2022.június.28. kedd.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

II. Alekszij pátriárka fogadta Erdõ Péter bíborost

6 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/2670"><img class="image thumbnail" src="/files/images/1.thumbnail_5.jpg" border="0" alt="II. Alekszij és Erdõ Péter" title="II. Alekszij és Erdõ Péter" width="100" height="67" /></a></span> <p>II. Alekszij Moszkva és egész Oroszország pátriárkája Moszkvában fogadta Erdõ Péter bíborost, Magyarország prímását. A bíboros az Orosz Ortodox Egyháznak ajándékozta Szent István király ereklyéjének egy részét.</p><p>

  ii. alekszij és erdõ péter

II. Alekszij Moszkva és egész Oroszország pátriárkája Moszkvában fogadta Erdõ Péter bíborost, Magyarország prímását. A bíboros az Orosz Ortodox Egyháznak ajándékozta Szent István király ereklyéjének egy részét.

  ii. alekszij és erdõ péter

II. Alekszij Moszkva és egész Oroszország pátriárkája Moszkvában fogadta Erdõ Péter bíborost, Magyarország prímását. A bíboros az Orosz Ortodox Egyháznak ajándékozta Szent István király ereklyéjének egy részét.

A hírt a Moszkvai Patriarchátus Külsõ Egyházi Kapcsolatok Osztálya tette közzé.

A Moszkvában töltött néhány nap során Erdõ Péter bíboros ellátogatott a Szent Háromság-Szent Szergij Kolostorba, a Butovói lõtér-emlékhelyre és a Megváltó Krisztus székesegyházba.

?E szent helyek meglátogatása – mondta vendégének a pátriárka, – lehetõvé teszi, hogy meglássa Egyházunk szellemi útját, annak közelmúltját és jelenlegi újjászületését".

ii. alekszij és erdõ péterEzekben a napokban tartják Moszkvában az ortodox-katolikus konzultációt, amelynek témája: ?A társadalmi berendezkedésrõl, az emberi jogokról és az emberi méltóságról szóló egyházi tanítás antropológiai és etikai alapjai". A konzultáción részt vesz Erdõ Péter bíboros is. A tanácskozást a Moszkvai Patriarchátus Külsõ Egyházi Kapcsolatok Osztálya és a római kúria Hittani Kongregációja és az ?Igazságosság és béke" pápai tanácsa szervezte.

?Ez az együttmûködés éppen az európai kontinensen rendkívül fontos, amelynek keresztény gyökerei vannak, amelyeket most, sajnos, elfelejtenek, sõt megcsúfolnak. Éppen Európában érezni különösen erõsen azokat a kísérleteket, hogy a társadalomra kizárólagos szekuláris gondolkodásmódot és életmódot kényszerítsenek, a vallást pedig a társadalmi folyamatok szélére szorítsák" – véli az Orosz Ortodox Egyház elöljárója.

II. Alekszij hangsúlyozta, hogy a két Egyház közötti együttmûködést gazdagítja korunk olyan aktuális kérdéseiben kialakított közös álláspont, mint a globalizáció, a vallás szerepe a társadalomban, a személyiség jogai és méltósága, a családi értékek, a demográfia, a bioetika. E közös együttmûködésnek köszönhetõen egyre gyakrabban sikerül megtalálni a hatékony közös tevékenység formáit, például az Orosz Ortodox és a Római Katolikus Egyház brüsszeli és strassbourgi európai képviseletének szintjén, valamint az ENSZ-ben.

A magyarországi ortodox-katolikus kapcsolatokról szólva II. Alekszij pátriárka megjegyezte, hogy az országban testvéri jellegû a két egyház kapcsolata. ?Ezzel kapcsolatban különösen szeretném hangsúlyozni Eminenciád szerepét a jó kapcsolatok fejlõdésében" – mondta az Orosz Egyház elöljárója. ?Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy e kapcsolatok elõtt nagy jövõ áll, figyelembe véve azt a tényt, hogy jelenleg Ön a Római Katolikus Egyház legfiatalabb bíborosa. Isten segítségét kívánom Önnek munkásságában" – mondta Õszentsége.

Válaszában Erdõ Péter bíboros megköszönte Alekszij pátriárkának a ?meleg, mély köszöntõ szavakat". Szavai szerint ?nagy benyomást tettek rá a Moszkvában látottak". A bíborost különösen mélyen megérintették a butovói lõtéren látottak, ahol emberek ezreit végezték ki a szovjet idõkben, közöttük számos keresztény vértanút.

?Szeretnék erre a helyre fiatal embereket elhozni Magyaroszágról, hogy lássák, milyen rettenetes üldöztetésnek voltak kitéve a keresztények a XX. században" – mondta Magyarország prímása.

Erdõ Péter bíboros elmondta, hogy az ortodoxok és a katolikusok közötti együttmûködés fõ céljának a keresztény értékek európai megújulását tekinti. ?Mélyen elszomorít bennünket az a tény, hogy az Európai Alkotmányban nem történik említés Európa keresztény gyökereirõl. De igyekeznünk kell, hogy azok jelen legyenek az életünkben. Ha nem hallanak meg bennünket, akkor mindenkinek nagyon rossz lesz" – mondta a bíboros.

ii. alekszij és erdõ péterMagyarország és Oroszország együttmûködésével kapcsolatban az esztergom-budapesti érsek elmondta, hogy most, a kommunista ideológia bukása után Magyarországon Oroszország világban betöltött szerepének pozitív átértékelése folyik. Az érsek meghívta II. Alekszij pátriárkát, hogy látogasson el Magyarországra és meleg szavakkal emlékezett vissza Õszentsége 1994-es látogatására.

A találkozó végén Erdõ Péter átadta a pátriárkának Szent István király ereklyéjének egy részét. A bíboros megjegyezte, hogy az elsõ magyar király a XI. század elején hunyt el, még az egyházszakadás elõtti idõben. István király az ?egységes keresztény Egyház szentje, akit szentté avatott a Konstantinápolyi Pátriárkátus is" – mondta a bíboros. Erdõ Péter hangsúlyozta, hogy István királyt tisztelettel övezik a ?Moszkvai Pátriárkátus magyarországi ortodox egyházmegyéjében is".

II. Alekszij pátriárka közölte, hogy az ereklyét a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban fogják elhelyezni, abban a nagy ereklyetartóban, amelyet nem régen készítettek a templomnak, és amely több szent ereklyéit tartalmazza. A patriarcha emlékeztetett arra, hogy mind a Római Katolikus Egyház, mind pedig az Orthodox Egyház tiszteli a szenteket és a szentek földi maradványait, a szent ereklyéket. ?Ezek olyan relikviák, amelyek elõtt a hívek imádkoznak, támogatást és segítséget kapnak életükben" – mondta II. Alekszij pátriárka.

A pátriárka ?imádságos emlékül" a bíborosnak egy nyugati hagyomány szerint készült püspöki keresztet ajándékozott. Emlékeztetett arra, hogy nem rég az Orosz Ortodox Egyház történetének egy fontos eseménye történt: a Külföldi Orosz Ortodox Egyház egyesült az Anyaegyházzal. Alekszij pátriárka hangsúlyozta, hogy ?az egyház egységének erõsítése – közös kötelességünk".

A II. Alekszij pátriárka és a magyar prímás megbeszélésén részt vett a Hilarion Bécs és Ausztria püspöke, a Moszkvai Pátriárkárus európai nemzetközi szervezetek melletti képviselõje, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó fõpapja, Vszevolod Csaplin atya, a Külsõ Egyházi Kapcsolatok Osztályának helyettes vezetõje, Kádár Iván atya, a Radonyezsi Szent Szergij budapesti orosz egyházközség parókusa és Igor Vizsanov atya, a Külsõ Egyházi Kapcsolatok Osztályának titkára.

Magyar Kurír

Forrás+kép: http://www.szimandron.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.