2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Sikeres rajtot vett a Trimarán Üzletfejlesztési Program

9 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/12212"><img class="image thumbnail" src="/files/images/szemmelversz_0.thumbnail.jpg" border="0" alt="www.semmelweisinnovations.com" title="www.semmelweisinnovations.com" width="100" height="53" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.semmelweisinnovations.com/">www.semmelweisinnovations.com</a> </strong></span></span><p>A harmadik Spin-off Planéta konferencián mutatkozott be először szélesebb nyilvánosság előtt a Semmelweis Innovations és az Innostart Alapítvány közös kezdeményezéseként létrejött Trimarán Üzletfejlesztési Program. A Trimarán Program hosszú távú sikere érdekében stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött a konferenciát szervező Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetsége és a Semmelweis Innovations.</p><p>

 www.semmelweisinnovations.comwww.semmelweisinnovations.com

A harmadik Spin-off Planéta konferencián mutatkozott be először szélesebb nyilvánosság előtt a Semmelweis Innovations és az Innostart Alapítvány közös kezdeményezéseként létrejött Trimarán Üzletfejlesztési Program. A Trimarán Program hosszú távú sikere érdekében stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött a konferenciát szervező Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetsége és a Semmelweis Innovations.

 www.semmelweisinnovations.comwww.semmelweisinnovations.com

A harmadik Spin-off Planéta konferencián mutatkozott be először szélesebb nyilvánosság előtt a Semmelweis Innovations és az Innostart Alapítvány közös kezdeményezéseként létrejött Trimarán Üzletfejlesztési Program. A Trimarán Program hosszú távú sikere érdekében stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött a konferenciát szervező Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetsége és a Semmelweis Innovations.

 

 Az együttműködés első eleme a III. Spin-off Planétán való közös megjelenés.

A Trimarán Üzletfejlesztési Program abból a felismerésből nőtt ki, hogy a hazai korai fázisú innovációs projektek sikeres megvalósulásának egyik legnagyobb gátja a kompetenciahiány. "Gyakorló kutatóként és vállalkozóként felismertük, hogy nem kell feltétlenül üzletember-öltönybe préselnünk a kutatókat, laborokban edzett projektmenedzsert felkutatni vagy az amerikai nagybácsit segítségül hívni ahhoz, hogy egy kutatási eredményből prosperáló vállalkozást hozzunk létre. Ehelyett sokkal többet ér, ha a három eltérő tudású, tapasztalatú embert, azaz a kutató-feltalálót, a projektmenedzsert és a tapasztalt üzletembert (mentort) egy asztalhoz ültetjük, és hatákony csapatot építünk belőlük. Ők a gyors és stabil trimarán három hajóteste" – mondta Dr. Lacza Zsombor, a Semmelweis Innovációs Központ Kft. ügyvezetője.

A három különböző kompetenciájú szereplő együttműködése mellett az innovációs projektek akkor válhatnak igazán éretté a piacralépésre és a befektetésre, ha testreszabott üzletfejlesztésen esnek át, azaz megszerzik a  szükséges üzleti tudást és dokumentumokat (pl. üzleti terv, iparjogvédelmi stratégia, arculat). Éppen ezért a Trimarán Programba bekapcsolódó minden egyes projekt az egyedi igényeknek megfelelő egyéni tanácsadásban, kiscsoportos, interaktív tréningekben és egyéb szolgáltatásokban részesül. "A kutatók, feltalálók munkája hatalmas, de nagyrészt kiaknázatlan érték az egész ország számára, munkánkkal ezt az értéket kívánjuk megnövelni" – hangsúlyozta Pongorné dr. Csákvári Marianna, az INNOSTART igazgatója.

A Trimarán Üzletfejlesztési Program csapata tudatában van annak, hogy az egyes innovációs projektek nagymértékben eltérnek egymástól. Éppen ezért a rendszer nagy előnye a rugalmasság, azaz az egyes projektek igényeinek megfelelő munkamenet és tartalom kialakítása. A Program folyamatosan fogadja az innovatív üzleti ötleteket, projekteket, illetve menedzserjelöltek és üzleti mentorok jelentkezését.

A Programhoz csatlakozó projektek az alábbi utat járhatják be:

1.      A Program első feladata, hogy a projekt érettségének szintjét felmérje piaci szempontok alapján. A szintfelmérés során projektenként 16-18 órát fordítanak a szakértők a részletes vizsgálatra. Ennek eredményeképp létrejön a fejlesztési javaslat, amely a projekt erősségeit és gyengeségeit kiemeli, illetve ezek kezelésére ajánlást tartalmaz. A szintfelmérés 2008-ban ingyenes.

2.      Ezt követi a kompetenciák egymáshoz társítása, azaz a projektcsapat összeállítása. A Programban résztvevő projektmenedzserek kiválogatása során kifejezetten az innovatív kisvállalkozások igényeinek megfelelően szűrjük a jelentkezőket. A szintfelmérésen részt vett projektek számára mintegy 2 hónapos próbaidőre a Program finanszírozza a projektmenedzsert, ezután a projekt gazdája dönthet, tovább foglalkoztatja-e, vagy a Program adatbázisából válogat mást, esetleg máshonnan toboroz megfelelő embert. A projektekhez a Trimarán Program mentori adatbázisából tapasztalt üzleti tanácsadót vagy üzletembert is illeszt. A mentor nem csupán tapasztalataival segíthet, az ígéretes projektek esetében potenciális üzleti angyal is lehet.

3.      Minden projekt testreszabott fejlesztési folyamatban vesz részt, ahol a projekt igényeinek megfelelő egyéni tanácsadást, tréningeket és egyéb lehetőségeket nyújt a Program. A projektfejlesztés két fázisa: Üzleti Tervezés Fázis és Piacra Felkészítés Fázis. Az első fázisban az egyértelmű hiányok és hibák kerülnek terítékre, a második fázisban a projektek "finomhangolása" történik. Minden fejlesztési blokk eredménye kézzelfogható: üzleti terv, pénzügyi terv, kisarculat vagy más értéknövelő dokumentum. Ezek mindegyike az adott projekt gazdájának tulajdonává válik.

Trimarán – Többtörzsű hajó, törzséhez (vaka) kétoldalt szélső bordákkal (aka) kapcsolódik a két oldalsó törzs (ama). A ~ a Csendes-óceáni perahu hajóformából alakult ki. Az első ~okat polinéziai bennszülöttek használták mintegy 4000 évvel ezelőtt. A ~ ma az egész világon elterjedt, folyamatosan fejlesztett hajóforma.

A Semmelweis Innovations a gyűjtőneve azoknak a vállalkozásoknak és projekteknek, amelyek a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódva elő kívánják segíteni az innovációs folyamatokat. Felkutatja a hasznosítható kutatási eredményeket, segédkezik a szellemi tulajdonvédelemben, a találmányok hasznosításában, ipari kapcsolatok kialakításában és spin-off vállalkozások létrejöttében. Két legjelentősebb tevékenységi köre jelenleg a Technológia Transzfer Iroda működtetése és a Trimarán Üzletfejlesztési Program megvalósítása. (http://www.semmelweisinnovations.com/)


Az INNOSTART Nemzeti Innovációs Központ Alapítványt az a szándék hozta létre, hogy legyen egy szervezet, amelynek küldetése, hogy felismerje az ígéretes innovatív ötleteket, és elősegítse azok megvalósulását, ilyen módon is növelve az ország versenyképességét.

A Központot az üzleti és innovációs központok (Business and Innovation Centres – BIC) mintájára 1994-ben alapította az EU PHARE programjának támogatásával a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Gyáriparosok és Munkaadók Országos Szövetsége, a Magyar Kereskdelmi és Iparkamara és az Innotech Műegyetemi Innovációs Park Kft. Megalakulása óta tagja a hasonló intézmények tevékenységét koordináló European Business Network (EBN) európai hálózatnak, amely 2008 elején 23 ország 160 szervezetét foglalja magában, valamint a Magyar Innovációs Szövetségnek.

Az EBN tagjaként az INNOSTART alapítása óta nélkülözhetetlen szerepet játszik a BIC módszertan hazai terjesztésében. Részt vett a Közép-Magyarországi Régió innovációs stratégiájának kialakításában, és tagja a Regionális Innovációs Ügynökségnek (RIÜ).

Az INNOSTART kiterjedt szakértői háttere segítségével képes az ígéretes innovatív ötletek felismerésére, és magas hozzáadott-értékű szolgáltatásaival megkönnyíti az innovatív vállalkozások piacra jutását és megerősödését. Hídképző intézményként összetett megoldásokat kíván nyújtani az innovatív vállalkozások és a döntéshozók számára, és katalizátor szerepét tölti be az innováció, a vállalkozások fejlődése, valamint a versenyképesség és a gazdaság fenntartható növekedése érdekében.

 Az INNOSTART hazai és nemzetközi projekteken keresztül építi ki és erősíti meg a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi kapcsolatait az innovációs lánc szereplőinek körében. Széles körű együttműködést alakított ki a kutatás-fejlesztésben és a technológia-transzferben érdekelt hazai szervezetekkel, intézményekkel (Magyar Tudományos Akadémia, egyetemek, kutatóközpontok, ipari parkok, inkubátorok, innovációs központok stb.). A szervezet innovatív fejlesztéseket támogató szolgáltatásai elsősorban a mikro-, kis és közepes vállalkozásokat célozzák meg, különös tekintettel a megújuló energia, a biotechnológia, az információtechnológiai, a kreatív ipar és a környezetvédelemi szektorra, amely területeken a vállalkozások közötti hálózatosodást is elő kívánja segíteni.

Fő tevékenységei:

 • kis- és közepes vállalkozások számára infrastruktúra biztosítása
 • projektgenerálás és -menedzselés
 • a humán infrastruktúra fejlesztése
 • vállalkozóvá válás elősegítése

Az INNOSTART 6000m2 alapterületű Üzleti és Innovációs Parkot üzemeltet, ahol 50-60 mikro- és kisvállalkozás székel. Hatékony és széleskörű szolgáltatásokat kínál innovatív vállalkozások számára piac- és versenyképességük növekedése érdekében. Munkatársai szakértelmére támaszkodva a szervezet komplex tanácsadást nyújt, hogy ezáltal az újonnan létrejött innovatív vállalkozások sikeresen fejleszthessenek szolgáltatásokat és termékeket a hazai és a nemzetközi piacra. Az INNOSTART virtuális és tradicionális inkubációs lehetőséget kínál, valamint segít a támogatási források és lehetőségek felkutatásában, ezzel emelve a kezdő vállalkozások növekedési potenciálját, hogy azok a jövőben az innováció, a vagyoni gyarapodás és a munkahelyteremtés előmozdítóivá válhassanak.

Az Üzleti és Innovációs Park alapszolgáltatásai a bérlők számára magukban foglalják az

 • irodai általános szolgáltatásokat (fax, nyomtatás, fénymásolás, iratfűzés, szkennelés stb.),
 • béreltvonali internet-előfizetést,
 • telefonvonalakat,
 • postafiókhasználatot, beleértve a postahivatal és a bérlők közötti kézbesítést
 • közös használatú helyiségek (tárgyalók, konferenciaterem) bérleti lehetőségét
 • könyvelési, adóelszámolási segítséget vagy komplett szolgáltatást
 • jogi tanácsadás és képviselet lehetőségét

Az Üzleti és Innovációs Park a szokásos irodaházi szolgáltatásokon felül az induló innovatív vállalkozások számára fontos területeken különszolgáltatásokat is nyújt:

 • szükség esetén közreműködik a stratégiai célok meghatározásában
 • segítséget nyújt megvalósíthatósági tanulmányok és üzleti tervek készítéséhez
 • piackutatást végez
 • részt vesz a vállalkozások marketing-stratégiájának kialakításában
 • szellemitulajdon-védelmi tanácsadást végez
 • pályázatfigyelést végez, segítséget nyújt az EU-s és hazai pályázatok írásában,
 • vállal befektető- és partnerkeresést a kockázatitőke-társaságok, üzleti angyalok és regionális szervezetek körében
 • végzi innovációs menedzserek képzését,
 • tudományos, technológiai és üzleti információkat szolgáltat (hazai és külföldi adatbázisokon keresztül),
 • segít különféle szerződések (üzleti és pénzügyi) megszerkesztésében,
 • felajánlja kapcsolatrendszerét (nemzetközi inkubátorok, tudományos parkok szervezetei, technológiatranszfert elősegítő szervezetek, hazai és külföldi vállalatok, egyetemek, kutatóintézetek, egyéb regionális és nemzetközi szervezetek stb.)
 • vállalja rendezvények szervezését (technológiai napopk, konferenciák, szemináriumok, kiállítások stb.)

Az INNOSTART az elmúlt tizenhárom évben 47 hazai és EU-s pályázati projektet valósított meg sikeresen. Megbízói részére több milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az alapítvány több mint 124 tanfolyamán 2600 hazai és külföldi hallgató vett már részt és vizsgázott jó eredménnyel. Az évek folyamán több, mint 500 regisztrált innovatív projekttel dolgoztak. 2000 óta eddig 13 üzleti angyal klub került megrendezésre, ahol 67 projekt mutatkozhatott be befektetők előtt. A tevékenység eredményességét jelzi, hogy 9 sikeres befektetés jött létre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.