2012-ben az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 1.071 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -3.235 millió forint volt. Az egyszeri hatások (Sziget részesedés és nem média befektetések értékesítése) kiszűrésével a konszolidált adózott vállalkozási eredmény -456 millió forint volt, ami a 2011-es adatnál 1.763 forinttal és 79 százalékkal kedvezőbb.

 

2012-ben az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 1.071 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -3.235 millió forint volt. Az egyszeri hatások (Sziget részesedés és nem média befektetések értékesítése) kiszűrésével a konszolidált adózott vállalkozási eredmény -456 millió forint volt, ami a 2011-es adatnál 1.763 forinttal és 79 százalékkal kedvezőbb.

 

Az EST MEDIA Nyrt. (BÉT: ESTMEDIA) stratégiája szerint a Társaság fókuszterülete a média. A médiapiac fejlődésére elsősorban a teljes hirdetési piac volumenének alakulása hat, aki bármilyen platformon népszerű és hirdetési szempontból értékes terméket tud előállítani, az sikeres lehet, mindez szaktudás és piacismeret kérdése. A Társaság alapvető célja a médiatermékek eredményességének javítása, a növekedési lehetőségek megragadása mellett. Az EST MEDIA Nyrt. a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként ugyanakkor nem vonhatja ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól. A médiapiac, illetve az EST MEDIA portfóliója szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye.

 

A 2012. évben a Társaság konszolidált árbevétele 1.071 millió forint volt, ami mintegy 190 millió forinttal maradt el a megelőző évi konszolidált árbevételtől.

 

A cégcsoport 2012-es konszolidált üzemi szintű eredménye és az EBITDA-ja a 2011-es adatokhoz képest 166, illetve 184 millió forinttal javult, köszönhetően a reorganizációval elért költségcsökkentésnek.

 

A cégcsoport 2012-es konszolidált adózott eredménye 1.015 millió forinttal kevesebb a 2011-es adatnál. A változás a Sziget részesedésünk, illetve a nem médiatevékenységhez kapcsolódó befektetések reorganizációs terv szerinti értékesítése kapcsán elszámolt árfolyamveszteségnek tudható be. Ha ezt az egyedi hatást kiszűrjük, a konszolidált adózott eredmény 1.763 millió forintos és 79 százalékos javulást mutat.

 

A cégcsoportot terhelő nagyhitelek refinanszírozására tett eredménytelen erőfeszítések után a 2012 augusztus végén értékesítettük a Sziget Kft-ben meglévő egyik, 49 százalékos üzletrészünket. Ezzel egyidejűleg 2014. július 16-ig tartó vételi jog került alapításra az értékesített részesedésre. A vételi jog egyoldalú nyilatkozatunkkal lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz. Az EST MEDIA Nyrt. mindemellett 2 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonosa maradt a Sziget Kft-nek, ezzel biztosítva a rálátást a cég ügyeire a vételi jog időtartamára.

 

A 49 százalékos Sziget részesedés értékesítésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek megszűntek. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is – akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében – magasan a média tevékenység és az event akvizíció legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában így kiemelt fontosságú a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat hitelezői érdekeinek védelmét.

 

A 2011Q1-Q4, a 2012Q1-Q4 és a 2012Q1-Q4 Sziget részesedés és nem média befektetések értékesítése hatásaitól szűrt IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak az összehasonlítása

Megnevezés/ E Ft

2011Q1-Q4

2012Q1-Q4

2012Q1-Q4*

Árbevétel

1 260 112

1 071 182

1 071 182

Üzemi eredmény

-445 870

-279 684

-279 684

Értékcsökkenés

96 968

115 516

115 516

EBITDA

-348 902

-164 168

-164 168

Adózott vállalkozási eredmény

-2 220 179

-3 235 745

-456 468

Megnevezés/ E Ft

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2012Q1

2012Q2*

2012Q3*

2012Q4*

Árbevétel

543 629

323 277

192 555

200 651

213 653

261 968

199 027

396 534

213 653

261 968

199 027

396 534

Üzemi eredmény

-82 750

-59 479

-70 330

-233 311

-184 696

-65 554

-43 378

13 944

-184 696

-65 554

-43 378

13 944

Értékcsökkenés

22 205

20 122

19 683

34 958

30 779

28 165

22 811

33 761

30 779

28 165

22 811

33 761

EBITDA

-60 545

-39 357

-50 647

-198 353

-153 917

-37 389

-20 567

47 705

-153 917

-37 389

-20 567

47 705

Adózott vállalkozási eredmény

-120 644

-296 408

-339 262

-1 463 865

-158 088

-1 926 025

-843 150

-308 482

-158 088

-87 529

-60 432

-150 419

* Sziget részesedés és nem média jellegű befektetések értékesítésének hatásait kiszűrve

 

A 2011-ben elindult reorganizáció lépései – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – miatt a Társaság konszolidált árbevétele a 2011. évi adatokhoz képest csökkent. A tendencia lassan megfordulni látszik: 2011Q4-ről 2012Q4-re az árbevétel jelentős növekedést mutat, míg az üzemi eredmény és az EBITDA, valamint – a Sziget részesedés és nem média jellegű befektetések értékesítésének hatásait kiszűrve – az adózott vállalkozási eredmény szintén javult. A reorganizáció keretében 2011. III. negyedévben új tőke bevonására, hazai és nemzetközi akvizíciókra is sor került. Ez a megelőző évek üzemi veszteségeinek fedezésén túl a bizonyítottan sikeres program guide tevékenységhez való visszatérést, és egyben a terjeszkedést is elősegítette: a cégcsoport programkalauz termékei három országban, a 40 milliós magyar, román és bolgár piacot lefedve, platform-függetlenül elérhetőek.

 

Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója a 2012. évről és az elkövetkező időszakról:

 

2012 jelentős átalakulásokat hozott a Társaság üzleti portfóliójában. A 2011 során meghatározott reorganizációs programnak megfelelően teljes leépítésre illetve értékesítésre kerültek a Társaság nem média jellegű tevékenységei és vállalatai. Rendkívül fontos kérdés volt a vállalatcsoport lejáró hitelállományának kezelése, amire megfelelő piaci finanszírozás híján a Sziget Kft-ben meglevő 49%-os üzletrész eladása volt a megoldás, egy, a cég számára az adott körülmények között igen előnyös megállapodás mentén.

 

A média üzletágban is tovább folytatódott Magyarországon a reorganizációs lépések végrehajtása. A legfontosabb feladatok az összezsugorodott piachoz idomuló, fenntartható költségszint elérése, a sales tevékenység megerősítése, illetve a cégcsoport nagy presztízsű márkáinak versenyképesebbé tétele voltak.

 

Ezek mindegyikében jelentős előrelépések történtek az elmúlt évben: a racionalizált működésnek köszönhetően sikerült a tavalyi év során a média tevékenységhez kapcsolódó költségeket jelentősen lecsökkenteni az előző évhez képest. Ennek is köszönhető, hogy a korábbi évek jelentős vesztesége után a média tevékenység év közben folyamatosan javuló üzemi eredménye és EBITDA-ja 2012 negyedik negyedévére pozitívba fordult.

 

A második negyedév elején piacra került mobilEST (a Pesti Est és az Est Lapok okostelefonos változata Android és iOS operációs rendszereken) azóta már számottevő felhasználói bázist tudhat magáénak. E dinamikus platform jellegének megfelelően az év második felében tovább folyt a munka a következő verzió fejlesztésén, a felhasználói visszajelzések figyelembevételével, aminek eredményeképpen az idei év második negyedévében bemutatkozik a mobilEST 2.0. Jelentős változások történtek a nyomtatott termékek területén is: előbb hosszas tárgyalás sorozat végén az az Est Lapok kiadása visszakerült a Társasághoz, majd az egyre rosszabb piaci helyzetet figyelembe véve a menedzsment az EXIT kiadásának felfüggesztéséről döntött 2013 elején. Ugyanakkor a 2012 második negyedévében elkezdett átfogó termékfejlesztés eredményeképpen hamarosan a teljesen átalakított Pesti Est és Est Lapok kerülhet az olvasók kezébe, de megújul az est.hu is.

 

Habár az eredeti célkitűzés más volt, Romániában a legégetőbb feladattá a politika okozta gazdasági instabilitás negatív hatásainak csillapítása vált, amiben fontos lépéseket tett a helyi cégvezetés. Emellett sikerült a termékek piaci pozícióit javítani, miközben a három országban zajló munka összehangolásának egyik elemeként jelentős nemzetközi termékfejlesztési feladatok is átkerültek a román kollégákhoz.

 

Bulgáriában a minden előrejelzésnek ellentmondó, leginkább a nyomtatott médiát sújtó további reklámpiaci csökkenés kompenzálása volt a legfőbb feladat, amire az ottani leányvállalatunk menedzsmentje az értékesítés átszervezésével, a digitális platformok előtérbe helyezésével, és stratégiai együttműködésekkel válaszolt. Általánosságban elmondható, hogy a tervezetthez képest lassabban ugyan, de a vállalatcsoport sikeresen haladt előre a média üzletág újjászervezésével, és eredménytermelő pályára állításával 2012-ben."

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük