2022.05.23.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A 2015-ös fővárosi forrásmegosztás ellenőrzése

3 min read
<p> <span class="inline inline-left"><a href="/node/66113"><img class="image image-preview" src="/files/images/Image12_54.jpg" border="0" width="214" height="204" /></a></span>Az Állami Számvevőszék befejezte a fővárosi forrásmegosztás 2015. évi felülvizsgálatát. Az ellenőrzés célja a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi forrásmegosztási rendeletben előírt megosztásának ellenőrzése, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megállapítása, elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése volt.

Az Állami Számvevőszék befejezte a fővárosi forrásmegosztás 2015. évi felülvizsgálatát. Az ellenőrzés célja a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi forrásmegosztási rendeletben előírt megosztásának ellenőrzése, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megállapítása, elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése volt.

Az Állami Számvevőszék befejezte a fővárosi forrásmegosztás 2015. évi felülvizsgálatát. Az ellenőrzés célja a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi forrásmegosztási rendeletben előírt megosztásának ellenőrzése, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megállapítása, elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése volt.

Az ÁSZ megállapította, hogy a rendeletalkotási folyamat összességében szabályozott volt, biztosította a forrásmegosztás alapját képező bevételek és kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályszerű tervezését, valamint elszámolását. A feladatok végrehajtása – kisebb hiányosságok mellett – megfelelt a belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek.

A 2006-os forrásmegosztási törvény és az annak felhatalmazása alapján készült 2015. évi forrásmegosztási rendelet a Fővárosi Önkormányzat által kivetett helyi iparűzési adót, a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlékot, bírságokat, a Fővárosi Önkormányzatnak beszedésre átengedett kerületi idegenforgalmi adót, valamint a helyi adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat osztotta meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

 
A Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztási rendeletalkotással kapcsolatos feladatokról az előírásokkal összhangban belső szabályzataiban és folyamatleírásaiban rendelkezett, azonban a munkaköri leírások hiányosan tartalmazták a szabályzatokban rögzített feladatokat. A Fővárosi Önkormányzat a rendeletalkotás során betartotta a forrásmegosztási törvényben foglaltakat, azonban a belső szabályzatokban, a folyamatleírásokban és a munkaköri leírásokban előírt eljárási szabályokat nem teljes körűen hajtotta végre. A rendelet előírásai összhangban voltak a forrásmegosztási törvényben foglaltakkal. A rendeletalkotás folyamatára vonatkozóan kialakították a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, azonban azt nem működtették az elvégzendő tevékenységek teljes körére.

A 2015. évi forrásmegosztási rendelet tervszámai megalapozottak voltak, azokat számításokkal, elemzésekkel, az adóbevételek időarányos teljesülésének adataival támasztották alá, a pénzügyi elszámolás szabályszerű volt. Az adóhatóság működtetésével összefüggő, helyi adózással kapcsolatos kiadások megállapítása és elszámolása szabályszerű volt. A 2015-ben elszámolt kiadási előlegek megosztását, érvényesítését szabályszerűen végezték el. A 2014-ben elszámolt kiadási előlegek és a ténylegesen elszámolható kiadások összevetése 2015-ben megtörtént, a megállapított különbözet elszámolása az egyes kerületekkel szabályszerű volt. A forrásmegosztásba bevont bevételek és kiadások megfeleltek az előírásoknak, számítási hibát az ÁSZ ellenőrzés nem tárt fel.

 

 

Az előző évi ÁSZ ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a Fővárosi Önkormányzat az ellenőrzött időszak alatt megszüntette, a javaslatok beépültek a forrásmegosztás folyamatába. A jelen ellenőrzés során feltárt kisebb hiányosságokat is megszüntették az ellenőrzött időszak végére, így most intézkedést igénylő megállapításra és javaslattételre nem került sor.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

EUROASTRA - Powered by WebshopCompany Ltd. uk. | Newsphere by AF themes.