2023.december.11. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Kósa Lajos felterjesztése: Az új szociális térítési díj számolás halálra ítéli a rászorulókat

5 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/1027"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Kosa%20Lajos%20(FIDESZ).jpg" border="0" alt="Kósa Lajos Ogy. Képv.(FIDESZ)" title="Kósa Lajos Ogy. Képv.(FIDESZ)" width="80" height="79" /></a><span style="width: 78px" class="caption"><strong>Kósa Lajos Ogy. Képv.(FIDESZ)</strong></span></span> <p>A kormány brutális áremelési akciója a szociális szférában emberi tragédiák sorozatát indíthatja el. Debrecen nem vezeti be az új törvényt, a város polgármestere ehelyett kéréssel fordul a kormányhoz. A kormánynak 30 napja van a válaszadásra. Az alábbiakban Kósa Lajos felterjesztésének teljes szövegét közöljük:</p><p>

 kósa lajos ogy. képv.(fidesz)Kósa Lajos Ogy. Képv.(FIDESZ)

A kormány brutális áremelési akciója a szociális szférában emberi tragédiák sorozatát indíthatja el. Debrecen nem vezeti be az új törvényt, a város polgármestere ehelyett kéréssel fordul a kormányhoz. A kormánynak 30 napja van a válaszadásra. Az alábbiakban Kósa Lajos felterjesztésének teljes szövegét közöljük:

 kósa lajos ogy. képv.(fidesz)Kósa Lajos Ogy. Képv.(FIDESZ)

A kormány brutális áremelési akciója a szociális szférában emberi tragédiák sorozatát indíthatja el. Debrecen nem vezeti be az új törvényt, a város polgármestere ehelyett kéréssel fordul a kormányhoz. A kormánynak 30 napja van a válaszadásra. Az alábbiakban Kósa Lajos felterjesztésének teljes szövegét közöljük:

A szociális intézmények térítési díjai kiszámításának módját 2007. január 1-jével megváltoztatta az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény. Az eddigi szabályozás szerint az étkeztetési, valamint a nappali ellátást nyújtó intézmények esetében az intézményi térítési díj nem haladta meg az adott évre az élelmezés nyersanyagköltségére, az étkeztetés megszervezésére, valamint az üzemeltetésre tervezett kiadásoknak a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. A bentlakásos intézmények esetében pedig az egy ellátottra jutó önköltség napi összege volt a számítás alapja.

Az új szabályozás értelmében a szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Így pontosan látható az, hogy az állami normatíva összege milyen mértékben fedezi a felmerülõ kiadásokat, illetve hogy milyen arányú többlet terhet jelent a helyi önkormányzatoknak a szociális intézmények fenntartásából adódó feladatok ellátása.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a szolgáltatási önköltség a rendszeres és nem rendszeres személyi jellegû juttatás, a munkáltatót terhelõ járulékok, valamint a dologi kiadás egy szolgáltatási egységre számított értéke, amelyet az elõzõ év adatai alapján kell megállapítani.

Az alábbi összeállítás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletben rögzített jelenleg hatályos intézményi térítési díjait, illetve a törvény módosítását követõen kiszámított intézményi térítési díjak összehasonlítását tartalmazza.

Idõsek Háza: 36.600 forint helyett 70.046 forint

Idõsek és Csökkentlátók Otthona: 39.900 forint helyett 91.365 forint

Emeltszintû Idõsek Otthona: 50.100 forint helyett 125.404 forint

Terápiás Háza: 36.500 forint helyett 68.168 forint

Fogyatékosokat Ellátó: 36.000 forint helyett 210.930 forint

A törvény rendelkezései nem adnak lehetõséget arra, hogy az önkormányzatok eltérjenek az új típusú térítésdíj-számítási módtól, vagyis annak alkalmazása kötelezõ. A korábbi számítási mechanizmus nagyobb mozgásteret biztosított az önkormányzatoknak arra, hogy alacsonyabb mértékû intézményi térítési díjakat állapítsanak meg helyi rendeletükben.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díj alapul vételével kell az intézményvezetõnek megállapítania az igénylõ által fizetendõ személyi térítési díjat, melynek összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Továbbra is hatályban maradt azonban az a rendelkezés, hogy a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 százalékát.

Az ellátottak jövedelmi viszonyai azonban nem adnak lehetõséget a megemelkedõ terhek viselésére. Az új számítás következménye, hogy az intézményekben jogviszonnyal rendelkezõk körülbelül 90 százaléka az önkormányzat mérlegelésétõl függõen csökkentett összegû személyi térítési díjat fog fizetni.

Az önkormányzatokat jogalkotói felelõsségük kötelezi arra, hogy a törvény módosítását helyi szinten, átgondolatlanul mérlegelés nélkül ne hajtsák végre, ugyanis ellenkezõ esetben éppen a legalacsonyabb jövedelmûeket sújtanák, mely emberi tragédiákhoz vezetne.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése 2007. április 19-i ülésén a fenti okokból következõen nem fogadta el a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosításának megfelelõ térítésidíj-változást, hanem jogával élve a központi jogalkotóhoz fordul annak érdekében, hogy a korábbi szabályozáshoz hasonló, egyszerûbb, és a lakosság terheit nem növelõ rendelkezéseket fogadjon el az Országgyûlés.

Debrecen önkormányzata kezdeményezi a törvény intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó rendelkezéseinek olyan tartalmú módosítását, hogy a 2007. január 1-jétõl hatályostól kedvezõbb összegû térítési díjat állapíthasson meg a fenntartó önkormányzat. Azzal a korlátozással, hogy a törvény alapján számított intézményi térítési díj a maximális összegként, míg minimális összegként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszerese, emelt szintû szociális intézmények esetén kétszerese legyen meghatározva.

Debrecen önkormányzata szükségesnek tartja a törvénymódosítást annak okán, hogy valamennyi önkormányzat a helyi jövedelmi és vagyoni viszonyok, továbbá a lakosság és az önkormányzat teherbíró képességének mérlegelésével állapíthassa meg az intézményi térítési díjak összegét.

Debrecen, 2007. április 19.

Kósa Lajos

országgyûlési képviselõ

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=46496

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.