2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Hiller István: Pedagógusnapi köszöntõ

4 perc olvasás
<p> <span class="inline left"><a href="/node/2152"><img class="image thumbnail" src="/files/images/hiller.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Hiller István" title="Hiller István" width="100" height="99" /></a></span> Hiller István az Oktatási és Kultúrális Minisztérium szaknisztere a padagógusnap alkalmából köszöntötte a szakma képviselõit. Köszöntõjét az alábbiakban közöljük:</p><p>

 hiller istván Hiller István az Oktatási és Kultúrális Minisztérium szaknisztere a padagógusnap alkalmából köszöntötte a szakma képviselõit. Köszöntõjét az alábbiakban közöljük:

 hiller istván Hiller István az Oktatási és Kultúrális Minisztérium szaknisztere a padagógusnap alkalmából köszöntötte a szakma képviselõit. Köszöntõjét az alábbiakban közöljük:

Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák!

A Pedagógusnapon érdemes végiggondolni, hogy mi mindent tettünk az utóbbi hónapokban annak érdekében, hogy egy felszereltségében, módszereiben és tartalmában is magas színvonalú oktatási rendszer tudja felkészíteni a gyermekeinket a felnõtt élet kihívásaira.

A közoktatási reform két központi gondolata a minõség és esélyegyenlõség. Hiszek abban, hogy az új lendülettel folytatott átalakítások végeredményeként egy korszerûbben szervezett és felszerelt iskolarendszer jön létre, és a pedagógusok is a mainál jobb körülmények között, jobb módszerekkel és eszközökkel, nagyobb biztonságban taníthatnak.

Tudom: óvodáinkban és iskoláinkban az oktatók és nevelõk nap, mint nap azért dolgoznak, hogy megpróbálják kezelni az összes társadalmi problémát, amely az iskolai életben tükrözõdik a szegénységtõl, munkanélküliségtõl a családi gondokon át egészen a nemzetiségi ellentétekig. Köszönet illeti õket ezért az erõfeszítésért.

A kiválóan teljesítõ pedagógusok munkáját az eddigieknél érezhetõbben szeretnénk jutalmazni. Az iskoláknak ezért egységes alapelveken nyugvó mérés-értékelési rendszert kell kidolgozniuk, amelyben egyértelmûen megmutatkozik, hogy ki teljesít az átlag felett. Ahol már készen van ez a rendszer és mûködik, ott már az idén is pályázhattak összesen egymilliárd forintra, hogy a kiváló tanárokat pluszjuttatásokban tudják részesíteni. Ahogy kiépül ez az értékelési rendszer – reményeink szerint úgy válik általánossá a pedagógusok teljesítmény alapon differenciált nagyobb anyagi megbecsülése is.

A 21. Század Iskolája zászlóshajó program – a kormány egyik kiemelt programjaként – azt célozza, hogy megfelelõ környezetet alakítsunk ki a pedagógusok munkájához. Az ország óvodáiban, iskoláiban és kollégiumaiban uniós pénzek felhasználásával nagyszabású infrastrukturális fejlesztések indulnak meg. Az elsõ pályázatokat a Közép-Magyarországi Régióban már kiírták, és hamarosan megkezdõdik a tervezés az ország más tájain is. Az épületek felújítására, bõvítésére, az eszközök beszerzésére és informatikai fejlesztésekre több mint 120 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2010-ig. Ez soha nem látott fejlesztéseket indít el a magyar közoktatásban!

Megnöveltük az alapkészségek oktatására fordítható idõkeretet, és ezzel lehetõséget teremtettünk arra, hogy a szaktanárok könnyebben és eredményesebben oktathassák majd a gyerekeket a 4. osztály után. Ez javíthatja az oktatás színvonalát minden évfolyamon.

A hazai pedagógustársadalom rugalmasságát bizonyítja, hogy már a bevezetõ szakaszban is több ezren ismerkedtek meg a kompetencia alapú oktatási programokkal. A tanárok és diákok is kiválónak tartják az új eszközöket, általános elterjesztésük segíti majd a pedagógusok munkáját, könnyebbé teszi a nevelési feladatok megoldását is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében ezek a tartalmi fejlesztések folytatódnak.

A magyar kisdiákok kiváló eredményeket is képesek elérni, ezt bizonyítja a 2001-ben lefolytatott nemzetközi olvasásvizsgálat, hivatalos nevén a PIRLS vizsgálat, amelyben a vizsgált országok körében a 10 éves magyar diákok az élmezõnyben végeztek. Ez  pedagógusaink eredményes munkáját bizonyítja!

Az esélyegyenlõség növelése érdekében már eddig is komoly lépéseket tettek a hazai iskolák. 2003 szeptembere óta 340 önkormányzat több mint 650 iskolája kapcsolódott be az integrációs programba, amelynek az a célja, hogy a településen felszámolja az iskolák között, illetve az iskolán belül a halmozottan hátrányos helyzetû tanulókat érintõ bármiféle elkülönítést, szegregációt. További 140 fenntartó 160 iskolája arra vállalkozott, hogy mérhetõ módon javít a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolai eredményességén. Az ezzel járó  feladatokat pedagógusaink kiválón megoldották, köszönet érte.

A fejlesztési programok eredményei is azt igazolják, hogy a magyar pedagógusok nyitottak az új tananyagtartalmak és módszerek elsajátítására. Az oktatási tárca támogatja a tanárokat abban a munkájukban, hogy minél eredményesebben feleljenek meg a sokrétû társadalmi kihívásoknak.

Köszönöm Önöknek azt elmúlt évben végzett áldozatkész és magas színvonalú munkát!

Budapest, 2007. június 1.

Dr. Hiller István

Oktatási és kulturális miniszter

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.