Április 3-a bevonult Jászberény újkori történetébe. Mint ahogy a családban is, a dolgos hétköznapok után megállunk és ünnepelünk, úgy egy település életében is szükség van egy napra, melyet ünnepként tart nyilván.

 

Április 3-a bevonult Jászberény újkori történetébe. Mint ahogy a családban is, a dolgos hétköznapok után megállunk és ünnepelünk, úgy egy település életében is szükség van egy napra, melyet ünnepként tart nyilván.

 

Rendkívül nagy dolog, hogy egy városnak van saját napja, melyen nem kell osztoznia senkivel. Bölcs döntés volt az önkormányzati testület részéről, hogy április 3-át a Város Napjává nyilvánította. 1848-49-ben nagy dolgok történtek, s ebben nagy szerepe volt a Jászságnak, Jászberénynek is."- fogalmazta meg 1993-ban Katona Tamás történész Jászberény város ünnepének lényegét.

 

Jászberény – ha csak néhány napra is – fontos színhelye lett az 1848/49-i szabadságharc, azon belül is a tavaszi hadjárat történéseinek.

1849. április 3-án Görgey Artúr főhadiszállása Jászberényben volt. A városban tartózkodott még a szabadságharc hadvezérei közül Klapka György, Aulich Lajos, Damjanich János, Leiningen Károly és Jozef Wysocki, a lengyel légió főparancsnoka. A nap folyamán Árokszállásról megérkezett Kossuth Lajos is, aki este a mai Városi Bíróság épületében együtt vacsorázott Görgeyvel és Damjanich-al, majd csatlakozott hozzájuk Leiningen is. Vacsora közben megtárgyalták a hadi eseményeket.

Ugyancsak ezen a napon, április 3-án a városba érkezett a szabadságharc hadseregének III. hadteste, valamint az I. hadtest nagyobbik része. Az II. hadtest, Aulich katonái pedig Jászjákóhalmán ütöttek tábort. Így április 4-én mintegy 23.000 magyar honvéd indult el Jászberényből Nagykáta irányába, a tápióbicskei csatatérre.

 

1979-ben, a dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére vörös sipkás úttörő expedíció indult el a hadak útján, hogy végigjárja Tápióbicskétől az egymást követő győzelmek színhelyét, illetve a hadjárat egyik gyermek hősének, a 12 éves Koroknai Dániel útját egészen Ácsig, ahol hősi halált halt. 1989. április 3-án színpompás hagyományőrző rendezvényre került sor a városban: a tavaszi hadjárat 140. évfordulóját ünnepelték a lakók. A Történelmi Lovasegyesület és a Széchenyi Társaság az évforduló méltó megünneplése tiszteletére arra vállalkozott, hogy huszárruhában végigjárják a honvédek útjain a hadjárat egy részét Jászberény és Vác között. A fenti két rendezvény szellemisége találkozott, amikor megszületett a Tavaszi Hadjárat néven ismertté és népszerűvé vált rendezvénysorozat.

Az első Város Napja ünnepséget 1993. április 2-3-án rendezték meg. Az évek folyamán az ünnepség fénypontja lett az április 3-ai délután megrendezett színpompás hagyományőrző katonai alakulatok, lovasok, gyalogosok, látványos ruhába öltözött népi táncosok, markotányosok; katona és légierő fúvós zenekarok, mazsorettek felvonulása és szemléje. Az ünnepségen neves előadók emlékeztek az 1849-i jászsági és jászberényi eseményekre.      

 

Jászberény Város Napja 2012. április 3. kedd.

Ezen a napon a szervezők számos ingyenes programmal kedveskednek a látogatóknak:

Napközben Gyereksziget és Kirakodóvásár várja a gyerekeket és felnőtteket, kézműves foglalkozások, toborzó játék, keszkenőhímzés és koszorúkészítés, János vitéz képmutogató előadása, lovagoltatás és népi játékok, Játszóház és Alkotóműhely – s mindez a hagyományőrzés jegyében. Lesz hangulatos TÉRZENE a Légierő Zenekar jóvoltából, és itt lesznek a VIGANÓ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csoportjai is.
9 órától főzőversennyel indul a nap, déltől pedig finomabbnál finomabb falatokkal várja vendégeit A VÁROS EBÉDJE. A 400 főre szóló étkezésre a szervezők szeretettel látják a városlakókat egy huszárgulyásra.

Délután 4-től zenés lovas alaki bemutatók következnek a Magyar Hagyományőr Világszövetség, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség alakulatai valamint a Jász Huszár Bandérium részvételével.

A színpadi műsorok közül kiemelkedik a Cimbaliband zenekar este 7-kor kezdődő lemezbemutató koncertje.

"A népzene tehát a természet tüneménye" – mondta Bartók, és ez az állítás a mai világban is megállja a helyét, vallják a Cimbaliband tagjai. Zenéjükben a modern kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, viszont mindez természetes formában történik, mert ők egy igazi "multikulti" zenekar. Szerb harmonikás, magyar hegedűs, roma nagybőgős, sváb-magyar cimbalmos és gitáros, mindez egy sejtelmes női énekhanggal, és egy jazzdobossal megfűszerezve. Muzsikájuk forrásai különböző helyekről fakadnak: magyar népzene, klasszikus zene, jazz, balkáni népzene, rock'n'roll, de két dolog mégis összetartja a bandát, a barátság, és egy igazi varázslatos magyar hangszer: a cimbalom. Nem véletlenül emlegetik a zenei szaklapok Unger Balázst a "cimbalom Chuck Berry-je" ként! Gyors "riffjeivel" változatos stílusban mozgatja irányítja a zenekart az igazi magyar akusztikus "keverőpult" mögül. A fentieket egyesítve válik teljessé a hallgató számára az eredeti Kelet- európai cimbalom Rock'n'Roll!

http://youtu.be/kJQt4HCxbKo

http://soundcloud.com/cimbaliband/ig-nytelen-dal

https://www.facebook.com/events/354273654611587/

 

2012. április 3-án, kedden 19 órakor kezdődik a DÉRYNÉ Rendezvényházban a városi elismerések díjátadó gálája. Ez az a nap, amikor a város vezetése elismerésben részesíti azon személyeket, akik a munka, a tudomány, a kultúra vagy a közélet területén kimagasló eredményeket érnek el és ezáltal Jászberény hírnevét öregbítik, legyenek azok helyiek vagy elszármazottak. Ezen ünnepség keretein belül kerül átadásra: Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Sipos Orbán díj, a Közszolgálati Életműdíj és a Közszolgálati Nívódíj, és a Közbiztonsági díj is. A kitüntetéseket a polgármester adja át.

 

DÍSZPOLGÁRI CÍMET adományoz

Kallós Zoltán néprajzkutatónak

a Csángó Fesztivál létrehozásában végzett kitartó és fáradhatatlan közreműködéséért,

a Jászság Népi Együttesnek nyújtott komoly szakmai segítségéért.

Bedőné Bakki Katalinnak, a Palotásy János Vegyeskar karnagyának, szerteágazó zenei tevékenységéért, kiemelkedően magas színvonalú ének-zene tanári, kórusvezetői-karnagyi munkásságáért.

 

II. PRO URBE JÁSZBERÉNY emlékérmet és a kitüntetéssel járó pénzjutalmat adományoz

Szűcs Gábornak, a Jászság Népi Együttes művészeti igazgatójának, vezetőjének

a Jászság Népi Együttesben eredményes táncosi, művészeti igazgatói, vezetői tevékenységéért, a népi hagyományok átörökítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, a Csángó Fesztiválok megrendezésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért

Beniamino Benetazzonak,

a conselvei testvérvárosi kapcsolat létrejötte és fenntartása érekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a városok közötti gazdasági, kulturális együttműködés fellendítéséért.

 

III. SIPOS ORBÁN-DÍJAT és a kitüntetéssel járó pénzjutalmat adományoz

Sas Istvánnak, a Déryné Művelődési Központ nyugalmazott igazgatójának, közel négy évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes és kiemelkedő szakmai hozzáértésről tanúskodó, kultúrateremtő és hagyományápoló munkásságáért.

 

IV. KÖZSZOLGÁLATI ÉLETMŰ-DÍJAT és a vele járó pénzjutalmat,

1/ Kitüntetettek az oktatás – közművelődés – kultúra területén

Dudás Ferencnének, a Klapka György Szakközép és Szakiskola, Általános és Speciális Szakiskola pedagógusának, a hivatásának tekintett pedagógusi tevékenysége során elért kiemelkedő szakmai eredményekért, és kiemelkedő nevelő-oktatói munkájáért

Sándor Lászlónak, Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium nyugalmazott műszaki tanárának, munkában és sikerekben gazdag műszaki, elméleti oktatói pályája elismeréseképpen, mely az erősáramú szakképzés beindításának nehéz feladatától kezdve egészen nyugdíjazásáig végigkísérte az intézmény életét

 

2/ Kitüntetettek az egészségügyi és szociális területen

Antonio da Rocha, háziorvosnak, a beteggyógyítás területén fáradhatatlan munkájával szerzett elévülhetetlen érdemeiért, azért az életfelfogásáért, mely szerint számára mindig első helyen áll az elesett, beteg emberek felé történő segítségnyújtás

Dr. Marsal Györgynek, a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. nyugalmazott pszichiáter főorvosának, a Jászság pszichiátriai ellátása során tanúsított magas szakmai színvonalú, áldozatos orvosi munkájáért, sikeres, példamutató oktatói tevékenységéért.

 

V. KÖZSZOLGÁLATI NÍVÓDÍJAT és a vele járó pénzjutalmat adományoz.

1/ az oktatás – közművelődés – kultúra területén

Balláné Nagy Katalinnak, a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettesének majd négy évtizedes fáradhatatlan, lelkiismeretes pedagógusi életútjáért, azért a munkáért, melyet mindig a szívügyének érezve, a lehető legnagyobb elkötelezettséggel látott el

Tóth Mariannának, a Lehel Vezér Gimnázium pedagógusának, történelem-orosz szakos tanárként végzett kimagasló, innovatív szakmai munkájáért, munkaközösség vezetőként tanúsított kiemelkedő teljesítményéért, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában betöltött szerepéért

 

2/ az egészségügyi és szociális területen

Jánosiné Kiss Zsuzsannának, a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ápolási igazgatójának, a betegápolás területén kiemelkedő szakmai tudással és felelősségtudattal végzett több, mint két évtizedes kitartó munkájáért.

Bús Lászlónénak, az Egyesített Szociális Intézmény ápolónőjének, több évtizedes szociális ellátásban végzett magas színvonalú munkájáért, elhivatott, áldozatos ápolói tevékenységéért.

 

KÖZBIZTONSÁGI DÍJAT és a vele járó pénzjutalmat adományoz.

Pesti Erika rendőr századosnak, a Jászberényi Rendőrkapitányságon végzett kimagasló színvonalú rendőri munkájáért.

 

Minden program ingyenesen látogatható.

Szervező: Jászkerület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft.

www.facebook.com/jaszberenyiprogramok

 

Lantai József

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük