Hiller István Hiller István az Oktatási és Kultúrális Minisztérium szaknisztere a padagógusnap alkalmából köszöntötte a szakma képviselõit. Köszöntõjét az alábbiakban közöljük:

 Hiller István Hiller István az Oktatási és Kultúrális Minisztérium szaknisztere a padagógusnap alkalmából köszöntötte a szakma képviselõit. Köszöntõjét az alábbiakban közöljük:

Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák!

A Pedagógusnapon érdemes végiggondolni, hogy mi mindent tettünk az utóbbi hónapokban annak érdekében, hogy egy felszereltségében, módszereiben és tartalmában is magas színvonalú oktatási rendszer tudja felkészíteni a gyermekeinket a felnõtt élet kihívásaira.

A közoktatási reform két központi gondolata a minõség és esélyegyenlõség. Hiszek abban, hogy az új lendülettel folytatott átalakítások végeredményeként egy korszerûbben szervezett és felszerelt iskolarendszer jön létre, és a pedagógusok is a mainál jobb körülmények között, jobb módszerekkel és eszközökkel, nagyobb biztonságban taníthatnak.

Tudom: óvodáinkban és iskoláinkban az oktatók és nevelõk nap, mint nap azért dolgoznak, hogy megpróbálják kezelni az összes társadalmi problémát, amely az iskolai életben tükrözõdik a szegénységtõl, munkanélküliségtõl a családi gondokon át egészen a nemzetiségi ellentétekig. Köszönet illeti õket ezért az erõfeszítésért.

A kiválóan teljesítõ pedagógusok munkáját az eddigieknél érezhetõbben szeretnénk jutalmazni. Az iskoláknak ezért egységes alapelveken nyugvó mérés-értékelési rendszert kell kidolgozniuk, amelyben egyértelmûen megmutatkozik, hogy ki teljesít az átlag felett. Ahol már készen van ez a rendszer és mûködik, ott már az idén is pályázhattak összesen egymilliárd forintra, hogy a kiváló tanárokat pluszjuttatásokban tudják részesíteni. Ahogy kiépül ez az értékelési rendszer – reményeink szerint úgy válik általánossá a pedagógusok teljesítmény alapon differenciált nagyobb anyagi megbecsülése is.

A 21. Század Iskolája zászlóshajó program – a kormány egyik kiemelt programjaként – azt célozza, hogy megfelelõ környezetet alakítsunk ki a pedagógusok munkájához. Az ország óvodáiban, iskoláiban és kollégiumaiban uniós pénzek felhasználásával nagyszabású infrastrukturális fejlesztések indulnak meg. Az elsõ pályázatokat a Közép-Magyarországi Régióban már kiírták, és hamarosan megkezdõdik a tervezés az ország más tájain is. Az épületek felújítására, bõvítésére, az eszközök beszerzésére és informatikai fejlesztésekre több mint 120 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2010-ig. Ez soha nem látott fejlesztéseket indít el a magyar közoktatásban!

Megnöveltük az alapkészségek oktatására fordítható idõkeretet, és ezzel lehetõséget teremtettünk arra, hogy a szaktanárok könnyebben és eredményesebben oktathassák majd a gyerekeket a 4. osztály után. Ez javíthatja az oktatás színvonalát minden évfolyamon.

A hazai pedagógustársadalom rugalmasságát bizonyítja, hogy már a bevezetõ szakaszban is több ezren ismerkedtek meg a kompetencia alapú oktatási programokkal. A tanárok és diákok is kiválónak tartják az új eszközöket, általános elterjesztésük segíti majd a pedagógusok munkáját, könnyebbé teszi a nevelési feladatok megoldását is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében ezek a tartalmi fejlesztések folytatódnak.

A magyar kisdiákok kiváló eredményeket is képesek elérni, ezt bizonyítja a 2001-ben lefolytatott nemzetközi olvasásvizsgálat, hivatalos nevén a PIRLS vizsgálat, amelyben a vizsgált országok körében a 10 éves magyar diákok az élmezõnyben végeztek. Ez  pedagógusaink eredményes munkáját bizonyítja!

Az esélyegyenlõség növelése érdekében már eddig is komoly lépéseket tettek a hazai iskolák. 2003 szeptembere óta 340 önkormányzat több mint 650 iskolája kapcsolódott be az integrációs programba, amelynek az a célja, hogy a településen felszámolja az iskolák között, illetve az iskolán belül a halmozottan hátrányos helyzetû tanulókat érintõ bármiféle elkülönítést, szegregációt. További 140 fenntartó 160 iskolája arra vállalkozott, hogy mérhetõ módon javít a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolai eredményességén. Az ezzel járó  feladatokat pedagógusaink kiválón megoldották, köszönet érte.

A fejlesztési programok eredményei is azt igazolják, hogy a magyar pedagógusok nyitottak az új tananyagtartalmak és módszerek elsajátítására. Az oktatási tárca támogatja a tanárokat abban a munkájukban, hogy minél eredményesebben feleljenek meg a sokrétû társadalmi kihívásoknak.

Köszönöm Önöknek azt elmúlt évben végzett áldozatkész és magas színvonalú munkát!

Budapest, 2007. június 1.

Dr. Hiller István

Oktatási és kulturális miniszter

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük