2022.december.05. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Biztosítás.hu alkuszcég szakmai javaslata a kötelező gépjármű biztositás most készülő reformcsomagjához

9 perc olvasás
<p> <span class="inline left"><a href="/node/14947"><img class="image thumbnail" src="/files/images/bizthu.thumbnail.jpg" border="0" alt="http://www.biztositas.hu/" title="http://www.biztositas.hu/" width="100" height="45" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.biztositas.hu/">http://www.biztositas.hu/</a> </strong></span></span>Sajnos magyarországon a vezetők hajlamosak arra,hogy szóban ugyan kijelentik, hogy a rendeletek kidolgozzásánal figyelembe veszik a szakmai javaslatokat, de a gyakorlatban ezeket általában el sem olvassák. Hogy ez ne legyen a Biztositás.hu internet biztosítási alkuszcég szakmai javaslatait a sajztó segítségével (is) az illetékesek tudomására hozza, de ezzel társadalmi vitát is szeretne generálni. Javaslatuk amit teljes terjedelmében kommentár nélkül adunk közre:</p><p>

 http://www.biztositas.hu/http://www.biztositas.hu/ Sajnos magyarországon a vezetők hajlamosak arra,hogy szóban ugyan kijelentik, hogy a rendeletek kidolgozzásánal figyelembe veszik a szakmai javaslatokat, de a gyakorlatban ezeket általában el sem olvassák. Hogy ez ne legyen a Biztositás.hu internet biztosítási alkuszcég szakmai javaslatait a sajztó segítségével (is) az illetékesek tudomására hozza, de ezzel társadalmi vitát is szeretne generálni. Javaslatuk amit teljes terjedelmében kommentár nélkül adunk közre:

 http://www.biztositas.hu/http://www.biztositas.hu/ Sajnos magyarországon a vezetők hajlamosak arra,hogy szóban ugyan kijelentik, hogy a rendeletek kidolgozzásánal figyelembe veszik a szakmai javaslatokat, de a gyakorlatban ezeket általában el sem olvassák. Hogy ez ne legyen a Biztositás.hu internet biztosítási alkuszcég szakmai javaslatait a sajztó segítségével (is) az illetékesek tudomására hozza, de ezzel társadalmi vitát is szeretne generálni. Javaslatuk amit teljes terjedelmében kommentár nélkül adunk közre:

JAVASLAT

a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások évfordulójának kapcsán felmerült problémák megoldására

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások évfordulója kapcsán előkerült, a biztosítókat lökésszerűen terhelő adminisztrációs és egyéb problémák és következményeik, úgymint

  • csekkek késedelmes megküldése
  • bónusz szerinti díj beszedésének nehézségei, illetve
  • a közelmúltban a biztosítási szakmát is magyarázkodásra késztető egymásnak ellentmondó – és jelenleg is készülő – javaslatok és szándékok tisztázása érdekében

a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. a Pénzügy Minisztérium részére az alábbi javaslatot teszi:

Javasoljuk a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) számú többször módosított kormányrendelet biztosítási évfordulót érintő jelenlegi szabályozásának (egységes január 1-ei biztosítási évforduló) megtartása mellett, a kormányrendelet akként történő módosítását, hogy biztosítóváltás esetén az új biztosító 60 napos díjhalasztást legyen köteles adni a szerződés első díjának megfizetésére, a nála új ügyfélként jelentkező üzembentartóknak.

Megjegyzés: A biztosítóváltások alkalmával történő 30-60 napos díjhalasztást ugyan már ma is alkalmazza a piac, de annak érdekében, hogy ez a megoldás ne kizárólag az adott biztosító belátására legyen bízva, illetve ne lehessen az adminisztrációs problémákra hivatkozva, olyan egyébként szükségtelen jogszabályváltozásokat keresztülvinni, melyek hátrányosan érintenék a már kialakult versenyhelyzetet, kívánatos az egységes rendeleti szabályozás, azaz annak egyértelmű előírása, hogy új kgfb szerződés évfordulóra történő megkötése esetén a szerződés 60 napos díjhalasztással jöjjön létre.

INDOKLÁS

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fentiekben részletezett problémái megoldásra várnak. Nem szabad azonban megengedni, hogy az alkalmazásra kerülő megoldás a már kialakult piaci verseny ellen hasson. Kötelezően előírt biztosításról lévén szó, azt sem szabad megengedni, hogy a változás az autósokat (biztosítottakat) hátrányosan érintse. Különösen nem szabad mindezt megtenni akkor, ha a szükségtelenül bonyolult – jelen anyagunkban későbbiekben részletesen tárgyalt – megoldások helyett van jobb, olcsóbb és a verseny megőrzését garantáló egyszerű megoldás.

Alapvetően tévesnek tartjuk azt a megközelítést, hogy a jelenlegi – a piaci versenyt támogató – szabályozást csak azért megváltoztassuk, mert egyes biztosítótársaságok nem képesek működő adminisztrációt létrehozni.

Javaslatunkról

A jelenlegi gyakorlatban biztosítóváltás esetén az első díj megfizetésének legutolsó határideje január 30.

Ahhoz, hogy ez teljesíthető legyen, az új biztosító által kiküldésre kerülő csekkeknek ezen időpont előtt kell megérkezniük az autósokhoz. Az elmúlt években a biztosítók nehezen tartották ezt a határidőt, és legtöbbször magyarázkodásra kényszerültek a késedelmesen érkező csekkek miatt, jelentős bizonytalanságot okozva ezzel az autósok körében.

Az általunk javasolt 60 napos díjhalasztás bevezetése a gyakorlatban azt jelentené, hogy a biztosítót váltó autósoknak nem január végéig kellene befizetniük az első díjukat, hanem a jogszabály erejénél fogva egységesen, március 1-ig, anélkül, hogy ezzel veszélyeztetnék a biztosítási fedezetük fennállását.

A biztosítóknak így egy hónappal több, a jelenlegi idő mintegy kétszerese állna rendelkezésre a csekkek kiküldésére, mely figyelembe véve az elmúlt években tapasztalt átlagos csúszásokat, már elegendő lenne.

A 60 napos díjhalasztás bevezetése nem érintené hátrányosan a biztosítókat, hiszen a csekkek kiküldésének jelenlegi gyakorlatában sem jutnak sokkal hamarabb hozzá az őket megillető első díjakhoz, mint a 60 napos díjhalasztás egységessé tétele esetén, ugyanakkor elkerülhető lenne azoknak a problémáknak a nagy része, melyek a biztosítót váltó autósok által okozott, de első díjak befizetésének hiányában bizonytalan fedezeti helyzetű károk miatt állnak elő sőt, az évről-évre visszatérő, a csekkek késedelmes kiérkezése miatti állapot is megszűnhetne.

További hozadék, hogy a jelenleg, a rendőrség által jogszabályi alap nélkül biztosított (30 napos) türelmi idő, (melyet a kötelező biztosítások meglétének közúti ellenőrzése során azokkal az autósokkal szemben tanúsítanak, akik még nem kaptak csekket és így fizetni sem tudtak új biztosítójuknak) jogszabályi hátteret kapna.

 

 

Bónusz átvezetési probléma

 

A 60 napos díjhalasztási javaslat a bónusz-málusz fokozatok új szerződésekre történő átvezetésére is időt biztosítana.

A jelenlegi gyakorlatban az „előző biztosító" január végére adja át a kártörténeti adatokat az új biztosítónak (BOMA rendszeren keresztül). Ez a bónusz fokozat az új biztosító januárban kiküldésre kerülő csekkjeire azonban még nem tud rákerülni. Ennek megfelelően a január 1-jén esedékessé váló díj sem a valós bónusz fokozatnak megfelelően kerül megállapításra. A biztosítót váltó autósok így első díjukat (általában első negyedév), A00-ban kell megfizessék, mely akár kétszerese is lehet bónuszos, tényleges díjuknak. Lévén az autósok 90%-a bónuszban van, ez a probléma az autósok többségét hátrányosan érinti.

A Biztosítás.hu által javasolt, egyszerűen bevezethető 60 napos díjhalasztás jogszabályba foglalásával, az új biztosítóknak lehetősége lenne, hogy a csak februárban kiküldésre kerülő csekkeken – a már beérkezett adatok birtokában – a valós bónusznak megfelelő díjakat tüntetessék fel. Ez nem csak az ügyfélnek lenne jó, de a biztosítók számára is egyszerűbb díjelőírási helyzetet teremtene.

A 60 napos díjhalasztási javaslat tehát amellett, hogy igen közel áll a jelenlegi gyakorlathoz és így minimális változtatással bevezethető, egyszerre nyújt megoldást a biztosítók által jelzett adminisztrációs és az ügyfeleket hátrányosan érintő bónusz átvezetési problémákra is.

Szemben az eddig benyújtott javaslatokkal 60 napos díjhalasztási javaslat továbbra is biztosítaná a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások piacán kialakult – a Gazdasági Versenyhivatal által is megóvni kívánt – versenyt.

MIÉRT NEM TARTJUK ELFOGADHATÓNAK AZ EDDIG BENYÚJTOTT JAVASLATOKAT?

A szakmai fórumok elé eddig két javaslat került. Mindkettő az adminisztrációs probléma megoldásának köntösében, azonban ellentétes céllal.

Az első és jelenleg megvalósítani kívánt javaslat arról szól, hogy a biztosítási évfordulókat a jövőben ne egységesen december 31-ére helyezzük, hanem mindenkinek az a nap lehessen az évfordulója, amikor a járművét megvásárolja (évközi évforduló).

Ez azonban azzal járna, hogy az autósok nagy részének a díjak novemberi meghirdetésekor „éppen" nem lenne lehetséges a biztosító váltás, és ennek következtében a sajtó sem fordítana olyan mértékű figyelmet a témára, mint jelenleg. Az az autós pedig, akinek az évfordulója pl. májusra esne, kedvezőbb novemberi ajánlat esetén is, jó eséllyel felejtené el időben felmondani kgfb biztosítását és így lemaradna az esetleg kedvezőbb feltételekkel történő szerződéskötés lehetőségről, mint azt most az egyébként a hasonlóan évközi évfordulóval működő CASCO szerződések esetében is történik.

Ennek – a sajtó által korábban „Biztosítók a kampány ellen" címmel tárgyalt – javaslatnak az elfogadásával  a jelenlegi verseny, néhány év alatt megszűnne. Ezért véleményünk szerint az adminisztrációs többletterhek ilyen áron való könnyítése és így maga a javaslat is, elfogadhatatlan.

Megjegyzés: Az évközi évfordulót támogató javaslat készítői általában azt hozzák fel érvként ezen javaslat mellett, hogy a jelenlegi intenzív és mindenkit elérni hivatott egy hónapos kampányok magas reklámköltségei, a kötelező biztosítási díjak emelkedését okozzák és ezért „az autósok pénztárcáját kímélendő" célszerű lenne a tömeges egyidejű érintettséget, évközire elporlasztani!

Az elmúlt három év adatai azonban (melyek összességükben az átlagdíjak 50%-os csökkenését hozták), ezt az érvet egyáltalán nem támasztják alá. Éppen ellenkezőleg, abba az irányba mutatnak, hogy a fogyasztói jólétet – azaz a hatékony verseny kialakulását és fennmaradását – az intenzív figyelemfelhívásra építő és a szolgáltatók ajánlatait könnyen átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tevő egyhónapos kampány biztosítja.

A kisebb biztosítók és a verseny számára sokkal előnyösebb az intenzív, még finanszírozható rövid kampány, amely jelentős média figyelem mellett, minden autóshoz eljut, mint egy egész évben folyamatos média megjelenést igénylő megoldás.

 

A második javaslat „a jelenlegi novemberi kampányidőszak, október-novemberre való kiterjesztése.

Bár ezen javaslat kétségtelen előnye, hogy a verseny fenntartását célozza, mégsem jelentene megfelelő megoldást. Egyértelmű ugyanis, hogy az autósok túlnyomó többsége – a szakértők visszatérő ajánlása ellenére – döntésüket november utolsó hetére hagyja. A kampányidőszak két hónaposra történő növelése még jobban megerősítene ezt a magatartást, hiszen „a bőven van még idő dönteni" vélekedést erősítené.

A javaslat, a két hónapos kampány többletköltségei mellett a versenyt ugyan fenntartaná, de az adminisztrációs problémák megoldását és a bónusz fokozatok átvezetését nem segítené elő. Emiatt, bár céljaival részben egyetértünk, elfogadásra nem javasoljuk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Biztosítás.hu mindezeket figyelembe véve – mint a biztosítottak irányában elkötelezett alkusz – arra kéri a Pénzügy Mininsztériumot, hogy a biztosítóváltás esetén irányadó 60 napos díjhalasztás bevezetésének támogatásával teremtse meg a biztosítótársaságok által elvégzendő adminisztrációs feladatok ellátásához és a helyes bónusz adatok egymás közötti továbbításához szükséges időt és támogassa a jelenlegi versenyhelyzet fennmaradását célszó javaslatunkat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.