2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Megatrend – Metál Holding együttes tájékoztató

8 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/14994"><img class="image thumbnail" src="/files/images/mgt.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="82" /></a></span> <p>2008. július elején a Megatrend Zrt. szervezeti átalakulás megkezdéséről adott hírt partnerével,  a Metál Holdinggal közösen tartott tájékoztatón, melyen  <em>K. Szabó Imre,</em> a cég elnök-vezérigazgatója,  <em>Deák Gábor,</em> a Megatrend vezérigazgatója  és <em>Tegzesné Czigler Erika, </em>a Metal Holding gazdasági igazgatója szólt a megjelentekhez. </p><p>

 mgt.thumbnail

2008. július elején a Megatrend Zrt. szervezeti átalakulás megkezdéséről adott hírt partnerével,  a Metál Holdinggal közösen tartott tájékoztatón, melyen  K. Szabó Imre, a cég elnök-vezérigazgatója,  Deák Gábor, a Megatrend vezérigazgatója  és Tegzesné Czigler Erika, a Metal Holding gazdasági igazgatója szólt a megjelentekhez.

 mgt.thumbnail

2008. július elején a Megatrend Zrt. szervezeti átalakulás megkezdéséről adott hírt partnerével,  a Metál Holdinggal közösen tartott tájékoztatón, melyen  K. Szabó Imre, a cég elnök-vezérigazgatója,  Deák Gábor, a Megatrend vezérigazgatója  és Tegzesné Czigler Erika, a Metal Holding gazdasági igazgatója szólt a megjelentekhez.

K. Szabó Imre  kifejtette, a vállalat több mint 20 éve van jelen a magyar piacon az egyik legrégebbi ERP szállítóként.  

A gazdaság minden területén jelen lévő Megatrend megoldásai:

-Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer (magyarul, angolul, ukránul és románul),

-Infosys Integrált Költségvetési Rendszer,

-ISeeSec  Információbiztonsági rendszer.

Küldetésnek tekintik ügyfeleik versenyképességének fenntartását, a program-életciklusokon átívelő ügyfélki-szolgálást, a kimagasló termékminőséget.

A globalizáció kedvezőtlen viszonyai közt is cél a versenyképesség megőrzése.  A most bejelentett változásokat a cég pozíciójának megerősítése végett vezetik be, feloldandó a 13 év után először tapasztalható veszteségeket.  Szakítani kívánnak az egyszemélyi felelős vezetéssel,  s az átszervezés folyamat során a társaság tulajdonosaként K. Szabó Imre új vezérigazgatót nevezett ki a vállalat élére Deák Gábor személyében, aki 2008-ra befejezte a vállalat struktúrájának átszervezését, mégpedig az ügyfélközpontúság és az innováció jegyében.

A társaság 1986-os megalakulásakor a meghirdetett cél, a magyarországi magyar tulajdonú vállalatok hazai fejlesztésű megoldásokkal való ellátása volt, ez ma is érvényes. 

2000-ben sikerült elérni, hogy a Megatrend Zrt. a kelet- európai régió legnagyobb magyar ERP fejlesztőcégévé váljon, miként az IDC Research felmérése erről be is számolt.  2005-re,  piaci részesedését tekintve  hazai viszonylatban a 3. helyre kerültek, közvetlenül az SAP és az Oracle utáni pozíciót foglalva el. Ezt a helyet kívánják megőrizni a jövőben is.

Az elmúlt évek során a  Megatrend  alkalmazkodva a változó igényekhez,  folyamatosan fejlesztette vezető termékét,  az Infosys®-t,  mellyel bármely speciális felhasználói igényt rugalmasan ki tud elégíteni, a társaság szakemberei által könnyen testre szabható szoftverként, különös tekintettel a KKV-k változáskezelésére, holdingszintű kiszolgálással.

A magyar magántulajdonban lévő társaság az elmúlt évtizedekben több mint 200 Infosys® projektet nyert el, melyeket meg is valósított;   a Megatrend alakította ki az Axiál,  a Szentkirályi Ásványvíz,  a Hungerit és a KvVM intézményei,  valamint a Magyar Közút Kht.  egységes informatikai rendszerét,  kezdeti három fős munkatársi gárdája mára 100 fölé nőtt.

A Megatrend termékei és szolgáltatásai számos magyar céget segítettek hozzá a fejlődéshez,  ügyfelei többszörösre növelték árbevételüket, megsokszorozták termelői kapacitásukat.  Az Infosys® Integrált Vállalatirányítási Rendszerrel  kielégíthetők a változó igények, a megoldás együtt tud növekedni és változni az őt  alkalmazó szervezetekkel.

Továbbra is arra törekednek, hogy  „dobogós helyet" foglaljanak el a hazai ERP piacon megoldást nyújtó vállalatok sorában, közvetlenül a nemzetközi szereplők után.  A „magyar multik" kiszolgálásában, az IT biztonsági iparágban kívánnak erősíteni, az állami szektor modernizálásában aktív szerepet kívánnak játszani, ahol a versenyszférában bevált eszközöket, módszereket ültetik át a közigazgatásba. 

A piaci trendek változása miatt, valamint az ügyfélelvárásoknak való megfelelés érdekében, az ügyfelek magasabb szintű és minőségű kiszolgálásának érdekében látták szükségesnek a vállalatnál saját működési modelljük átalakítását.   Ily módon, az innovatív technológiai fejlesztések, a kiemelkedő ERP megoldásszállítások mellett az ügyfélközpontúság, az ügyfélkezelés minőségének javítása lett a Megatrend Zrt. elsődleges stratégiai célja.

A már működő régióbeli (Szlovákia 2004, Ukrajna 2004, Románia  2002) érdekeltségein túl, a Megatrend közös vállalatot hozott létre Vietnámban, Hanoi székhellyel, AHEAD-Indochina néven.  Következő távolkeleti partnerük Laosz lehet, s dél-amerikai kapcsolatok is szóba jöhetnek a globális know-how és technológia transzfer, a fejlődő országok kiszolgálásának jegyében. 

A Megatrend megjelenési helyek;   Apicom és Comat, (legnagyobb rendszerük Romániában),  Axiál Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában indul az IMPAR Székelyudvarhely (Pénzügy, logisztika),  a Color Metal s.r.l. – Metál holding.  Új szerződéseik;  Emerson Kolozsvár (elektronika),  PrimacomMarosvásárhely (élelmiszer),

BCM Gyergyószentmiklós (disztribúció).  Referenciáik;  Intex Naszód (textilipar), Ati-Cream Székelyudvarhely (jégkrémgyár).

Deák Gábor  operatív vezérigazgató a tervekről szólva elmondta, a posztot 2007 júliusától tölti be, a feléje megfogalmazott tulajdonosi elvárások pedig:

-a Megatrend szervezetének átstrukturálása,

-stabilan, mégis dinamikusan működő szervezet létrehozása,

-hatékonyabb vállalati kommunikáció biztosítása,

A hároméves terv céljai:

-3-5 milliárd közti éves forgalom elérése,

-stabil nyereségszint biztosítása,

-értéket adó Megatrend kialakítása.

Az ehhez kijelölt lépések:

-szervezetfejlesztés,

-január 1-től új szervezeti felépítés (FO-BO),

Megfogalmazott cél:

-rugalmasabb alkalmazkodás az ügyfelek és a piac igényeihez,

-az ügyfél elégedettség növelése,

-1 kapus rendszer,

-menedzsment megújulása,

-kereskedelem átszervezése,

-belső technológiai folyamatok újraszervezése.

A Megatrend működésének megítélésére jó példa a 12 cégből álló Metál Holding Vagyonkezelő Zrt. csoporttal  közösen kivitelezett projektek sikere, melyek alapgondolata;  a Megatrend nem csak vállalatirányítási szoftvert vezet be a holdinghoz tartozó vállalatoknál, de konszolidációt is végez, mind az infrastruktúra, mind az adatkezelés szintjén.

Az infrastruktúra összevonásának megjelölt célja volt a teljes Metal cégcsoport adatkezelésének központosított hardvereszközökre telepítése,  egységes ERP (vállalatirányítási rendszer) alapján.

Négy és fél hónap alatt 12 céget vontak össze egy több-szerveres hardver-platformra.  Ezen felül lezajlott a holding szintű, egységes cégadatkezelés megvalósítása, valamint a konszolidációs egyeztetésekhez szükséges adatkapcsolatok biztosítása.  A projekt során összevonták a cégek törzsadatait, a konszolidációs forgalmi adatokat, s létrejött a központosított lekérdezési lehetőségeket segítő forgalmi adatbázis. 

A konszolidáció nagy előnyének számít, hogy a folyamatosan bővülő Metal Holding cégcsoport bármely újabb céget sokkal egyszerűbben vonhat be a jövőben a központosított forgalmi adatbázisba, mint ha azt a  listákon történő átvezetéssel oldaná meg.  A cégcsoport összeredménye átláthatóvá, egyszerűen szűrhetővé válik.

Az új konszolidációs adatbázis létrehozásával nem az adatok azonnali  központosítása, hanem azok olyan helyre való átirányítása volt a cél, ahol adott időszakonként végre lehet hajtani a cégek konszolidációs egyeztetéseit, s a szükséges átkönyveléseket.

A holding szintű projektek mellett közvetlen fejlesztések, bevezetések történtek a cégcsoport vállalatainál is.

A Metalloglobus Félgyártmány Kereskedelmi Kft.-nél  bevezették  az Infosys®-t,  a MetalConstruct Zrt.-nél pedig az
Infosys® termelési rendszert adták át 2008 májusában.  A felhasználók előre jelezték, hogy több területen kívánják bővíteni a rendszert;

-elő- és utókalkulációs megoldások beépítésével,

-logisztikai kapcsolatok támogatásával (szállítói rendelések automatikus generálása),

-teljesítménybéres elszámolás bevezetésével.

A cégnél vallják, a Metál csoport konszolidációs megoldása jól példázza,  a Megatrend nem csupán ERP szállítója lehet egy ügyfélnek, hanem ezen felül képes komplett megoldásokat nyújtani cégcsoportok részére is,  hatékonyabb és gazdaságosabb működést eredményezve.  A holding szintű kiszolgálás túlmutat az ERP vagy a biztonsági szoftver szerepén, s a legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazása ügyfeleik megelégedettségét célozza.

A Megatrend és Metálholding közös kooperációjában megvalósított 2008-as projektek:

1.

-központosított hardver eszközök telepítése a teljes Metal cégcsoport adatkezelésének ERP alapon való megoldására,  megvalósítás 4,5 hónap alatt,

-12 cég központosítása;  a Metal Holding Zrt. budapesti telephelyén kialakított, speciálisan védett helyiségben tárolt szerver-farm  kialakítása, (150 felhasználó, Citrixes eléréssel),

– két, párhuzamosított adatbázis szerver beállítása,

Eredmény:   8-10-szeres sebességnövekedés  a korábbi megoldásokhoz képest, jelentősen bővülő tárolókapacitás.

2.

Konszolidációs összevonás a holding szinten összevont egységes adatkezelés megvalósítására, valamint a konszolidációs egyeztetésekhez szükséges adatkapcsolatok biztosítására,  a megvalósítás ideje: 10 hónap .

3.

Metalloglobus Félgyártmány Kereskedelmi Kft.-né  Infosys® rendszer bevezetése, a cég egységes ERP rendszerbe foglalása.  Megvalósítás: 10 hónap.

4.

MetalConstruct Zrt.-nél az Infosys® termelési rendszer bevezetése.  Megvalósítás: 1 év .

2008. májusában sikeresen elindult a rendszer, amelyet máris több területen kívánnak bővíteni.

Megvalósult az elő- és utókalkulációs megoldások beépítése, a logisztikai kapcsolatok támogatása (szállítói rendelések automatikus generálása), a teljesítménybéres elszámolás bevezetése.

http://www.megatrend.hu/

http://www.iseesec.hu/

http://www.metalholding.hu/

 

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.