2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Szlovák–magyar ökumenikus nyilatkozat

3 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/21356"><img class="image thumbnail" src="/files/images/kep.thumbnail_47.jpg" border="0" width="100" height="94" /></a></span>A Szlovákiai és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsainak Elnökségei december 16-án Révkomáromban találkoztak, és közös nyilatkozatot tettek közzé.</p><p>

kep.thumbnail 47A Szlovákiai és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsainak Elnökségei december 16-án Révkomáromban találkoztak, és közös nyilatkozatot tettek közzé.

kep.thumbnail 47A Szlovákiai és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsainak Elnökségei december 16-án Révkomáromban találkoztak, és közös nyilatkozatot tettek közzé.


 

A Szlovákiai és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsainak Elnökségei december 16-án Révkomáromban találkoztak, ahol az alábbi közös nyilatkozatot tették:

Mint országaink evangéliumi hitben osztozó, felelős polgárai a két nemzet megbékéléséért imádkozunk. Ennek az imádságos találkozásnak szomorú aktualitást ad, hogy a két nép kapcsolata az utóbbi időben feszültté vált, sok esetben elmérgesedett. Szomorúan vesszük tudomásul, hogy a miniszterelnöki és államfői találkozók nem hoztak javulást sem a magyar és szlovák politikusok, sem pedig a két nemzethez tartozó polgárok kapcsolatában.

Mint a szlovákiai és a magyarországi egyházak ökumenikus testületeinek képviselői jó lelkiismerettel kijelentjük, hogy mindkét ország Krisztus-hívői békességben, megértésben és szeretetben kívánnak élni. Ezzel a lelkülettel tudják Karácsonykor a Krisztusban alászálló isteni kegyelmet fogadni, és arról így tudnak hitelesen bizonyságot tenni a maguk anyanyelvén. Közös meglátásunk, hogy minden lehetséges eszközzel kötelességünk előmozdítani országainkban és országaink között a személyes megbékélést és a kölcsönös kiengesztelődést.

Hisszük, hogy az emberi kapcsolatokban meglevő bizalmatlanságot a múlt keserű tapasztalatai is táplálják. Ebből a bizalmatlanságból a tények pontos ismeretén keresztül vezet az út az őszinte bűnbánathoz, a megbocsátáshoz és az egymással való megengesztelődéshez. Ezért elengedhetetlen, hogy a közös világi és egyháztörténelmi tudományos testületek munkájukat nagyobb hatékonysággal végezve szolgálják a két nép javát. Munkájukban rögzítést nyerhetnek a tények körüli konszenzusok, de az értelmezések különbözősége is. Az egyházi, ökumenikus közösségek pedig őszinte önvizsgálattal és bűnbánattal szolgálják a megbékélést. Méltatlan közös múltunkhoz és történelmi szomszédságunkhoz az egymás ellen hangolás, sőt olykor uszítás fájdalmas jelensége és az ellenséges indulatok ébresztése. A múlt terhét, amely újra és újra életesen nehezedik ránk, nem kívánjuk tovább hordozni.

Azért imádkozunk, és azért fáradozunk, hogy a két nemzet felelős vezetői üljenek tárgyalóasztalhoz és teljes nyitottsággal, őszinte elhatározással munkálják a szlovák és magyar nép hatékony, eredményes és békés jövendőjét. Ebbe az imádságba és tevőleges igyekezetbe szeretettel meghívunk minden keresztyént és minden felelősen gondolkodó jóakaratú embertársunkat. „Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek" (Péld 14,34).

Adventi várakozásunk és karácsonyi örömünk legyen azzal teljes, hogy nemzeteink – a Kárpát-medence és a világ népeivel együtt – egy szívvel dicsőítik a Szentháromság Istent, aki ma is elhozza nekünk a békességet és a jóakaratot.

A Szlovákiai Egyházak
Ökumenikus Tanácsa nevében  

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa nevében 

 Jan Semjan

 Ladislav Krpala

  D. Szebik Imre

 Dr. Bóna Zoltán

 elnök

 főtitkár

  elnök

 főtitkár

MEÖT/Magyar Kurír

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.