2024.április.17. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Révay András: Partnerség a régiókkal

8 perc olvasás
<p style="margin: 0cm 34pt 0pt 2.85pt" class="cikk"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span><span class="inline left"><a href="/" target="_blank" onclick="launch_popup(54, 304, 228); return false;" rel="noopener noreferrer"><img class="image thumbnail" src="/files/images/biz-1_0.thumbnail.jpg" border="0" alt="Idegenforgalmi Parlamenti Bizottság ülése" title="Idegenforgalmi Parlamenti Bizottság ülése" width="100" height="75" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Idegenforgalmi Parlamenti Bizottság ülése</strong></span></span></span><span> </span></strong><span>Hosszú ülést tartott az Országgyûlés Idegenforgalmi és Sport Bizottsága. A jelen lévõ képviselõk érdeklõdése nem lankadt, mert a GDP 8 százalékát adó idegenforgalom aktuális kérdéseit tárgyalták meg. Szó került a Magyar Turizmus Zrt. terveirõl, a Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card) egyre bõvülõ elõnyeirõl és az utazási irodák tevékenységének szabályozásáról. Sajnálatos volt ugyanakkor, hogy az ülésen szinte kizárólag a kormányoldal képviselõi vettek részt, az ellenzékiek túlnyomó többsége ezúttal távol maradt.</span></font></font></p><p style="margin: 0cm 34pt 0pt 2.85pt" class="cikk"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span>

Idegenforgalmi Parlamenti Bizottság ülése Hosszú ülést tartott az Országgyûlés Idegenforgalmi és Sport Bizottsága. A jelen lévõ képviselõk érdeklõdése nem lankadt, mert a GDP 8 százalékát adó idegenforgalom aktuális kérdéseit tárgyalták meg. Szó került a Magyar Turizmus Zrt. terveirõl, a Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card) egyre bõvülõ elõnyeirõl és az utazási irodák tevékenységének szabályozásáról. Sajnálatos volt ugyanakkor, hogy az ülésen szinte kizárólag a kormányoldal képviselõi vettek részt, az ellenzékiek túlnyomó többsége ezúttal távol maradt.

Idegenforgalmi Parlamenti Bizottság ülése Hosszú ülést tartott az Országgyûlés Idegenforgalmi és Sport Bizottsága. A jelen lévõ képviselõk érdeklõdése nem lankadt, mert a GDP 8 százalékát adó idegenforgalom aktuális kérdéseit tárgyalták meg. Szó került a Magyar Turizmus Zrt. terveirõl, a Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card) egyre bõvülõ elõnyeirõl és az utazási irodák tevékenységének szabályozásáról. Sajnálatos volt ugyanakkor, hogy az ülésen szinte kizárólag a kormányoldal képviselõi vettek részt, az ellenzékiek túlnyomó többsége ezúttal távol maradt.

 Ez az egyoldalúság különösen azért volt feltûnõ, mert a korábbi években éppen ez a bizottság volt híres arról, hogy itt a vitákban kevésbé a pártok álláspontját, inkább a józan ész szempontjait hangsúlyozták. Ez utóbbiak jól fellelhetõek voltak a képviselõk számára készített elõterjesztésekben – a Magyar Turizmus Zrt. 2007. évi marketing terve; a tájékoztató a magyar utazási irodák helyzetérõl, az õket érintõ jogi szabályozásról; a tájékoztató a Turisztikai Célelõirányzat 2007. évi felosztási tervérõl, 2007. évi turisztikai pályázatokról ? megtárgyalásában.

Dr Niklai Ákos Dr. Niklai Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. igazgatótanácsának elnöke arra hívta fel a képviselõk figyelmét, hogy a marketing terv végrehajtásától komoly eredmények várhatók. A cél, röviden összefoglalva: hogy a MT.ZRt. hatékony munkával járuljon hozzá a gazdaság fejlõdéséhez. Érje el az idegenforgalom 10 százalékos részesedését a GDP-ben, a vendégéjszakák számában pedig az évi 24 milliót. A terv megvalósításához állandó kapcsolatot tartanak a RIB-ekkel, a vállalkozók szakmai szövetségeivel. Magyarország külföldi megítélése szempontjából fontos a ?vendégbarát? környezet kialakítása és ebben komoly szerep jut a civil szervezeteknek.

Dr Róna Iván Dr. Róna Iván vezérigazgató a marketing terv lényegét annak filozófiájában foglalta össze: ?A vendégért vagyunk! A Magyar Turizmus Zrt. szolgáltató szervezet.? Együtt kívánnak mûködni mindenkivel, a taxistól a pincéren át, a szállodaigazgatóig. Hármas célt tûztek maguk elé: Legyen több vendég, több vendégéjszaka, több bevétel! Magyarország vonzó úti célja kíván lenni az új Európának, ahol az országok idegenforgalmának hatvan százalékát a belföldi turizmus adja. Nálunk is ezt kell elérni. A legfontosabb feladat, országunk ismertségének növelése, valamint a hazai idegenforgalmi szervezetek piacra juttatása külföldön. A belföldi forgalomban lassú bõvülés várható, mert tavaly eladott üdülési csekket idén váltják majd be. Ebben a kilenc hosszú hétvége is segít. Örvendetes tapasztalat, hogy növekszik az érdeklõdés a magasabb színvonalú szolgáltatások iránt.

Bevételeink kétharmadát jelenleg a beutazók adják. Sajnos 2006-ban 9 százalékos visszaesésé mutatkozott 2005-höz képest és ezt meg kell állítani. Az utazási szokások változóban vannak, ezért jobban ki kell használni a két vidéki repülõteret, Sármelléket és Debrecent. A Lufthansa Sármellékre ?csalogatására? például jó esély van. Szorosabbá kell tenni a kilenc területi régió együttmûködését és a szezon széthúzásával a helyek és idõpontok koncentrációja csökkenthetõ.

 

A 2007-2008. idõszakra vonatkozó terv fõ jellemzõje, hogy megalapozott kutatásokra épülõ döntéseken nyugszik, kommunikációjának eszköztára korszerûsödik. Nagyobb hangsúlyt kap az elektronikus marketing, ezzel együtt az ügyfeleket személyre szólóan igyekeznek kiszolgálni. A munka részévé válik a hatékonyságmérés, tehát, hogy volt-e értelme annak, amit csináltak? A nemzetközi kommunikáció súlypontjait szétválasztják. Fõként a legjelentõsebb küldõ piacokra (Németország, Anglia, Olaszország, USA) irányul. Lendületes a fejlõdés és ezért ígéretes még a francia, cseh, orosz, szlovák, román piac. Japán, Svájc, Ukrajna és Kína a reménybeli lehetõségekhez tartoznak.

 

Négy terület kap különös figyelmet: Budapest; a Balaton és környéke; valamint az egész országra vonatkozóan az egészségturizmus és a hivatás-konferencia turizmus. Ez utóbbi hozza a legtöbbet költõ vendégeket. Mivel 2010-ben Pécs lesz Európa Kulturális Fõvárosa, ennek ismertetése is már megkezdõdött.

Belföldön minden év ?tematikus év? lesz. Tavaly a bor és a gasztronómia állt a középpontban, idén a ?zöldturizmus?. Az üdülési csekkekhez is több akció kapcsolódik majd. Március végéig tart a szállodák által kínált kedvezmény, a nyár folyamán ?Budapest vendégül várja Magyarországot?. Ez fõleg azoknak szól, akik már látták az Eiffel-tornyot, voltak Tunéziában, de a Nemzeti Múzeumban vagy az Állatkertben még nem.

 

A papír alapú tájékoztatást mindinkább az e-marketing veszi át. A 18-30 év közöttieknek külön honlapot hoznak létre. A szolgáltatók ajánlatai letölthetõk lesznek a honlapról. Külföldön 21 országban 23 képviselet dolgozik. Feladatuk lesz ? többek között – a magyar vállalkozók külföldi kapcsolatainak kiépítése. Tudományos életünk kiemelkedõ személyiségei ?Konferencia nagykövet? címet kapnak, az õ segítségükkel szeretnénk meggyõzni a külföldi tudósokat arról: érdemes rendezvényeiket Magyarországon tartani!

A beszámoló után a képviselõk kérdéseikben hiányolták, hogy nincs egyetlen jó mondatba sûrítve, miért érdemes Magyarországra jönni. Mi történik majd a ?zöldturizmus évében? esetleg turistaházakat, jelzéseket újítanak fel, a természeti környezet védelméért tesznek majd többet? Elhangzott: szükség lenne a lovas-szolgáltatások mûködésének szabályozására, különösen a gyerekek lovagoltatására vonatkozóan! A Bizottság állásfoglalást készít elõ a Nemzeti Üdülési Alapítvány számára, hogy az üdülési csekkek beválthatóak legyenek az éttermekben is. Végül a beszámolót a Bizottság ? nyílt szavazással ? egyhangúlag elfogadta.

 

Gál Gábor Tájékoztatást hallgatott meg a Bizottság a Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card) alkalmazásáról. A kártya kibocsátója, a Hotelinfo igazgatója, Gál Gábor elmondta: a kártya 14 hónapig érvényes. Minden olyan tevékenységhez kedvezményt ad, amit általában egy turista csinálni szokott. Elfogadják éttermekben, szálláshelyeken, fürdõkben, közlekedési eszközökön, múzeumokban, borászatoknál, utazási irodákban. Számos helyen ingyenes belépést tesz lehetõvé, még autópálya matricát is olcsóbban lehet vásárolni általa. Különösen fontos, hogy ezt a kártyát a munkáltatók adómentesen adhatják dolgozóiknak, jobban felhasználhatóvá téve ez által a z üdülési csekket!

Molnár Gabriella Az utazási irodák helyzetérõl egymást kiegészítõ beszámolót adott Somogyi Zoltán államtitkár és Molnár Gabriella, az Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Nyilvánvalóvá vált: az utazási irodák tevékenységét szabályozó EU irányelv ma már túlhaladott. Nem úgy, nem olyan tartalommal jön létre az utazási szerzõdés, mint ahogyan azt a jogszabályok leírják. Újra kell fogalmazni az összes szabályt ezen a területen és ennek 2008-ig el is kell készülni! Emelni kell a jogosulatlan utazásszervezésért járó bírságot, errõl készüljön pontos táblázat, az összeg ne függjön az ellenõr hangulatától! Egyértelmûvé kell tenni az irodák kártérítési felelõsségét, különös tekintettel az olyan eseményekre, természeti katasztrófákra, amikben nem vétkesek, elhárítani nem tudják. Ellentmondásos most még a charter járatokra vonatkozó szabályozás is. Új források, pályázati lehetõségek nyílnak meg 2007-ben, amilyenek korában nem voltak. A RIB-ek 890 millió forintot kapnak és még külön pénzt a szúnyogirtásra. Folytatódik a mûemlék fürdõk helyreállításának támogatása is. A 2008-ra vonatkozó pályázatokat már idén õsszel megjelentetik és az új Konferencia központtal kapcsolatos munkák elõkészítésére is rendelkezésre áll már 150 millió forint.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.