2024.június.20. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Microsoft alapú dokumentumkezelés a PSZAF-nek

5 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/2278"><img class="image thumbnail" src="/files/images/egroup.thumbnail.jpg" border="0" alt="e-group" title="e-group" width="100" height="74" /></a></span>  <p>Új dokumentumkezelõ modul szállítására kapott felkérést a Microsoft Enterprise Services, a projektben partnerként az E-Group vesz részt termékek szállításával és alkalmazás-fejlesztéssel. A megrendelõ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) bõvíti elektronikus irat- és dokumentumkezelõ rendszerét. </p><p> 

 e-group 

Új dokumentumkezelõ modul szállítására kapott felkérést a Microsoft Enterprise Services, a projektben partnerként az E-Group vesz részt termékek szállításával és alkalmazás-fejlesztéssel. A megrendelõ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) bõvíti elektronikus irat- és dokumentumkezelõ rendszerét.

 

 e-group 

Új dokumentumkezelõ modul szállítására kapott felkérést a Microsoft Enterprise Services, a projektben partnerként az E-Group vesz részt termékek szállításával és alkalmazás-fejlesztéssel. A megrendelõ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) bõvíti elektronikus irat- és dokumentumkezelõ rendszerét.

 

A meglévõ rendszer továbbfejlesztésére és új funkciók hozzáadására egyrészt a jogszabályi elõírások kötelezik a szervezetet, ugyanakkor a továbbfejlesztett modulok segítségével gyorsabb, biztonságosabb és gördülékenyebb lesz az ügyintézés, illetve a szervezeten belüli dokumentum-közlekedtetés.

A PSZÁF biztosítja és ellenõrzi a pénzügyi piacok, illetve azok szereplõinek megbízható, átlátható mûködését, továbbá védi a piaci szereplõk érdekeit, s a szükséges információk biztosításával szolgálja a fogyasztói döntések kockázatának csökkentését. Az állami szervezet már a jogszabályi környezet változása – néhány tekintetben kialakulása – elõtt bevezetett egy dokumentumkezelõ, egy iktató és egy irattári rendszert is, amelyek együttmûködve, integráltan végezték az iratkezelési feladatok támogatását. Jelen változatukban azonban nem felelnek meg sem a jogszabályi, sem pedig az idõközben felmerült felhasználói igényeknek. A PSZÁF 2006-ban indította az IT Tudatosság nevû fejlesztési projektjét, amely többek között célul tûzte ki egy teljeskörû elektronikus ügyintézés kialakítását, a meglévõ irat- és dokumentumkezelés korszerûsítését is.

Az E-Group minõsített rendszerének dokumentumkezelõ komponense a PSZÁF-nál

A közfeladatot ellátó szervezetek iratkezelésére vonatkozó rendeletek elõírják, hogy idén januártól csak tanúsított elektronikus iratkezelõ rendszer vezethetõ be, amennyiben a szervezetek papír alapú dokumentumkezelésrõl váltanak elektronikusra, vagy jelenlegi rendszerük cseréje mellett döntenek. 2009-tõl pedig minden költségvetési intézmény köteles lesz elektronikus aláírás kezelésére is alkalmas rendszer használatára. Az IT Tudatosság projekt keretén belül a Microsoft nyerte el a dokumentumkezelõ komponens továbbfejlesztésére vonatkozó megbízást, s az E-Group a fõvállalkozó partnereként folyamatfejlesztésekkel és termékekkel vesz részt a PSZÁF iratkezelõ rendszerének továbbfejlesztésében. Az E-Group a nemrégiben minõsítést nyert rendszere, az eDOX.GOV.portal2007 egyes komponenseinek felhasználásával és továbbfejlesztésével egy új, központi dokumentumkezelõ szolgáltatást alakít ki, amelyben mindhárom jelenlegi, valamint a jövõbeni alkalmazások is egyaránt tárolhatják az általuk kezelt dokumentumokat. Mindezt anélkül, hogy az adott alkalmazásban újra kellene implementálni a rendeletek által elvárt szolgáltatásokat. A továbbfejlesztett rendszernek köszönhetõen csökkennek a jövõbeni fejlesztési ráfordítások, mert korszerû, könnyen konfigurálható és a rávonatkozó jogszabályoknak hosszútávon megfelelõ dokumentum-alapinfrastruktúra épül ki. Az új infrastruktúra képes többek között az elektronikusan érkezett és szervezeten belül keletkezõ elektronikus tartalmak központi tárolására, illetve ezek együttmûködésének biztosítására. A rendszer szükség esetén továbbítja a dokumentumokat az iktatórendszer felé, illetve a kifinomult visszakeresési funkciók segítségével képes onnan iktatási adatok átvételére is.

A Microsoft MSF (Microsoft Solution Framework) módszertana szerint – amelyet sikeresen alkalmaztak több iparági fejlesztési projektben – öt különálló fázisban valósítják meg a fejlesztõk a projektet. Az elsõ fázis az elképzelési szakasz, amelyben összegyûjtik a fejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat, majd ennek alapján a második, tervezési szakaszban kialakítják az architektúrát, és részletesen megtervezik a szoftvert. A harmadik fázisban kifejlesztik és tesztelik a szoftvereket, majd a stabilizációs szakaszban kerül sor a felhasználói élmény véglegesítésére. A negyedik fázisban tartósan tesztelik a rendszer stabil mûködését, majd az ötödik fázisban a problémamentes mûködés után élesítik az új dokumentumkezelõ központot.

Az E-Group a védett, nagy üzleti értéket képviselõ tranzakciók és dokumentumkezelési eljárások valamint az azt támogató informatikai tranzakciós, dokumentum kezelõ és információ védelmi megoldások specialistája. A jogelõdje révén 1993-óta mûködõ, 100%-ban magyar tulajdonú szoftverház innovatív, jelentõs hozzáadott értéket képviselõ egyedi megoldásokat hoz létre a fenti területekhez köthetõen.

A cég letisztult termékskáláján az irat- és dokumentumkezelést az eDOXTM termékcsalád, az ûrlapkezelést, illetve az ügyfelekkel és egyéb kommunikációs partnerekkel történõ biztonságos dokumentumcserét a TransFormTM rendszer, a nyomtatott dokumentumok védelmét a DocMarkTM technológia, a banki folyamatok támogatását a CORIBATM vállalati internetes banki rendszer biztosítja.

Az E-Group kezdettõl alkalmazza a nyilvános kulcsú technológiát és fejleszt arra épülõ hitelesítési és rejtjelezési megoldásokat. Signed Document eXpertTM (SDX) elnevezésû termékcsaládja Magyarországon elsõként került bevizsgálásra és tanúsításra, mint az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV tv. szerinti minõsített elektronikus aláírásra felhasználható szoftvertermék.

Az SDX használati értékét jelzi, hogy számos szoftverfejlesztõ cég integrálta irat- és dokumentumkezelõ rendszeréhez, elektronikus ügyintézési megoldásához.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.