél és az irányító minisztériumnál végzett helyszíni ellenőrzést. Ennek keretében első alkalommal értékelte az Intézet közfeladat-ellátásának szabályszerűségét, illetve azt, hogy a rábízott közpénzekkel felelősen gazdálkodott-e.

Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervi feladatokat ellátó minisztériumok (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, majd 2012 májusától Emberi Erőforrások Minisztériuma) korábbi vezetései nem intézkedtek az intézményi erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodásra, valamint az MMIKL közfeladat ellátására vonatkozó követelmények kialakítása érdekében. Az alapító okiratok módosításainak kiadásáról szabályszerűen gondoskodtak. Az intézmény SZMSZ-e azonban a módosításokat követően nem volt összhangban az alapító okiratokkal.

 

Az ellenőrzés adatai szerint a MMIKL belső kontrollrendszere 2008 és 2012 között nem biztosította a szabályszerű feladatellátást, közpénzfelhasználást és vagyongazdálkodást. A kontrollkörnyezet kialakítása az ellenőrzött időszakban csak részben, a kontrolltevékenységek kialakítása pedig egyáltalán nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, mert a 2010 novemberéig hatályos szabályzatok a jogszabályok előírásai ellenére nem tartalmazták a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosultak feladatait. A szakmai teljesítésigazolására jogosultak feladatait az ellenőrzött időszakban hatályos szabályzatok egyike sem tartalmazta.

 

Az intézmény korábbi főigazgatója – a belső ellenőrzés feladatellátását kivéve – nem alakított ki és nem működtetett monitoring rendszert az intézmény gazdálkodási tevékenységére, valamint a szakmai feladatellátására vonatkozóan.

 

Az MMIKL pénzügyi stabilitása az ellenőrzés teljes időszakában biztosított volt, feladatai ellátását az alapító okirataiban megfogalmazott célok elérése érdekében végezte. Az intézmény pénzgazdálkodása során azonban az ellenőrzött időszakban a belső kontrollok nem működtek megfelelően, így például az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a kötelezettségvállalási, az ellenjegyzési, a szakmai teljesítésigazolási és az utalványozási jogkörök gyakorlásánál is.

 

Az ÁSZ megállapításai szerint az intézmény vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályzatai az ellenőrzött időszakban nem szolgálták az állami vagyon hatékony és gazdaságos működtetését, állagának védelmét, értékének megőrzését, illetve gyarapítását.

 

Az Állami Számvevőszék jelentésében a jelenlegi emberi erőforrások minisztere, a jogutód Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója, valamint a nemrég kinevezett új gazdasági igazgatója részére fogalmazott meg javaslatokat a hiányosságok megszüntetése érdekében. A címzettek a hibák kijavítása iránt részben már intézkedtek, a többi területre vonatkozóan pedig intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek teljesülését az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük