A Magyar Telekom 2016. május 3.-án közzétette 2016. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

A Magyar Telekom 2016. május 3.-án közzétette 2016. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Csoportszintű eredmények:

§         2016. első negyedévében az összbevétel 145,1 milliárd forint volt a 2015. első negyedéves 157,0 milliárd forinttal szemben, amely az előző év hasonló időszakához képest 7,6%-os csökkenést jelent, amelynek oka elsősorban az energia üzletágból való kilépés. Eltekintve az energia bevételek hozzájárulásától, az alaptevékenységből származó bevételek +1,8 %-os javulás mutatnak. A mobil bevételek 2,1%-kal, 75,3 milliárd forintra csökkentek 2016 első negyedévében az előző év hasonló időszakában elért 76,9 milliárd forinttal szemben. A magasabb mobil adat és készülékértékesítési bevételeket ellensúlyozták a Magyarországon 2015. április 1-je óta hatályos, éles mobil végződtetési díj (MTR) vágás okozta mérséklődő hang alapú nagykereskedelmi bevételek. A vezetékes bevételek 2,3%-kal, 51,8 milliárd forintra növekedtek a magasabb szélessávú internet, TV és vezetékes nagykereskedelmi bevételek hatására, mely javulást részben ellensúlyozott a hang alapú kiskereskedelmi és készülékértékesítési bevételek csökkenése. A rendszerintegráció (RI) és információtechnológiai (IT) bevételek 3,0 milliárd forinttal (+24,2%-kal), 15,6 milliárd forintra emelkedtek magyarországi pénzügyi, közmű és állami szektorban elnyert projekteknek, illetve a Macedóniában az ügyfelek igényeire szabott megoldásoknak köszönhetően. Az energiaszolgáltatásból származó bevételek 2,3 milliárd forintra csökkentek a 2015 azonos időszakában elért 16,8 milliárd forintról. A változás oka a lakossági gázszolgáltatásból 2015. augusztus 1-jével történt kilépés, valamint az üzleti energia ügyfelek 2016. január 1-jei hatályú átadása a MET Holding AG-val alapított vegyesvállalatnak (E2).

§         A közvetlen költségek 21,4%-kal 45,4 milliárd forintra csökkentek, elsősorban a lakossági földgáz és üzleti energia ágazatból való kilépés miatti számottevően alacsonyabb energiaszolgáltatási költségek miatt. A magyarországi MTR vágás következtében az összekapcsolási díjak csökkentek (2,8 milliárd forintos visszaesés). Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek 2,5 milliárd forintos emelkedése a magasabb bevételek hatását tükrözi. Az Egyéb közvetlen költségek 0,9 milliárd forinttal, 26,1 milliárd forintra emelkedtek, annak következtében, hogy az alacsonyabb mobil készüléktámogatásból fakadóan csökkentek a készülékértékesítéssel kapcsolatos költségek, azonban a magasabb egyéb készülékértékesítéssel összhangban megnövekedett mobil tartozékértékesítési költségek ellensúlyozták ezt a változást. A követelések értékvesztése 27,6%-kal, 2,4 milliárd forintra romlott elsősorban a 2016. első negyedévében jelentősen megemelkedett értékvesztés és kevésbé hatékony macedón és montenegrói behajtás miatt.

§         A bruttó fedezet nagyjából változatlanul 99,6 milliárd forint maradt, ugyanis a magyarországi szegmensben elért javulás (TV, mobil és vezetékes internet, és RI/IT fedezetek) ellensúlyozta a nemzetközi leányvállalatoknál, valamint az alacsonyabb bevételek miatt az energia fedezetben bekövetkezett csökkenést.

§         A közvetett költségek stabilak maradtak, az egyéb működési bevételek pedig jelentősen javultak egyszeri tételek hatására (ingatlan és Origo eladás). A személyi jellegű ráfordítások a 2016. első negyedévében mintegy 1,1 milliárd forinttal, 20,8 milliárd forintra csökkentek a 2014-2015-ben végrehajtott létszámcsökkentési programnak köszönhetően elért megtakarítás hatására; melyet részben ellensúlyozott a projektekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások alacsonyabb mértékű aktiválása. A magyarországi távközlési adó 2016. első negyedévi 6,1 milliárd forintos költsége azonos szinten maradt az előző év azonos időszakához képest (6,2 milliárd forint). A közműadó összege 2016 első negyedévében 7,3 milliárd forint volt, amely 384 millió forintos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ennek oka egyrészt az, hogy a 2015. június 25. után új nyomvonalon megvalósított hálózatfejlesztések és minden olyan hálózatbővítés után, amely során a 100 Mbit/s-os letöltési sebesség elérhetővé válik, a Magyar Telekom Csoport jogosult 2016-tól kezdődő 5 éven keresztül közműadó-kedvezmény igénybevételére. Továbbá, a Magyar Telekom pontosította az adóköteles nyomvonalakra vonatkozó nyilvántartásait 2016 első negyedévében, amely adókötelezettség csökkenést eredményezett az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb működési ráfordítások (nettó) 3,9 milliárd forinttal, 17,1 milliárd forintra nőttek az ingatlan tranzakcióból és az Origo eladásból származó profit hatásának köszönhetően.

§         Az EBITDA 13,6%-kal, a 2015. első negyedévében elért 42,5 milliárd forintról 48,2 milliárd forintra nőtt 2016. első negyedévében, mivel az alacsonyabb közvetlen költségek ellensúlyozták a bevételcsökkenést, és változatlan bruttó fedezetet eredményeztek, amelyet az Egyéb működési bevételekben egyedi tételek javítottak.

§         Az értékcsökkenési leírás 3,5%-kal, 26,7 milliárd forintra csökkent 2016. első negyedévében az előző év hasonló időszakához képest, főként bizonyos hálózati eszközök hasznos élettartamának felülvizsgálata miatt.

§         Az Adózott eredmény 245%-kal, 11,5 milliárd forintra nőtt. A Működési eredmény a 2015. első negyedévi 14,8 milliárd forintról 21,6 milliárd forintra emelkedett 2016. első negyedévében a fent leírt tényezők eredményeként. 2016. első negyedévében a Nettó pénzügyi eredmény 23,9%-kal, a 2015. első negyedévi 8,6 milliárd forintos veszteségről 6,6 milliárd forintra javult. A változás elsősorban az átlagos kamatlábak csökkenése (0,8%-os csökkenés két jelentős fix kamatozású hitel kifutása miatt) és a derivatív ügyletek valós értékelésén elért nyereség hatására következett be, amit részben ellensúlyozott az árfolyam és energia csereügyleteken 2015 hasonló időszakában realizált nyereség elmaradása. A forint 0,3%-kal gyengült az euróval szemben 2016. első negyedévében az 5,0%-os erősödéssel szemben, amit 2015. hasonló időszakában tapasztaltunk. A nyereségadó költség 2015 első negyedévéről 2016 első negyedévére 0,6 milliárd forinttal nőtt. A növekedést nagyrészt az előző év azonos időszakához viszonyított eredmény növekedése okozta, amelyet némileg ellensúlyozott az iparűzési adóban tapasztalható csökkenés. A Nem irányító részesedésekre jutó eredmény 8,1%-kal, 0,8 milliárd forintra csökkent a nemzetközi leányvállalatoknál elért, valamelyest alacsonyabb profit következtében.

§         A nettó adósságállomány 2,3%-kal, a 2015. negyedik negyedévi 409,4 milliárd forintról 400,0 milliárd forintra csökkent 2016. március végére, miközben a nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 42,9%-ról 41,8%-ra javult a mérséklődő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek következtében. A Magyar Telekom osztalékpolitikájának célja a nettó eladósodottsági rátát a 30%-40% közötti tartományban tartani és a nettó eladósodottsági rátát csökkenő pályára állítani. Ennél fogva arra számítunk, hogy a nettó eladósodottsági ráta a 30%-40%-os céltartományt az elkövetkező években el is fogja érni.

§         A Szabad Cash Flow 11,2 milliárd forinttal, 9,7 milliárd forintra javult, ami a magasabb EBITDA, javuló működő tőke és egyszeri profit tételek hatását tükrözi a megnövekedett végkielégítések, hiteltörlesztés és beruházói szállítói kötelezettségek kiegyenlítése ellenére.

 

 

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel tölt el, hogy arról számolhatok be, hogy a 2015. év során működésünkben elért kedvező trendek folytatódtak az idei év első negyedévében, és egyszeri tételek tovább javították ezt az eredményt. Noha az összbevételünk csökkent 2015. első negyedévéhez képest, ez elsősorban a lakossági földgáz piacról való kilépés és a B2B energia üzletág átadása miatt következett be. Az energia bevételek hozzájárulásától eltekintve, az alaptevékenységet összehasonlítva elmondható, hogy bevételeink tovább nőttek (+1,8%) a magyarországi szegmens továbbra is pozitív momentumának, illetve a Macedóniában elért, 5 éves hanyatlás után elért bevétel trendfordulónak köszönhetően, mely a megnövekedett mobil és RI/IT bevételek jóvoltából következett be.

 

A Csoport EBITDA növekedése 13,6%-ra gyorsult az alap tevekénységben elért növekedés, a költséghatékonyságon tartott stratégiai hangsúly (létszámcsökkentési program, termék- és folyamategyszerűsítés, több online ügyfélkiszolgálást magába foglaló digitalizáció), valamint egyszeri profit fokozó tételek együttes hatásának köszönhetően. Sikeresen eladtuk egyik legnagyobb értékű irodaépületünket és médiavállalkozásunkat, az Origo-t, mely tranzakciók mindösszesen 5,1 milliárd forint egyszeri profitot jelentettek a negyedévben. A Csoport szintű EBITDA növekedést és a működő tőkében bekövetkezett javulást tükrözi a Csoport Szabad Cash Flow-jának emelkedése, amely a megnövekedett végkielégítések, hiteltörlesztés és beruházási szállítói kötelezettségek ellenére is 11,2 milliárd forinttal nőtt. A nettó eladósodottság 41,8%-ra csökkent, és közeledik a megcélzott 30-40%-os sávhoz.

 

A tavalyi évben a teljes operáció területén a 4G hálózat fejlesztésre fordított erőfeszítéseknek köszönhetően a mobil internet és készülékértékesítési bevételeink jelentősen emelkedtek, melyet azonban a magyarországi mobil végződtetési díjak éles vágása miatt a hang alapú nagykereskedelmi bevételekben bekövetkezett hanyatlás részben ellensúlyozott. A vezetékes hálózatfejlesztést követően képesek voltunk tovább növelni a vezetékes szélessávú internet és TV előfizető bázisunkat Magyarországon magasabb egy főre jutó árbevétel mellett, ami hozzájárult a csoportszintű vezetékes bevételek 2,3%-os növekedéséhez. Az integrált Telekom márkán alapuló, négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta1 ajánlatunk, melyet már Csoport szerte kínálunk ügyfeleink számára, szintén hozzájárult márkánk és szolgáltatásaink további népszerűsítéséhez. A rendszerintegrációs és IT bevételeinket is tovább tudtuk növelni és ezen a területen jelentős növekedési potenciált látunk, melyet tervezünk megcélozni.

 

A jelenlegi teljesítmény összhangban van a várakozásainkkal és örömmel tartjuk korábbi célkitűzésinket. A mostani negyedév egyszeri nyereség fokozó tételeire számítottunk, és azok hatását figyelembe vettük terveinkben."

 

 

Publikus célkitűzés:

 

Tény

Publikus célkitűzés

 

 

2015

2016

2017

Bevétel

 

656,3 milliárd forint*

580-590 milliárd forint között

HUF 585-595 milliárd forint között

EBITDA

187,3 milliárd forint

187-191 milliárd forint között

HUF 189-193 milliárd forint között

Capex*

 

109,8 milliárd forint

kb. 10% éves csökkenés

kb. 10% éves csökkenés

Szabad CF

 

26,7 milliárd forint

több mint 50 milliárd forint*

Osztalék

 

részvényenként 15 forint

részvényenként 25 forint célkitűzés

           

*magába foglal 43,3 milliárd forint, energia üzletágból származó bevételt

**spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül

*** a leányvállalatokban lévő kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék után

 

 

A Magyar Telekom 2016. első negyedévre vonatkozó eredményeiről részletesen a társaság honlapján ( www.telekom.hu/rolunk/befeketetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük