2023.október.04. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Duna nemzetközi ünnepe

8 perc olvasás
<p> <span class="inline left"><a href="/node/3147"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Budapest%20kornyeke.thumbnail.jpg" border="0" alt="Menjünk a szabadba! -MÁV reklám képeslap" title="Menjünk a szabadba! -MÁV reklám képeslap" width="64" height="100" /></a><span style="width: 62px" class="caption"><strong>Menjünk a szabadba! -MÁV reklám képeslap</strong></span></span> A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatója  június 29-én, délután kettõ órakor kezdõdött, ez az az idõpont, melyben minden Duna menti országban, a Fekete Erdõtõl a Fekete Tengerig a dunai hajók közös kürtszóval jelzik az összetartozást, emlékeztetnek, mennyire fontos a környezet, a folyó vízének tisztasága.</p><p>

 menjünk a szabadba! -máv reklám képeslapMenjünk a szabadba! -MÁV reklám képeslap A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatója  június 29-én, délután kettõ órakor kezdõdött, ez az az idõpont, melyben minden Duna menti országban, a Fekete Erdõtõl a Fekete Tengerig a dunai hajók közös kürtszóval jelzik az összetartozást, emlékeztetnek, mennyire fontos a környezet, a folyó vízének tisztasága.

 menjünk a szabadba! -máv reklám képeslapMenjünk a szabadba! -MÁV reklám képeslap A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatója  június 29-én, délután kettõ órakor kezdõdött, ez az az idõpont, melyben minden Duna menti országban, a Fekete Erdõtõl a Fekete Tengerig a dunai hajók közös kürtszóval jelzik az összetartozást, emlékeztetnek, mennyire fontos a környezet, a folyó vízének tisztasága.

A vonatkozó programokról Kovács Kálmán államtitkár és az esztergomi Duna Múzeum igazgatója, Kaján Imre szólt a budapesti Roosevelt téri kikötõben, a Kossuth álló(étterem)hajón.

A Duna a világ egyetlen vízfolyása, melynek vízgyûjtõ területén 19 ország osztozik,  Európa fõutcájaként népeket és kultúrákat köt össze, mûvészeket inspirál.

dunaharaszti, rakoczi-strandDunaharaszti, Rakoczi-strandA Duna napjának megünneplését 2004.június 29-én ünnepelték elõször a folyó menti országok a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR,  International Commission for the Protection of the Danube River) kezdeménye-zésére, akkor volt tíz éves a folyó és vízgyûjtõje védelmét szolgáló Duna Védelmi Egyezmény.  A 13 együttmûködõ államot és az Európai Uniót felölelõ szervezet az európai vízgazdálkodás egyik legnagyobb és legaktívabb testülete.

Azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze a vízkészlet megõrzését, a vízminõség javítását, ésszerû felhasználását.

Így rendezték az elsõ Duna napot meg 2004-ben, s rendezik meg évente azzal a szándékkal, hogy felhívják a figyelmet magára a folyóra, s bemutassák kincseit.

A Dunát érintõ  legújabb kezdeményezések

a budai királyi palota az 1930-as évekbenA Budai Királyi Palota az 1930-as évekbenA Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság, együtt a hajózási kérdésekkel foglalkozó Duna Bizottsággal és a Nemzetközi Száva Vízgyûjtõ Védelmi Bizottsággal, párbeszédet kezdeményezett közös nyilatkozat kidolgozására és elfogadására a Duna vízgyûjtõjén a belvízi hajózásról és a környezeti fenntarthatóságról.  A leendõ közös nyilatkozatnak össze kell foglalnia a Dunára és mellékfolyóira vonatkozóan a környezeti szempontból fenntartható belvízi hajózás alapelveit és a vízi infrastruktúra jövõbeni fejlesztését.

A konzultáció 2007-ben folyamán zajlik, s benne részt vesznek az EU környezetvédelmi, valamint közlekedési fõigazgatóságának képviselõi is.

Ebben az évben a világ legnagyobb, nemzetközi folyókkal kapcsolatos, tudományos felmérési programjának  a

?2. Közös Hosszú Duna Vizsgálat"  (?Joint Danube Survey 2") program számít.  Keretében a Duna teljes hajózható szakaszán mintegy 100 mintavételi helyen kerül sor kémiai, biológiai elemzésekre.  Figyelmet fordítanak a Dunában élõ halfajok felmérésére is, melyet az EU külön is támogat.  A vizsgálatot végzõ hajók útjának nem csak a tudományos felmérés a célja, de figyelemfelhívó is a Duna mentén élõ lakosság és a gazdálkodók számára a fent vázolt célok megismerésére. 

mohács, sokacz leányok a dunanMohács, Sokacz leányok a DunanA három hajó augusztus 14-én indul Regensburgból és 11 dunai országon áthajózva szeptember végén éri el a Duna-delta térségét.  A magyarországi szelvényen  augusztus 24-étõl szeptember 1-éig  úsznak át a hajók, több mint 20 helyen vesznek mintát,  augusztus 28-án Budapesten a Batthyány téren fognak horgonyozni.

Magyar hozzájárulásként a program egyik hajója, teljes személyzettel a Széchenyi jégtörõ lesz.  A mintavételi csoport vezetõje dr.Csányi Béla biológus.  A VITUKI Kht. és az MTA Duna-Kutató Intézete speciális mérési feladatokat is vállal, a tárca mintegy 60 millió Ft-al támogatja a lebonyolítást.

A fentiekkel kapcsolatos hivatalos magyar álláspont a minisztérium közleménye szerint:

-A hajóút-fejlesztéssel kapcsolatosan hangsúlyozandó, hogy a magyarországi Duna szakasz nagy része a

Natura 2000  védett területhez tartozik. 

-A hajóút-fejlesztésre vonatkozó nemzetközi egyezmények követelményeiben felülvizsgálatra lehet szükség, mivel bizonyos folyam-szakaszokon a Víz Keretirányelvben elérendõnek szánt ökológiai állapot és bizonyos európai közösségi környezetvédelmi és természetvédelmi elõírások teljesíthetetlenné válhatnak.

-A hajóút fejlesztés csak a környezeti értékek megõrzésével valósítható meg, a döntések elõtt környezeti hatásvizsgálat, hatékonysági elemzés és megvalósíthatósági tanulmány szükséges. Különösen fontosak a gazdasági vizsgálatok, amikor a belvízi hajózás a közúti szállítást váltaná ki.

-A hajózás fejlesztését is figyelembe kell venni oly módon, hogy a Duna vízgyûjtõjében a természeti értékek ne sérüljenek. 

Intézkedések

zebegény, dunai strandZebegény, Dunai strandAz Európai Közösség víz-politikáját a Víz Keretirányelv határozza meg, elõírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és a felszín-alatti vizeket, fenntartható módon.  Az EU országoknak 2009-re saját vízgyûjtõ gazdálkodási tervet kell készíteniük.

dunai fürdõzésDunai fürdõzésA hazai vízgyûjtõ-gazdálkodási tervet az ország egészére kidolgozzák, ezen belül a Duna közvetlen, a Tisza, a Dráva és a Balaton részvízgyûjtõin 17 vízgyûjtõ-gazdálkodási részterv készül. 

Épül a Budapesti Központi Szennyvíztisztító, kohéziós alaptámogatással,  428,7 millió eurós összköltséggel.

dunai fürdõzésDunai fürdõzésElkészültekor Budapest központi részein megszûnnek a tisztítatlan bevezetések, a jelenlegi 50%  alatti értékrõl  95%-ra fog növekedni a biológiailag tisztított szennyvíz aránya.  A projekthez tartozik a budai fõgyûjtõcsatorna, három átemelõ telep kapacitásának növelése, a Csepelre vezetõ átvezetések, a tisztított szennyvíz dunai bevezetése, a csepeli árvízvédelmi mû, a Cséry telepi komposztáló fejlesztése, közlekedési infrastruktúra kiépítése is.  A beruházások 65%-át az Eu finanszírozza, 20%-át a Kohéziós Alapból a magyar állam,  15%-át a fõváros.

Folyik a Ráckeve-Soroksári Duna-ág rehabilitációjának elõkészítése. Európa második legnagyobb úszólápos, ingólápos területe természetvédelmi védettség alatt áll, rehabilitációja több lépésben valósul meg. Jelenleg a tervezési fázisban tart, a következõ lépés a felhalmozódott iszap eltávolítása, lerakása, az üdülõterületek csatornázása, a tisztított szennyvíznek a Nagy-Dunába vezetése, a tassi vízleeresztõ mûtárgy újjáépítése.

Elõzetesen számított költség; 36 milliárd Ft.

Az idei ünnep

paks, dunai uszodaPaks, Dunai uszodaAz idei, IV. Duna-nap középpontjában a folyó menti országok kultúrájának megõrzése áll azzal a céllal, hogy egyfajta dunai szolidaritás alakuljon ki a Duna védelmében a kormány, a civil szféra és a gazdasági szereplõk összefogásával.  A kulturális programok emlékeztetnek rá, a folyó számos irodalmi és zenemûvet, népmûvészeti alkotást ihletett.  A rendezvénysorozat központi helyszíne Esztergom városa, ahol június 30-án, szombaton egész napos programok;  Piros-Duna-kavics tombola, evezés, kötéllétra-mászás, kenuzás, gyermek-ügyességi játékok, színpadi mûsor, szomszéd népek gasztronómiai bemutatója várja az érdeklõdõket.  Délután a Vujicsics együttes, az Esztergomi Szimfonikus Zenekar, majd végül a Zanzibár koncert nyújt szórakoztatót.

Az eseményhez kapcsolódva az ország több városában, a Duna vízgyûjtõjéhez tartozó Gyõrött, Bátán, Baján és Miskolcon is tartanak rendezvényeket, kulturális eseményeket.

paks, erzsébet-sétány az uszodávalPaks, Erzsébet-sétány az uszodávalA kezdeményezéshez 2005-ben a Coca-Cola Hellenic Bottling Company és a The Coca-Cola Company is csatlakozott.  A cégek leányvállalatai valamennyi Duna menti országban felvállalták a folyó természeti értékeinek védelmét, így a Duna nap támogatását is.

szentendre, dunaparti sétánySzentendre, Dunaparti sétányA Coca-Cola Magyarország és a környezetvédelmi tárca három éve dolgozik együtt a folyó megóvásán. Ennek megfelelõen, az üdítõital-gyártó idén is fõ szponzora a hazai Duna-napnak, hozzájárul a Duna-napok eseményeinek, programjainak megvalósításához. A Coca-Cola Magyarország folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a Duna menti vizes élõhelyek, különösen az ártéri területek természetközeli állapotának megóvására. A vállalat 2006-ban 25 millió Ft-al segítette a vízminõség javítását és az ökoturizmus fellendítését a Duna-Dráva Nemzeti Park területén.  Idén a cég  nemzeti park szelíd turizmust népszerûsítõ kommunikációs és marketing programjait támogatja.

További támogatást nyújt a stockholmi székhelyû Global Hotel Partnership is.

http://www.duna-nap.hu/

http://www.cocacola.hu/

http://www.kvvm.hu/

http://www.dunamuzeum.org.hu/

http://www.icpdr.org/ 

http://www.vituki.hu/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.