Zajlik a tesztüzem és október elsejével élesben is elindul a Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere (HUNOR). A pontos és gyors adatfeldolgozást biztosító, hatékonyság- és erőforrás-növelő informatikai rendszer a hazai hulladékgazdálkodás hatékony működését biztosítja és megteremti az ahhoz szükséges feltételrendszert. A HUNOR komplex hardvereszköz- és szoftverrendszerének üzembeállításához az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) alig egy év alatt 28 közbeszerzési eljárást bonyolított le, és kötötte meg a megállapodásokat a 26 nyertes beszállítóval és fejlesztővel. A HUNOR kialakítását az OHÜ – az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) pályázatán nyert – csaknem 900 millió forint, európai uniós támogatási forrásból biztosítja.

Zajlik a tesztüzem és október elsejével élesben is elindul a Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere (HUNOR). A pontos és gyors adatfeldolgozást biztosító, hatékonyság- és erőforrás-növelő informatikai rendszer a hazai hulladékgazdálkodás hatékony működését biztosítja és megteremti az ahhoz szükséges feltételrendszert. A HUNOR komplex hardvereszköz- és szoftverrendszerének üzembeállításához az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) alig egy év alatt 28 közbeszerzési eljárást bonyolított le, és kötötte meg a megállapodásokat a 26 nyertes beszállítóval és fejlesztővel. A HUNOR kialakítását az OHÜ – az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) pályázatán nyert – csaknem 900 millió forint, európai uniós támogatási forrásból biztosítja.

A HUNOR informatikai rendszere teljes körűen támogatja az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenységét, az OHÜ szerződött partnerei teljesítéseinek ellenőrizhetőségét, a pénzügyi elszámolási és a hatósági adatszolgáltatási folyamatokat. Ez a XXI. századi eszközrendszer egyben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számára is lehetővé teszi, hogy tudják követni a saját gépjárműveiket, s ezzel az adott cég költséghatékony működését is elősegít – mondta a HUNOR projekt eredményeit bemutató sajtótájékoztatón Vámosi Oszkár, az OHÜ ügyvezetője. A hazánkban működő mintegy 150 közszolgáltató közül mintegy 70 mindössze néhány kistelepülésen végzi tevékenységét. Ezeknél a cégeknél általában nincs lehetőség nyomkövető rendszer működtetésére. Az ügyvezető hozzátette: a rendszer jelenleg 500 jármű ellenőrzését teszi lehetővé, ez a szám azonban akár a tízszeresére is növelhető.

A HUNOR nyomkövető eszközeit (logger) az OHÜ valamennyi szerződéses partnere számára, térítés-mentesen biztosítja. Azok működtetése során az ügynökség csak olyan adatokhoz fér hozzá, amelyek az OHÜ és a partnere között létrejött szerződés tárgyát képezik. A hulladékgazdálkodási cégek üzleti titkai – a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően – nem sérülnek – mondta az eseményen a HUNOR rendszer felépítését és működését bemutató Muhoray Róbert, projektvezető.

A szakember kifejtette: a logger lényegében egy okostelefon, amelyen az előre telepített járatkövetés alkalmazás fut. Ennek beviteli felületén olyan adatokat kell megadni, mint a jármű rendszáma, a szerződött partner neve, a hulladék-anyagáram fajtája és mennyisége, edényzet típusa, az ürítési telephely. Ennek segítségével válnak követhetővé a hulladékmozgások.

A HUNOR komplex informatikai rendszere ezen kívül segíti még például a feladatirányítási, az elszámolási és ellenőrzési tevékenységet, végzi a keletkező iratok, dokumentumok iktatását és tárolását, valamint adatot szolgáltat különböző hatóságok felé. Emellett alkalmas arra is, hogy rajta keresztül az OHÜ országjáró ellenőrei, az általuk felfedezett, illegálisan lerakott szemétről pontos adatokat szolgáltatassanak az illetékes szervek felé, amelyek – a helyszíni paraméterek ismeretében – előkészíthetik azok felszámolását.

Az EKOP a HUNOR megvalósítására csaknem 900 millió forintot biztosított, a kiemelt támogatású projekt 100 százalékban európai uniós forrásból finanszírozott. Ebből a keretből – a lefolytatott közbeszerzési eljárásokon keresztül – eszközbeszerzésre körülbelül 204 millió forintot, szoftverek és fejlesztések finanszírozására mintegy 520 millió forintot, egyéb felmerült költségekre 176 millió forintot fordított az OHÜ.

 

 

Alapos, minden részletre kiterjedő tesztelés előzte, illetve előzi meg a Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere (HUNOR) elindítását. A pontos és gyors adatfeldolgozást biztosító, hatékonyság- és erőforrás-növelő informatikai rendszerhez szükséges szoftver- és hardver eszközök üzembeállításához az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft-nek (OHÜ) összesen 28 közbeszerzési eljárást kellett meghirdetnie és lebonyolítania, illetve a nyertesekkel a megállapodást megkötnie. Ennek egyik eredménye, hogy – generálvállalkozás nélkül – olcsóbban sikerült hozzájutni a HUNOR komplex hardvereszköz- és szoftverrendszeréhez, ugyanakkor szigorú elvárás volt az egyes részek fejlesztőinek hatékony együttműködése. A HUNOR kialakítását az OHÜ – az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) pályázatán nyert – csaknem 900 millió forint, európai uniós támogatási forrásból biztosítja.

 Alig egy év alatt, összesen 28 közbeszerzési pályázatot hirdetett meg és – a szerződéskötéssel lezárva – bonyolított le az OHÜ, hogy megteremthesse a HUNOR komplex informatikai rendszerét. Ennek eredményeként a szükséges informatikai hardvereszközök és a kapcsolódó szoftverek beszerzésére, fejlesztésére állapodott meg az OHÜ, összesen 26 beszállító- és fejlesztő-partnerrel. A HUNOR-hoz kapcsolódó közbeszerzések együttes értéke több, mint 780 millió forint.

 A HUNOR komplex informatikai rendszere fél tucat alrendszerből és azokon belül, 23 modulból áll össze. Az országos lefedettségű informatikai rendszer – az alrendszerek összehangolásával – sokféle adatrögzítési/feldolgozási és adatszolgáltatási funkciót képes ellátni.

 

A HUNOR alrendszerei:

Feladatirányító alrendszer (törzsadat-kezelést, technológiai folyamatmodell kialakítását, követését biztosítja)

Elszámolási és ellenőrzési alrendszer (a partnerek által benyújtott havi jelentések adminisztrációját, pénzügyi elszámolását, ellenőrzését biztosítja)

Hulladékmozgásokat nyomon követő alrendszer (alapvetően a GPS-alapú nyomkövető eszköz segítségével biztosítja a járatkövetést)

Irat- és dokumentumkezelő, workflow alrendszer (iktatási és dokumentumtárolási funkciókat lát el)

Pénzügyi és vezetői információs alrendszer (teljes körű kontrolling funkciót-, a terv- és tényadatok összevetését-, valamint az előrejelzések elkészítését biztosítja)

Illetékes hatóságok adatkapcsolati alrendszere (illegális szemétlerakók bejelentését teszi lehetővé)

 

A közbeszerzési pályázatokon nyertes cégek fejlesztőinek szorosan együtt kellett működniük, ami a HUNOR projektcsapatától is magasfokú koordinációt igényelt. Így a HUNOR munkatársai egyrészt naprakész információval rendelkeztek a fejlesztés aktuális állásáról, másrészt azonnal intézkedhettek, ha egyeztetésre volt szükség a felek között, illetve könnyebb volt megoldani a felmerült problémákat. A rendszerfejlesztők lépésről lépésre haladva alakították ki a HUNOR informatikai rendszerét. Ennek részeként, hatékony volt az együttműködés a legnagyobb járműparkot üzemeltető Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) munkatársaival, akik aktívan részt vettek a nyomkövető eszközök (loggerek) tesztelésében.

 A HUNOR tesztüzeme a nyár végére befejeződik s ősztől már élesben működik.

 A HUNOR komplex informatikai rendszere alapvetően az OHÜ-vel szerződéses viszonyban lévő partnereknek biztosít – az országot lefedve – elektronikus adatkapcsolatot, ugyanakkor arra is alkalmas, hogy az államigazgatás és a kormányzat érintett szervezeteivel is online összeköttetésben legyen. Ezzel az OHÜ megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a hulladékgazdálkodásban résztvevő partnerei számára a gyorsabb adatszolgáltatást, melynek következtében a részfinanszírozás folyamata is rövidebb lesz, vagyis – a megfelelő ellenőrzések után – a kifizetések hamarabb megtörténhetnek.

 A HUNOR bevezetésével és működtetésével – állami tulajdonú társaságként – az OHÜ eleget tesz annak a korszerű adatszolgáltatási kötelezettségének, ami szoros összhangban van az Új Széchenyi Terv – EKOP-elvárásaival: a környezeti terhelés csökkentése érdekében, lehetőség szerint át kell térni a papíralapú dokumentációról az elektronikusra.

 Az EKOP a HUNOR megvalósítására csaknem 900 millió forintot biztosított, a kiemelt támogatású projekt 100 százalékban európai uniós forrásból finanszírozott.

 A HUNOR segítségével az OHÜ gyorsabban teljesítheti a szerteágazó adatszolgáltatási kötelezettségét Magyarországon, valamint az Európai Unió számára. Ennek keretében – a hulladékgazdálkodás területéről, piacáról – folyamatos és pontos adatokkal, igény szerint feldolgozott információkkal látja el a Földművelésügyi Minisztériumot, a társszervezeteket és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

 A HUNOR működtetése az OHÜ szerződéses partnereinek is sokoldalú segítséget nyújt, mert – az előbbiekben körvonalazott előnyöket növelve – nyomkövető rendszert is biztosít számukra, amely így egyfajta flottamenedzsment szerepét is betölti. Az OHÜ-höz beérkezett információkat, így például a szelektívhulladék-szállítási útvonaladatokat, a fuvarozás más paramétereit a partnerek is megkapják és saját maguk ellenőrizhetik, kiértékelhetik, hogy a gépjárművek a tervezett időpontban, valóban az előre meghatározott területen jártak-e s gyűjtötték-e össze a hulladékot. Ezeken kívül, a HUNOR adatbázisa több más információt tartalmaz, amelyeket a partnerek a saját hatékonyságuk növelése érdekében maguk elemezhetnek, értékelhetnek.

 A nyomkövető mobileszközök (loggerek) az OHÜ számára csak olyan adatokat szolgáltatnak, amelyek az OHÜ és a partnere között létrejött szerződés tárgyát képezik. Ebből adódóan a partnerek üzleti adatai/titkai – a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően – nem sérülnek.

 A HUNOR nyomkövető eszközeit (loggereket) az OHÜ valamennyi szerződéses partnere számára, térítésmentesen biztosítja.

 Az egyedülálló informatikai megoldásokat alkalmazó Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere valamennyi résztvevő számára hatékonyabbá teszi az erőforrások kezelését, biztos alapot nyújt a pontos adatszolgáltatáshoz országos és európai uniós szinten egyaránt.

 A HUNOR arra is alkalmas, hogy az OHÜ országjáró ellenőrei, az általuk felfedezett illegális szemétlerakókról vagy például elhagyott roncs-gépjárművekről pontos adatokat szolgáltatassanak az illetékes szervek felé, amelyek – a helyszíni paraméterek ismeretében – előkészíthetik azok felszámolását.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük