2022.augusztus.18. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Mi mennyi? Az ombudsman a sztrájkok idején elégséges szolgáltatásról

4 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/20168"><img class="image thumbnail" src="/files/images/onbucc.thumbnail.jpg" border="0" alt="http://www.obh.hu/" title="http://www.obh.hu/" width="100" height="88" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.obh.hu/">http://www.obh.hu/</a> </strong></span></span><p>A még elégséges szolgáltatás meghatározására kötelezett feleknek nem érdeke a megállapodás. Ezért nem garantált, hogy a lakosság általános sztrájk esetén élhessen a tömegközlekedés, mint közszolgáltatás akár minimumával is. Az ombudsman ebben a jogbiztonság és a szabad közlekedés alapjogának sérelmét látja, és megoldást sürget.</p><p>

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

A még elégséges szolgáltatás meghatározására kötelezett feleknek nem érdeke a megállapodás. Ezért nem garantált, hogy a lakosság általános sztrájk esetén élhessen a tömegközlekedés, mint közszolgáltatás akár minimumával is. Az ombudsman ebben a jogbiztonság és a szabad közlekedés alapjogának sérelmét látja, és megoldást sürget.

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

A még elégséges szolgáltatás meghatározására kötelezett feleknek nem érdeke a megállapodás. Ezért nem garantált, hogy a lakosság általános sztrájk esetén élhessen a tömegközlekedés, mint közszolgáltatás akár minimumával is. Az ombudsman ebben a jogbiztonság és a szabad közlekedés alapjogának sérelmét látja, és megoldást sürget.

    Szabó Máté jelentésében rámutat arra is, hogy a jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog sérül, ha a közszolgáltató sztrájk esetén indokolatlanul szűk körre korlátozza helytállási, kártalanítási kötelezettségét.

2007. december 17-re a Liga Szakszervezetek bizonytalan időre, több ágazatra kiterjedő általános sztrájkot hirdettek, amelyhez a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete is csatlakozott. A munkabeszüntetés következtében kimaradtak járatok, késtek, vagy más, rövidebb vonalakon közlekedtek egyes vonatok. Emiatt többen fordultak panasszal a biztoshoz. A panaszosok azt sérelmezték, hogy előre váltott havibérletük volt, de a sztrájk miatt nem, vagy csak jelentős többletköltséggel tudtak eljutni a munkahelyükre.

Mindannyian olyan településen élnek, ahova csak vonat közlekedik. A szolgáltató viszont az előre megváltott jegyek árából kizárólag azoknak adott visszatérítést, akik másfajta tömegközlekedést, például a Volánbusz járatait vették igénybe. A panaszosok így elestek a visszatérítés lehetőségétől, többletköltségeiket senki nem térítette meg.

Az országgyűlési biztos jelentésében hangsúlyozza, hogy a közszolgáltatások alapvető, elemi és tömeges szükségleteket elégítenek ki, amelyek kimaradása jelentős hátránnyal jár. Ezért a közszolgáltatást ellátó szerv kötelezettsége az, hogy a szolgáltatását igénybe vevőket megfelelő, de legalább elégséges módon ellássa. A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a még elégséges szolgáltatás nyújtásának kötelezettsége az adott ügyben – de a tapasztalatok szerint általában is – azért nem teljesül, mert a sztrájkot megelőző egyeztető tárgyalásokon a felek nem tudnak megállapodni a még elégséges mértékről. A biztos álláspontja szerint a kompromisszumkészség hiánya a jogszabályi rendelkezésekre vezethető vissza, ezért a problémát rendező jogalkotást sürgetett.

    Az országgyűlési biztos jelentésében rámutat arra is, hogy a közszolgáltatások garantálásáról végső soron az államnak, illetve a helyi közszolgáltatások esetén az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. Abban az esetben tehát, ha a közszolgáltatás a még elégséges szinten nem biztosítható, az állam illetve az önkormányzat feladata az is, hogy megfelelő jogalkotással gondoskodjon az állampolgárok kárának megtérítéséről.

A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint kártérítés csak abban az esetben jár, ha a sztrájk jogellenességét a bíróság megállapította. A sztrájktörvény a sztrájkjog gyakorlását közszolgáltatóknál csak úgy engedi, ha biztosítják a még elégséges szolgáltatást. A bírósági gyakorlat azonban az még elégséges szolgáltatás hiányában megtartott sztrájkot is jogszerűnek tekinti. Azok tehát, akik a sztrájk miatt kénytelenek többletköltségeket fizetni, csak akkor kapnak költségtérítést a szolgáltatótól, ha az méltányosságot gyakorol. A biztos felhívta a figyelmet, hogy ezt a problémát mielőbb, jogi szabályozással kell rendezni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.