2022.augusztus.18. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

OKM:Befejezõdtek az érettségi vizsgák

3 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a></span>A mai napon, június 29-én véget értek a 2007-es év tavaszi vizsgaidõszakának érettségi vizsgái. <p>

 A mai napon, június 29-én véget értek a 2007-es év tavaszi vizsgaidõszakának érettségi vizsgái.

 A mai napon, június 29-én véget értek a 2007-es év tavaszi vizsgaidõszakának érettségi vizsgái.

Ebben a vizsgaidõszakban 124 ezer diák, több mint 484 ezer vizsgát tett le – az egyes tárgyakból az általuk választott – közép vagy emelt szinten. Nemcsak a középiskola utolsó évfolyamát végzõk érettségiztek, akiknek az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez legalább öt – négy kötelezõ és egy választott – vizsgatárgyból kellett eredményes vizsgát tenniük, hanem az alacsonyabb évfolyamokra járók is tehettek egyes vizsgatárgyakból ún. elõrehozott vizsgát, míg a már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezõk – felsõoktatatási felvételük érdekében – kiegészítõ, ismétlõ, szintemelõ vizsgákat.

A diákok – az idegen nyelveken letett különbözõ szaktárgyi vizsgákkal együtt – középszinten 189, emelt szinten 101 tárgyat választottak a vizsgákon.

A május 4-e és 25-e között lezajlott írásbeli vizsgákon 756-féle vizsgaanyag (feladatlap, javítási- értékelési útmutató, egyéb elektronikus anyag) került felhasználásra, amelyek (a korábbi vizsgaidõszakok anyagaival együtt) megtekinthetõk az OH OKÉV honlapján. (www.okev.hu)

A 16 írásbeli vizsganapon a diákok összességében több mint 1,1 millió feladatlapot oldottak meg. Élve a jogszabályi lehetõségekkel, a kijavított dolgozatokat megtekinthették, a szaktanár javítására vonatkozóan észrevételt tehettek, amelyeket még a szóbeli vizsgák elõtt elbíráltak.

Az emelt szintû szóbeli vizsgákon június 7-e és 13-a között a tanulók 300 vizsgahelyszínen, összesen 2574 egyenként 3-3 fõbõl álló független tantárgyi bizottság elõtt vizsgáztak.

Végül a június 18-ától 29-éig tartott középszintû szóbeli vizsgákkal zárultak le az érettségi vizsgák.

A vizsgákon 3716 vizsgabizottság mûködött és állapította meg az egyes vizsgaeredményeket, valamint állította ki az ezekrõl szóló érettségi bizonyítványokat, illetve tanúsítványokat.

Az érettségi vizsgák az alapos elõkészítésnek, az alkalmazott eljárásoknak, valamint a vizsgákon közremûködõk – vizsgáztató tanárok, elnökök, szervezõk – gondos, lelkiismeretes munkájának köszönhetõen zökkenõmentesen zajlottak, azokat érdemben megzavaró esemény nem történt.

Ezúttal is köszönjük az iskolák pedagógusainak és minden közremûködõnek az érettségi lebonyolításában végzett lelkiismeretes munkáját!

Felhívjuk a diákok figyelmét arra, hogy a felsõoktatási felvételükhöz a még hiányzó dokumentumaik és esetleges változtatási kérelmük benyújtásának határideje 2007. július 11-e. A dokumentumokat az Országos Felsõoktatási Információs Központ számára kell beküldeniük. (Postacím: 1542 Budapest 114.)

A következõ, 2007. október-novemberi érettségi vizsgaidõszakra a jelentkezési határidõ 2007. szeptember 5-e. Az október-novemberi vizsgaidõszakban csak az arra kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgát. Az érettségi vizsgáztatásra kijelölt középiskolák, valamint a részletes jelentkezési információk augusztus közepétõl lesznek megtekinthetõk az OKM, valamint az Oktatási Hivatal OKÉV honlapján.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.