A középiskolai pályázat 2016. évi díjátadó ünnepsége 2016. november 8-án zajlott a BME Központi Épületében.

 

A középiskolai pályázat 2016. évi díjátadó ünnepsége 2016. november 8-án zajlott a BME Központi Épületében.

 

Józsa János rektor köszöntője után Sípos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár (EMMI) a természettudományi képzés kiemelt jelentőségéről szólt.Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettes (BME VIK) a középiskola-egyetem átmenet aktuális kérdéseiről, tapasztalatairól tájékoztatott. Pakucs János, a kuratórium elnöke megnyitójában szólt az alapítvány aktualitásairól.

 

A Pro Progressio alapítvány 2009 óta hirdet pályázatot középiskolák és középiskolai tanárok részére a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére, az alábbi felosztásban:

 

a./ A középiskolák természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatására

A rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, melyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.

 

b./ Pro Progressio ösztöndíj olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, és informatika-szakos tanárok támogatására,

akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, s akiknek tanítványai közültöbben tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, továbbá, van, vagy volt olyan diákjuk, aki érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatja, folytatta tanulmányait.

 

Az idén 8. alkalommal kiírt pályázati felhívás hangsúlyozta, az alapítvány olyan iskolákat, pedagógusokat támogat, akik maguk is rendszeresen szerveznek a műszaki, természettudományi tárgyakat népszerűsítő programokat, tanítványaik az OKTV-n eredményesen szerepelnek, nemzetközi sikereket érnek el, hangsúlyt helyeznek arra, hogy kollégáikat is megismertessék új módszerekkel, szűkebb-tágabb környezetükben ismeretterjesztő tevékenységet végeznek, és ilyen programokat generálnak.

 

Az elnyerhető támogatás összege:  400 ezer Ft iskolánként, ill. tanáronként.

 

 

A 2016-os év díjazottjai:

 

Középiskolák

 

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

 

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest

 

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolája és Kollégiuma

 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

 

Miskolci Herman Ottó Gimnázium

 

Óbudai Árpád Gimnázium

 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

 

Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

 

Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma

 

 

Pedagógusok

 

Borbényiné Molnár Hajnalka – Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

 

Csák László – BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola, Budapest

 

Hajduné Dienes Szilvia – Kalocsai Szent István Gimnázium

 

Dr. Jámbrik Katalin – Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

 

Keglevich Kristóf – Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

 

M. Kovács Éva – Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki  Szakközépiskolája és Gimnáziuma

 

Matos Zoltán – SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged

 

Richlik-Horváth Katalin – Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont, Budapest

 

Szabó László – Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

Takács Imre – Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

 

 

A díjazott pedagógusok bemutatása:

 

BORBÉNYINÉ MOLNÁR HAJNALKA (1972)

A Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskolája, szakiskolája és Kollégiuma matematika-kémia szakos tanára. Évek óta komplex módon foglalkozik a matematika iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozásával. Úgy a tanórákon, mint a szakkörökön, ha szükséges kis csoportos, vagy egyéni foglalkozáson eléri, hogy diákjainak jó része megkedvelje a matematikát. Tanulói a szakközépiskolainál lényegesen jobb érettségi eredményeket produkálnak. Tanítványaival rendszeresen látogatja a Kaposvári Egyetem „Élményműhely" foglalkozásait, az utoljára végzett osztályának fele mérnöki tanulmányokat folytat.

 

CSÁK LÁSZLÓ (1979]

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskolában tanít ábrázoló geometriát és műszaki informatikát [CAD]. A napi oktató munka mellett rendszeresen szervez iskolai megmozdulásokat, rendezvényeket, versenyeket, ahol a jól kitalált, korszerű feladatok, események megragadják a tanulók fantáziáját, motiválják és továbbtanulásra inspirálják őket. Diákjait eredményesen készíti fel az érettségire, a különböző tanulmányi versenyekre, kreativitásának köszönhetően nőtt az érdeklődés a műszaki informatika iránt.

 

HAJDUNÉ DIENES SZILVIA [1978]

A Kalocsai Szent István Gimnázium kémia-földrajz szakos tanára. Oktató-nevelő tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektet a diákok motivációjának erősítésére. Ennek keretében szakkört szervezett a tehetséggondozás érdekében, szívügyének tekinti a versenyeztetést, szívesen dolgozik a tudományos ismeretterjesztésben, részt vállal táborok szervezésében és lebonyolításában. Munkájának köszönhetően ugrásszerűen megnőtt az iskolában a kémia iránt érdeklődő tanulók száma, a tanárnő felkészítésével egyre többen érettségiznek közép- és emelt szinten e tárgyból. Diákjai minden évben felvételt nyernek az általuk megjelölt egyetemek természettudományos képzéseire.

 

Dr. JÁMBRIK KATALIN (1984)

A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológia szakos tanára. Az alaptantervi és fakultációs biológia órákon túl szakköri, tehetséggondozó foglalkozásokat is tart, diákjait nemzetközi, országos, megyei versenyre készíti fel, melyeken nagyon szép eredményeket érnek el. A tanítás mellett tananyagfejlesztéssel is foglalkozik. Nagy sikerrel vezeti a kisebb gyermekek természettudományos szemléletét megalapozó Varázsvár nevű műhelyt. Innovatív személyisége, szaktudása különleges értéke a közoktatásnak.

 

KEGLEVICH KRISTÓF (1982)

A budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban tanít kémiát, kisebb óraszámban történelmet. Osztályfőnök. Óráit magas színvonal, a tananyag jól strukturált, élményszerű átadása, sok diák- és tanári kísérlet jellemzi. Számos oktatási segédanyagot készített, szerkeszti az iskola kémiai munkaközösségének honlapját. Évek óta szervez természettudományos vetélkedőt, kirándulásokat, nyári táborokat, valamint mérnöki programokat szakmai vezetéssel. Kémia fakultáció tartásával és sok különfoglalkozással segíti elő diákjai egyetemi felvételijét.

 

M. KOVÁCS ÉVA (1972]

A Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. Elhivatottságát, célorientáltságát teljes hitelességgel tudja diákjai felé közvetíteni. Szaktudását, a modern módszertanban való jártasságát előadásain, kísérleti bemutatóin többször Angliában is bemutatta. Nevéhez főződik az egészségügyi szakközépiskolások biofizika tantárgyának, tantervének kidolgozása. Szakköri keretek között angol nyelvű nemzetközi versenyre, angol nyelvű matematika érettségire és angol nyelven való továbbtanulásra készíti fel érdeklődő diákjait.

 

MATOS ZOLTÁN (1981]

A Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola matematika-francia szakos tanára. Szakmailag, módszertanilag sokoldalúan, igényesen felkészült pedagógus. Minden szinten, úgy a humán, mint a tagozatos osztályokban, jó hatásfokkal, motiváltan tanítja a matematikát, akár franciául is. Nagy sikerrel, és kimagasló eredményekkel évek óta tart analízis, illetve algebra szakkört nem matematika tagozatos diákoknak, ahol kifejezetten az egyetemre készíti fel a tanulókat. Hagyományteremtő céllal, két alkalommal szervezett tábort matematika tagozatos diákoknak.

 

RICHLlK-HORVÁTH KATALIN (1973)

Matematika-fizika-informatika szakos tanár. 2007-től 2015-ig volt a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető tanára, 2016. augusztusa óta a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban tanít. A napi tanítás mellett részt vett felvételi előkészítő szakkör tartásában, érettségi bizottságban, elindította a "Minden napra egy kísérlet" programot, valamint több, a matematikai és a természettudományos szemléletmód kiszélesítését szolgáló versenyt. Folyamatosan részt vesz előadásaival a tanárok továbbképzésében, tankönyveket ír, gondot fordít a tehetséggondozásra. Diákjainak versenyeredményei kimagaslóak.

 

SZABÓ LÁSZLÓ [1973)

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium matematika-fizika szakos tanára, munkaközösség vezető. Diákjaival kitűnő a kapcsolata, a tanuló mögött mindig meglátja a gyereket is. A szakmai továbbképzések aktív résztvevője, szakvizsgázott fizikából, minden évben jelen van fizikai ankétokon, sosem fogy ki az új, vagy újszerű kísérletekből. A fizika megismerésére és megszerettetésére ösztönzi diákjait. Tanítványai mindig sikeresen érettségiznek közép és emelt szinten is.

 

TAKÁCS IMRE (1977)

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium matematika-informatika szakos tanára, elsősorban informatikát tanít. Magas színvonalú iskolai munkája mellett, jelentős szerepet vállal országos oktatási projektek informatikával kapcsolatos részeinek kidolgozásában, részt vesz, koordinál az informatikai oktatás megújítását szolgáló tervezetek kidolgozásában. Nagy figyelmet fordít a felnőttképzésre is. A közoktatás javításáért végzett tevékenysége nem vonja el attól, hogy diákjaival közvetlen, jó viszonyt ápoljon, tanítványait nemcsak sikeresen oktatja, neveli, hanem a mai kor elvárásainak megfelelően gyakran menedzseli is.

 

A Pro Progressio Alapítvány neve reformkori indíttatású; a magyar reformkor kezdeteitől a haladás jelszavában a nemzetközi kultúra és az anyanyelv ápolása mindig szorosan egybeforrt az ipari, technikai fejlődés sürgető igényével, amely nélkül Széchenyi István sem tudta elképzelni a haza felemelkedését. A Pro Progressio Alapítványt 1996-ban alapította a Műegyetem Baráti Köre a BME stratégiai céljai megvalósításának támogatására és oktatási, kutatási céltámogatások fogadására.

 

Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti:

A hallgatók, oktatók tudományos és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatását, a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódását, a tudományos továbbképzés feltételeinek biztosítását.

A szociálisan hátrányos helyzetű, de tehetséges hallgatók anyagi terheinek csökkentését a tandíjbefizetés átvállalásával, ösztöndíjak biztosításával.A graduális és a posztgraduális oktatáshoz, továbbá a kutatás-fejlesztéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek szinten tartását és fejlesztését. A hallgatók és oktatók sportolási, kulturális lehetőségeinek bővítését, az egyetemhez való tartozás tudatát erősítő szervezetekkel való kapcsolattartást, színvonalas egészségügyi és szociális ellátást.

 

Az alapítvány kitüntetett szerepet szán a BME történeti campusza értékeinek megőrzésének, ennek köszönhetően kerültek újra-felállításra 2007-ben a Központi épület előtt egykor állt szobrok, újult meg az épület homlokzata. Rendszeres támogatója a Műegyetemi Kórusnak, Szimfonikus Zenekarnak, egyetemtörténeti kiadványoknak. Az alapítvány tevékenységét 2011-ben Kármán Tódor díjjal ismerték el. Hagyományőrző tevékenységének jelentős állomása, a hosszas kutató munka eredményeként, 2014 januárjában kiadott MŰEGYETEM – A TÖRTÉNETI CAMPUS c. album, mely elnyerte a Szép Magyar Könyv verseny fődíját. A Központi épület Dísztermének székei az alapítvány támogatásával készültek el 2015-ben.

http://proprogressio.hu/  

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük