2023.november.28. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

MHM Computer – az adattárolás 2007-2008-ban

9 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/11636"><img class="image thumbnail" src="/files/images/cimkep.thumbnail_8.jpg" border="0" alt="www.mhm.hu" title="www.mhm.hu" width="100" height="58" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.mhm.hu/">www.mhm.hu</a> </strong></span></span><p>2008. április 8-án tartott sajtóbeszélgetésen az MHM Computer vezetői;  <em>Lyócsa István,</em> vezérigazgató és <em>Horváth Norber</em>  ügyfélszolgálati vezető tekintette át az adattárolási piac helyzetét. </p><p>

 www.mhm.huwww.mhm.hu

2008. április 8-án tartott sajtóbeszélgetésen az MHM Computer vezetői;  Lyócsa István, vezérigazgató és Horváth Norber  ügyfélszolgálati vezető tekintette át az adattárolási piac helyzetét.

 www.mhm.huwww.mhm.hu

2008. április 8-án tartott sajtóbeszélgetésen az MHM Computer vezetői;  Lyócsa István, vezérigazgató és Horváth Norber  ügyfélszolgálati vezető tekintette át az adattárolási piac helyzetét.

Piaci áttekintés:

A világ teljes lemezes tárolókapacitása 2005-re  59,3%-al  457 petabyte-ra nőtt, (beleértendők a számítógépek belső és külső tárolóegységei is),  a 2010-ig szóló piaci előrejelzések további drámai adatnövekedést ígérnek, mivel a szabályozási megfelelésre való törekvés, az új, tárolásigényes alkalmazások használata, a folyamatosan csökkenő tárolási költségek és a javuló tároláskezelési képességek mind fennmaradnak e tervezési időszak alatt. A szinte fillérekért kapható tároló kapacitás nem a tárolandó adatmennyiség csökkentésének irányába hat.  Folyamatosan jelennek meg a piacon olyan újabb technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók az új tárolókapacitásokra való igényüket elfogadható áron elégíthessék ki.   Az egyedi rendszerkapacitásokat 250 terabyte feletti, a hálózatba kötött konfigurációkat egy petabyte-nál nagyobb tárkapacitással kínálja az összes nagyobb kereskedő.  A lemezes tárolás lényegében ingyenes, megabyte-onként kevesebb, mint 1 dollárcentbe kerül.  Mind a kapacitások, mind az árak területén további javulás várható.   A szalagos tárolást leginkább

archiválásra/site-on kívüli tárolásra használják, míg ilyen árak mellett a rendes „backup" adatok továbbra is lemezen maradnak.  (A '90-es évek közepéig a lemezek ára nem ment 5 dollár / megabyte alá!)

Az adatok tárolása-elmentése egyre inkább korlátokba ütközik.  A nagy mennyiségű új adattípus tárolására való igény a tárolókapacitásokra nézve is növekedést generál. Ezekbe az adattípusokba a strukturált és a nem strukturált adatok is beletartoznak, különösen a multimédiás lehetőségeket (video/audio-t, komplex 3D-s grafikákat és animációt) kihasználó alkalmazások, valamint a legújabb technológiák, mint amilyen az RFID is. A friss alkalmazások pedig még csak most kezdik növelni a tárhelyekre újonnan támadt keresletet.

A magas rendelkezésre állást és számos tárolási rendszer-kezelési funkciót ma már magába foglalják a tárolásirányító egységek, amelyek maguk is nagy teljesítményű számítógépek. Van olyan is, amelyikben már két IMB P5-ös processzor dolgozik, hogy a kulcsfontosságú feladatok feldolgozását el tudja látni.

A kereskedők között  továbbra is az jelenthet különbséget, hogy a tárolóegységeiket milyen megnövelt funkcionalitással kínálják.

Miből adódik az adattömeg halmozódása?

Az egyik legfontosabb ok;  a törvényben szabályzott dokumentációs előírások igénye ( SoX, HIPAA, stb. ).

A Sarbanes-Oxley-hoz és a HIPAA-hoz hasonló törvényi szabályozások jelentős keresletet teremtenek új tárolókapacitások létrehozására. Nagy mennyiségű új adatot kell megfeleltetni az újonnan életbe lépő megőrzési szabályoknak is. Ezen szabályoknak köszönhetően nagy hangsúly helyeződik az információ életciklus-kezelésre (Information Lifecycle Management, ILM), a biztonsági és személyes adatok védelmére, valamint az ezeken a területekre tervezendő és alkalmazandó megoldásokhoz szükséges szakértelem és megfelelő méretű szakértői gárda meglétére;  a vonatkozó területekre tervezett újfajta alkalmazások újfajta tudást is igényelnek a szakemberek részéről.

Nagy tárolókapacitás-igényt támaszt azon alkalmazások köre is, amelyek az új adattípusok lehetőségeit aknázzák ki,  mint a multimédia ( audio/video, 3D grafika, animáció ), valamint az olyan új technológiák, mint az RFID.

Ezen tendencia továbbvitelét képviselik a virtuális szalagkönyvtárak ( VTL ), amelyek a mentőrendszerek számára észrevétlenül épülnek be a mentési folyamatba, eddig nem tapasztalt átviteli sebességet kínálva az egyre szűkülő mentési ablakok által támasztott kihívással szemben.

Milyen megoldásokat kínál a szakma?

A felduzzadt adattömeg kezelésének gondját érzékelve, a gyártók un.  deduplikációs módszereket ajánlanak a különböző mentőrendszerekhez.

A VTL megoldáshoz használt diszkek olcsók ugyan, de ennek ellenére is szükség lehet a tároló kapacitás optimalizálására, annak hatékony kihasználására.  A lementett adatok nagy része redudáns, sokszor ismétlődő adatszeleteket tartalmaz.  Az optimalizálás új megoldásai, a deduplikációs eljárások ezt a redundanciát kívánják lecsökkenteni azáltal, hogy az ilyen adatszeletekből csak egyet tárolnak el, az összes többit egy igen kisméretű indexel helyettesítik a tárolón.  Az így megtakarított tárolókapacitás révén hosszabb őrzési idő biztosítható a lementett adatok számára a VTL eszközön, azaz jóval nagyobb adatmennyiség tartható belőlük on-line, azonnal visszatölthető állapotban.

A deduplikáció további fontos területét jelenti a cégek számára egyre fontosabbá váló informatikai katasztrófa elhárítás (DR),  mivel az adatok biztonsága és az üzletmenet folytonosság ( BC ) ma már kulcsfontosságú tényezővé válhat.  Egy-egy szolgáltatás-kieséssel vagy adatvesztéssel járó leállás ma már komoly anyagi és presztízs veszteséget jelent, ezért a különböző vállalatok nem kevés pénzt és időt fordítanak a másodlagos adatközpontok létrehozására és fenntartására.  Ezeknek részét képezi a vállalatok storage-eszközökön lévő adatainak replikálása is a távoli telephelyen lévő hasonló eszközre.

Ezekben az esetekben általában a telephelyek közötti sávszélesség jelenti a szűk keresztmetszetet, ezért fontos, hogy minél kevesebb replikálandó adatra legyen szükség.  Erre kínál megoldást az említett deduplikációs megoldás; csak az egyedi adatszeletek és a hozzájuk tartozó indexek kerülnek replikálásra a távoli telephelyen.

Milyen lehetőségek nyílnak,  ill. milyen feladatok adódnak így a piaci szereplők számára?

A felhasználóknak újra kell gondolniuk a tároló környezetet támogató csapatot és annak összetételét, mivel

a hatalmas méretű tárolókapacitás, amelyet a tároló „szövetbe" (NAS, SAN) bekonfigurálnak,  a katasztrófa- elhárítás és az üzletmenet-folytonosság (Business Continuity, BC) megnövekedett összetettsége, valamint a törvényi előírások által diktált új követelmények meghaladják az adatbázis adminisztrátorok (DBA-k) és más jelenlegi tárolókezelési szervezetek képességeit.

Ennek a csapatnak képesnek kell lenni olyan új feladatok és folyamatok ellátására, mint az ILM,  a BC, teljes körű tároló rendszer menedzsment, beleértve a kapacitások hatékony kihasználását is.  A csapat látókörébe be kell vonni a vállalat teljes tárolórendszer- infrastruktúráját, beleértve a felhasználói PC-k belső tárolóegységeit is.

Létre kell hozni az ILM-ben, BC-ben, tárolókezelésben, biztonsági témákban, adatarchitektúrában és tároló „hasznosítási" menedzsmentben járatos tárolási csapatokat.  Ezekben az új szervezetekben helyet kell kapniuk a különböző felhasználói szervezetek képviselőinek is. 

A kereskedők újfajta szolgáltatási lehetőségeket nyújthatnak a felhasználók támogatására az új, komplex tárolási környezetek kialakításában és kezelésében.  Ide tartozik a tároló környezet részleges, vagy teljes kiszervezése,

ideértve a multiplatform/multivendor tárolókezelést is.

További kiemelt szolgáltatást jelenthet az információ életciklus-kezelés és az üzletmenet-folytonosság fejlesztésében és végrehajtásában nyújtandó segítség is.

A legfontosabb gyakorlati tudáshalmaz több felhasználó közti optimális elosztásával valós érték teremthető a szükséges szakértőkkel nem rendelkező felhasználók számára.

A figyelembe veendő Stratégiai Tervezési Pozíciók (SPP-k):

2010-ig a tárolási összetett éves növekedési ütem (CAGR) 40% fölé nő.

2010-re a lemez/Mb ár 0,0002 dollár alá csökken.

2010-re a mágneses merevlemez (HDD) ár / teljesítmény a „Solid State" meghajtóké felett lesz.

További színt jelentenek a megoldások palettáján

-a virtuális desktopok, segítségükkel az adatközpontból menedzselt komplex megoldással helyettesíthetők a hagyományos PC-k,  (pl. EMC-VMware.),

-a virtuális szalagkönyvtárak (Virtual Tape Library,  VTL), amelyek az adattároláshoz merevlemezeket használnak,

az informatikai rendszer pedig szalagos meghajtóként érzékeli azokat, többszörözésükkel egyszerre több archiválási folyamat futtatható,  (pl. FalconStor VTL).

Alternatív tárolási megoldást kínál az MHM partner EMC a CLARiiON AX4  révén, valamint a Hitachi Data Systems ajánlásai szerinti környezetbarát adatközpont-kialakítás.

Az MHM Computer eredményei:

A 2007-es év némi visszaesést hozott az  1,45 milliárd Ft-nyi forgalommal, de a folyó év eddigi adatai bíztatóak, nőtt a cég árbevétele.  A nyereség adatokon a cég javítani kíván, mégpedig több saját hozzáadott értékkel, munkával,  100 milliós tervet dolgoztak ki erre.

Az EMC, Hitachi, Sun tárolók rendszerintegrátoraként ismert cég ma már nemzetközi megmérettetésre is felkészült, elsősorban a nagy nemzetközi hálózatú nagyvállalatok vonatkozásában.  Sikeres kapcsolatépítés helyszíne volt a Sun közelmúltban rendezett ausztriai konferenciája, az MHM Magyarország büszkesége, hogy a hazai leányvállalat

vállalhat piacépítést Prágában, Varsóban, Bukarestben és Genfben, sőt kilátás nyílt egy tengerentúli megrendelésre is.

Az MHM társadalmi felelősségét emeli ki az  MHM Netreforgó Program

jelszava; Szörfözz pc-lomokért cserébe egész nyáron.

Mit takar ez a szlogen?

Az MHM Computer az VI. VII. kerület iskolásait egy nagyszabású számítógép-hulladék begyűjtő akcióra hívja, melynek keretében a fiatalok a cég Aradi utcai telephelyén leadhatják tönkrement, használaton kívüli számítógép- alkatrészeiket. Ezzel kívánja a cég a fiatalok figyelmét ráirányítani a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a hulladék újrahasznosítás  jelentőségére.  Úgy vélik az MHM-nél, az lehet a leginkább ösztönző, ha cserébe a lomokért a cég megajándékozza őket.  A leadott alkatrészekért, számítógépes egységekért  kuponokat kapnak, melyet az MHM Computer  net-cukrászdájában beválthatnak, s ott kedvükre szörfözhetnek a neten.

Az akció tervezett megnyitója és annak beharangozója a tanév utolsó hetében kerül megrendezésre, ahova az MHM Computer meghívja az érintett kerületek polgármestereit, tanintézmény-vezetőit.   Ill. a diákképviselet tagjait.

Tervek szerint, a lomok átvételének első napja egybeesne a nyári szünet első napjával és maga az akció is kitartana a szünet végéig, azaz augusztus utolsó napjaiban érne véget.

http://www.mhm.hu/

http://www.vmware.com/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.