2024.április.17. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

„Újbudai Minimum”: Civil szervezetek és a kerület vezetése Újbuda jövőjéről

8 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/12381"><img class="image thumbnail" src="/files/images/ujbuda.thumbnail.jpg" border="0" alt="www.ujbuda.hu" title="www.ujbuda.hu" width="100" height="48" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.ujbuda.hu/">www.ujbuda.hu</a> </strong></span></span><p>2008. április 24-én a főváros XI. kerülete, Újbuda polgármestere egyeztetésre hívta a helyi civil szervezeteket saját javaslata, az  „Újbudai Minimum"<strong>   </strong>és az Újbudai Kulturális Városközponttal kapcsolatos elképzelések megvitatására. </p><p>

  www.ujbuda.huwww.ujbuda.hu

2008. április 24-én a főváros XI. kerülete, Újbuda polgármestere egyeztetésre hívta a helyi civil szervezeteket saját javaslata, az  „Újbudai Minimum"   és az Újbudai Kulturális Városközponttal kapcsolatos elképzelések megvitatására.

  www.ujbuda.huwww.ujbuda.hu

2008. április 24-én a főváros XI. kerülete, Újbuda polgármestere egyeztetésre hívta a helyi civil szervezeteket saját javaslata, az  „Újbudai Minimum"   és az Újbudai Kulturális Városközponttal kapcsolatos elképzelések megvitatására.

A Molnár Gyula polgármester által javasolt Újbudai Minimum a kerület távlati fejlődésének alapprogramja, célokat és konkrét irányokat is megjelölő koncepció, amelynek alapját a kerületi pártok és polgármester jelöltek 2006-os programjai, az ott javasolt célok, fejlesztések közös halmaza képezi.  Csak olyan elemek szerepelnek benne, amelyek végrehajtására a kerületi választók már felhatalmazást adtak a pártoknak.  A feladatokat szinte mindenki hasonlónak látta, megvalósításukra is több közös elképzelést fogalmaztak meg. 

molnár gyula (mszp) újbuda polgármestereMolnár Gyula (MSZP) Újbuda polgármestereA polgármester kifejtette, a kerület polgármestereként, s a Területi Önkormányzatok Szövetsége elnökeként szétnézett az országban és a világban, hogy felmérje, mik azok a közös, politikai elkötelezettségtől független megjelenő kívánalmak, amelyeket itt és az országban máshol is minden párt a magáénak érez, s meg akar valósítani a lakosság érdekében. 

A polgármester 2008.januárjában terjesztette elkészült javaslatát a 142 ezer újbudai polgárt képviselő önkormányzat elé Újbudai Minimum az összefogás címmel, s benne az együttműködés lehetőségét kínálja mindenkinek, aki otthonának érzi Újbudát, aki felelősséget érez a kerület és lakói iránt. A javaslatban olyan témák szerepelnek, amelyek a képviselő-testületet alkotó pártok választási programjában korábban meghirdetésre kerültek.

A kerület másik nagy kezdeményezése a Kulturális Városközpont kialakítása, ami a Bartók Bála út teljes átalakítását, egy igazi pezsgő kulturális városközpont részeként "művész negyed" kialakítását tűzte ki célul.
Molnár Gyula a két kezdeményezés vitájára mintegy 100 kerületi civil szervezetet hívott meg.

Az elképzelések fő alkotóelemei  a polgármester értelmező kifejtésével :

-a közbiztonság javítására  (a polgármester az önkormányzati rendőrséget tartaná célszerűnek, de addig is):

Szükséges a térfigyelő rendszer fejlesztése, kiterjesztése az egész kerületre.

A közterületeken, közparkokban a rendeltetésszerű működés biztosítására, a rend és tisztaság megteremtése

érdekében növelni kell a közrendet biztosító személyek jelenlétét,  növelni kell a közterület felügyelők számát, ill. új

emberekkel, „kerület-őrökkel" kell kiegészíteni ezt a szervezetet.  Május 1-től ezek a felügyelők fogják járni kijelölt területüket és intézkedést kezdeményeznek garázdák, vandálok, illegális szemétlerakók, stb. ellen.

Intézkedéseket kell kidolgozni a hajléktalan-kérdés humánus megoldására, olyan megközelítéssel, hogy a többségi lakosságnak is emberi joga a nyugodt, normális élet.

Növelni kell a városrész, ill. a belső udvarok zöldfelületeit.

-a szociális biztonság növelésére:

Át kell tekinteni a Szociális rendeletet, alkalmazását egységessé kell tenni. A 800-850 millió Ft, amelyet szociális segélyre lehet fordítani, szűk lehetőséget nyújt. A rászorulók 60-70%-a nem is tud a lehetőségről, ill. nem fér hozzá.

Kiemelt támogatási feltételeket kell kidolgozni a nagycsaládosok és az egyedülállók élethelyzetének javítására.

Külön programot kell indítani  „60 +" elnevezéssel a hatvan év feletti idős korosztály számára. (Mintaként szolgálhat a VI. kerületben jól működő külön kártya rendszere.) A kerületben 40 ezer a nyugdíjasok száma.

A szociálisan rászorulók számára különböző, differenciált kedvezményeket kell biztosítani.

Növelni kell az egészségügyi ellátás szakmai hatékonyságát, földrajzilag közelebb kell vinni az ellátottakhoz. (lásd. Bartók Béla út 61. alatti rendelő helyzetét.)  Az egészségügyi szakellátás nagy terhelés alatt dolgozik miután a Bártfai utcában megszűnt a szakellátás.

-az oktatás és sport támogatására:

Gazdaságosan működtethető intézményhálózat kialakítása után, az oktatás-nevelés tartalmi- és eszköz-fejlesztését el kell indítani.  Fel kell újítani az iskolai sportudvarokat, s lehetővé kell tenni a lakosság széleskörű hozzáférését ezekhez. Általánosságban, minden korosztály számára növelni kell a lehetőséget az egészséges életmód kialakítására a sportolás és szabadidős tevékenységek révén.

-a kultúra támogatására:

El kell indítani a kulturális városközpont tervének kidolgozását, elfogadását, s megvalósítását.

Ki kell dolgozni Újbuda Önkormányzata új kulturális koncepcióját.

Megoldandó feladat a  kulturális intézményhálózat gazdaságos működtetése.

A Móricz Zsigmond körtéri „Gomba" építményét át kell venni a BKV-tól és közösségi célra kell hasznosítani.

(Itt hangulatos közösségi terület alakítható ki pl. kávézóval.)

A Hadik Kávéház helyreállítási munkái megindultak, az előtte elhaladó kis összekötő útszakaszt megszüntetik, így a Gárdonyi szobor körül is egy hangulatos kulturális térség alakulhat ki, együtt a Bartók 32 Galériával, amelyet megnyitnak az utca front felé, a Bercsényi utca így sétáló (zsákutca) lesz. 

A Bartók 29. szám alatti pékség kiköltözik, helyén alakítják ki a kerületi helytörténeti múzeumot, vele szemben pedig a Csonka-múzeum jöhet létre, a Csonka család összegyűjtötte a feltalálóval kapcsolatos anyagot.

A kiemelt útszakaszon a házak homlokzat-felújítása után egységes arculatot kívánnak létrehozni, még az alkalmazott feliratok betűinek egységesítésével is… A megoldásra most 80-100 millió Ft különíthető el, ebből a Bartók Béla út 30, 32, 36, 29-31. homlokzat-felújítása, ill. a szükséges kártalanítás támogatható  40-50 millió Ft-al. 

a közlekedés megoldásának kibontására:

Teljes energiával szorgalmazni kell minden fórumon a Metró végállomásnak a budaörsi Virágpiachoz történő kihelyezését a vonal továbbvezetésével.  Ehhez a kerület megrendelt egy tanulmányt, eszerint kb. 70 milliárd többletköltséggel oldható meg a feladat. A jelenlegi elképzelés szerinti, Őrmező-i végállomás nem jelent megfelelő megoldást, túl sok forgalmi végződés találkozna P+R megoldás nélkül. A Virágpiacnál viszont kellő térség áll rendelkezésre.

Lobbi tevékenységet kell folytatni az Albertfalvai híd megépítése, a kerületen átmenő forgalom további csillapítása érdekében.  A megépítésben más kerületek is érdekeltek, (pl. Csepel), velük megállapodás közelbe jutott a közös fellépés. 

A kerületben két csomópont, a Szent Gellért tér és a BAH csomópont forgalmának csillapítására kell figyelmet fordítani.  A felszíni közlekedést a Metro beruházás befejezése után át kell alakítani.  A főváros által szorgalmazott elképzeléssel szemben a polgármester a Bartók Béla út forgalmának csendesítését helyezi előtérbe, az átmenő forgalom zömét vegye át a Műegyetem rakpart és a Budafoki út.  A megoldás révén a felszíni közlekedéstől egy útsáv elvonható kerékpár-út kialakítására, ill. a járdák szélesítésével sétáló-utca jelleg alakítható ki a Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között,  a Frankfurti belvárosra hasonlító felállásban,  kulturális jellegű létesítményekkel (könyvesboltok, antikváriumok, galériák, stb.).

Ki kell dolgozni és el kell indítani a P + R programot. Tovább kell fejleszteni a kerékpárút hálózatot.

-folytatni kell a panelprogramot és a bérlakásépítést a lehetséges pénzügyi konstrukciók megvizsgálásával.

Erre a kerületben 1 milliárd Ft-ot költenek, ennek egyharmadát állja az önkormányzat.

-további teendők:

Megfelelő zajvédelem biztosítása mellett támogatandó az Andor utca bővítése.

Növelni kell Újbuda civil szervezeteinek (civil fórum) érdekérvényesítő szerepét,  un. Civil Ház kialakításával javítani kell működési feltételeiket. A civil szervezeteket értesítik minden testületi ülés anyagáról.

A közterületeken és közintézményekben internet-elérést kell biztosítani.

Megvizsgálandó, milyen lépések szükségesek a szolgáltató önkormányzat kialakításához. 

A civil szervezetek megjelent képviselői jórészt egyet értetettek az ismertetett anyaggal és kiegészítő javaslatokat fűztek hozzá,  pl. javaslatként elhangzott, a vezetés vegye fel a kapcsolatot a Hallgatói Önkormányzattal  (HÖK) s egyfajta „diák-polgárőrség" segítse a közrendet.  Szükség lenne a közösségi illemhelyek rendszerének helyreállítására…

Említésre került a hír, melyet a polgármester is megerősített, hogy hosszú évek után a honvédség hajlandó kivonulni a laktanyából, s abból privatizáció után szálloda is lehet.

Molnár Gyula itt ismertette az elképzelést, hogy a kulturát támogatandó,  minden kerületrészben új köztéri szobrok állítását tervezik.

Május 1. után a polgármester újabb, részletes, házakra lebontott tájékoztatást ígért a megjelenteknek.

http://www.ujbuda.hu/

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.