2022.augusztus.11. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Új uniós szabályok a biztonságosabb gyermekjátékokért

5 perc olvasás
<p><a name="Heading7" title="Heading7"></a><span class="inline left"><a href="/node/21354"><img class="image thumbnail" src="/files/images/CE-Logo.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="75" /></a></span>Az Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament 2008. december 18-án elfogadta a játékok biztonságára vonatkozó uniós szabályok lényeges szigorításáról szóló javaslatát. A fogyasztók az új szabályozásnak köszönhetően biztosak lehetnek benne, hogy az EU-ban forgalomban lévő játékok megfelelnek a világviszonylatban legszigorúbb biztonsági előírásoknak, különösen a vegyi anyagok felhasználása tekintetében.</p><p>

ce logo.thumbnailAz Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament 2008. december 18-án elfogadta a játékok biztonságára vonatkozó uniós szabályok lényeges szigorításáról szóló javaslatát. A fogyasztók az új szabályozásnak köszönhetően biztosak lehetnek benne, hogy az EU-ban forgalomban lévő játékok megfelelnek a világviszonylatban legszigorúbb biztonsági előírásoknak, különösen a vegyi anyagok felhasználása tekintetében.

ce logo.thumbnailAz Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament 2008. december 18-án elfogadta a játékok biztonságára vonatkozó uniós szabályok lényeges szigorításáról szóló javaslatát. A fogyasztók az új szabályozásnak köszönhetően biztosak lehetnek benne, hogy az EU-ban forgalomban lévő játékok megfelelnek a világviszonylatban legszigorúbb biztonsági előírásoknak, különösen a vegyi anyagok felhasználása tekintetében.

Günter Verheugen, a Bizottság vállalkozás- és iparpolitikáért felelős alelnöke a következőket mondta: „Gyermekeink egészsége és biztonsága igen becses érték, amely a lehető leghatékonyabb védelmet érdemli. Örömmel látom, hogy az Unió rekordidő alatt megállapodott a játékok biztonságára vonatkozó szigorú és nagy horderejű szabályokról. Az új szabályok a legfrissebb egészségügyi és biztonsági előírásokra épülnek. Amit jogalkotóként csak tehettünk azért, hogy a gyermekek biztonsággal játszhassanak játékaikkal, megtettük."

Az új jogszabályi keret számos kérdésre kitér annak biztosítása érdekében, hogy a játékok semmiféle egészségügyi kockázatot vagy veszélyt ne jelenthessenek. A játékok használatából fakadó balesetek számának csökkentése és a hosszú távú egészségügyi előnyök elérése érdekében tökéletesíti az EU-ban gyártott vagy oda importált gyermekjátékok forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos szabályokat.

A vegyi anyagokra vonatkozó új előírások

Ezentúl tilos a játékok hozzáférhető részében a potenciálisan rákkeltő, a genetikai információ megváltoztatására képes vagy meddőséget okozó vegyi anyagok (úgynevezett CMR, rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagok) használata. Egyes anyagok, pl. a nikkel esetében a megengedett felső határértékeket csökkentették, és a különösen mérgező nehézfémek, pl. az ólom vagy a higany többé nem használhatók fel szándékosan játékokban. Az allergén illatanyagok használata ugyancsak tilos, ha erős allergénpotenciállal rendelkeznek, vagy pedig, amennyiben egyes fogyasztóknál allergiás tüneteket okozhatnak, használatukat fel kell tüntetni a játék címkéjén.

A fulladás veszélyének elkerülésére vonatkozó biztonsági előírások

A fulladás vagy a játékok kis részei beszippantásának veszélyét elhárító szabályokat is megerősítették, többek között a tapadókoronggal ellátott játékok jelentette új kockázatra vonatkozóan. Az élelmiszerekkel kevert játékokat olyan csomagolásban kell forgalomba hozni, amely a hozzájuk kapcsolt élelmiszertől elválasztja őket. Az új szabályozás betiltja az olyan játékokat, amelyhez úgy kapcsolódik közvetlenül az élelmiszer, hogy annak elfogyasztása nélkül nem lehet a játékhoz hozzáférni (pl. egyes nyalókák).

A játékokon található figyelmeztetések

A játékokat a balesetmegelőzés érdekében jól látható, jól olvasható, a fogyasztók számára könnyen érthető figyelmeztetésekkel kell ellátni. A játék rendeltetésének egyértelműen ellentmondó figyelmeztetések tilosak, pl. nem tüntethető fel a „36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára nem adható" figyelmeztetés a kifejezetten e korcsoportnak szánt játékokon. Az élelmiszerekben található vagy az élelmiszerrel összekevert játékokat a következő figyelmeztetéssel kell ellátni: „Játékot tartalmaz: felnőtt felügyelete ajánlott".

A játékgyártók és -importőrök kötelezettségei

A játékgyártók és -importőrök kötelezettségeit jelentős mértékben szigorították. Mielőtt a gyártó letesztelné, hogy az általa gyártott játék megfelel-e az irányelv biztonsági előírásainak, el kell végeznie a játék biztonsági értékelését és valamennyi termékéről részletesebb műszaki tájékoztatóval kell szolgálnia, ideértve a felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó információkat is, azért, hogy a piacfelügyeleti hatóságok nyomon követhessék a terméket. Az importőröknek ellenőrizniük kell, hogy a gyártók helyesen végezték-e el a játékok megfelelőségértékelését, és szükség esetén saját maguknak kell véletlenszerű próbákat végezniük. Amennyiben a gyártók vagy importőrök nem az irányelv biztonsági előírásainak megfelelően gyártanak játékokat, a tagállam büntetést szabhat ki. A játékforgalmazók kötelezettségeit ugyancsak szigorították.

Erős nemzeti piacfelügyeleti rendszerek

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a piacfelügyeleti hatóságok elvégezzék a megfelelő ellenőrzéseket az EU külső határain és az EU-n belül, beleértve a valamennyi gazdasági szereplő telephelyén elvégzett ellenőrzéseket annak biztosítása érdekében, hogy a veszélyes játékokat haladéktalanul betiltsák vagy kivonják a piacról. A piacfelügyeleti hatóságok meg is semmisíthetik a komoly kockázatot jelentő játékokat. A piacfelügyeleti előírások megerősítése következtében a CE-jelölésre vonatkozó rendelkezések is szigorodtak. A jelenlegi követelmény értelmében a CE-jelölést mindig fel kell tüntetni a csomagoláson, ha a játékon található jelölés a csomagoláson keresztül nem látható.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.