A Magyar Telekom tegnap közzétette 2016. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

A Magyar Telekom tegnap közzétette 2016. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

§         Az összbevétel 2016 negyedik negyedévben 13,2%-kal, 158,8 milliárd forintra csökkent, elsősorban az energiapiacról való részleges kilépés, alacsonyabb RI/IT és csökkenő vezetékes bevételek miatt. Hasonló tényezők, valamint a 2016. április 1-jén életbe lépő mobil végződtetési díj (MTR) csökkentés (ami az első negyedéves összehasonlítást érintette kedvezőtlenül) vezettek 2016 egész évben a teljes bevétel 8,2%-os 602,7 milliárd forintra történő csökkenéséhez. Földrajzi megoszlás szerint éves szinten Macedóniában nagyjából szinten maradtak a bevételek, míg Magyarországon és Montenegróban csökkentek. A mobil bevételek 1,4%-kal, 82,2 milliárd forintra javultak 2016 negyedik negyedévében annak köszönhetően, hogy a magasabb mobil adat, és készülékértékesítés bevételek ellensúlyozták a zsugorodó lakossági hangalapú, SMS és egyéb bevételeket. Éves szinten 2016-ban a mobil bevételek 1,9%-kal emelkedtek 319,9 milliárd forintra hasonló okok miatt azzal a különbséggel, hogy az egyéb mobil bevételek nagyjából szinten maradtak a 12 hónapos periódus során. A vezetékes bevételek 7,2%-kal, 52,0 milliárd forintra csökkentek 2016 negyedik negyedévében, mivel a TV bevételekben folytatódó pozitív momentumot ellensúlyozta az egyéb üzletágakban (hangalapú, szélessávú internet, készülék, nagykereskedelmi és egyéb bevételek) bekövetkezett hanyatlás. A magyarországi és macedón szegmensekben kisebb mértékű, Montenegróban azonban jelentősebb csökkenés volt tapasztalható. Az egész évet tekintve 2016-ban a vezetékes bevételek 2,3%-kal, 207,2 milliárd forintra csökkentek (2015: 212,0 milliárd forint), ahol a szélessávú internet és TV bevételek javulását ellensúlyozta a hangalapú kiskereskedelmi, készülék (alacsonyabb TV és laptop értékesítés), adat és nagykereskedelmi bevételek csökkenése, tovább az Origo konszolidációból történő kivonása. A RI/IT bevételek 30,2%-kal és 15,1%-kal 23,1milliárd, illetve 68,7 milliárd forintra csökkentek 2016 utolsó negyedévét és az egész évet tekintve. A 2015-ben lezárult hétéves uniós finanszírozási ciklust követően az EU-s források átmeneti megtorpanása következtében a Magyar Telekom által elnyert magyarországi közbeszerzési pályázatok számának és volumenének jelentős csökkenését csak részben tudták ellensúlyozni a (többségében az állami szektorban) megszerzett új projektek . Ezen túlmenően Macedóniában és Montenegróban is egyszeri, igen jelentős projektek befolyásolták a 2015-ös RI/I bevételeket, melyek nem ismétlődtek meg 2016-ban. Az energiaszolgáltatásból származó bevételek 88,0%-kal, 1,5 milliárd forintra csökkentek a 2016 negyedik negyedévében annak következtében, hogy az üzleti energia ügyfeleket 2016. január 1-jei hatállyal átadtuk a MET Holding AG-val alapított vegyesvállalatnak (E2). A teljes 2016-os évet tekintve az energiaszolgáltatásból származó bevételek 86,2%-kal, 6,8 milliárd forintra csökkentek (2015: 49,3 milliárd forint), ugyanezen okból kifolyólag, valamint a lakossági gázpiacról 2015. augusztus 1-jével történt előre tervezett kilépés következtében. Továbbra is tervezzük a lakossági áramszolgáltatásból való kilépést, amely várakozásaink szerint 2017 harmadik negyedévében fog megtörténni.

§         A közvetlen költségek 27,5%-kal 59,2 milliárd forintra csökkentek 2016 negyedik negyedévében, elsősorban az energiaszolgáltatási és alacsonyabb RI/IT költségek számottevő javulása miatt, amely kompenzálta a megnövekedett egyéb közvetlen költségeket. 2016 teljes évet tekintve a közvetlen költségek 21,1%-kal, 196,9 milliárd forintra csökkentek (2015: 249,4 milliárd forint) ugyanezen tényezők hatására. A mintegy 99,6 milliárd forintos bruttó fedezet némi romlást mutat a negyedévben 2015 negyedik negyedévéhez képest. A magyarországi szegmensben a javuló RI/IT fedezet és követelések értékvesztésének hatását ellensúlyozták a mérséklődő hang és vezetékes nagykereskedelmi bevételek, valamint az egyéb közvetlen költségekben bekövetkezett romlás. Macedóniában a bruttó fedezet 1,7%-kal, 9,4 milliárd forintra javult 2016 negyedik negyedévében a jelentős közvetlen költség megtakarítás következtében, míg Montenegróban 10,5%-os csökkenést tapasztaltunk; a hangalapú és vezetékes szélessávú internet bevételek visszaesése, a magasabb mobil készülékértékesítési bevételekkel összhangban megemelkedett készülékértékesítési ráfordítások, valamint a megnövekedett jutalék kifizetések miatt. A teljes 2016-os év tekintetében a bruttó fedezet megközelítőleg változatlan maradt (2016-ban 405,8 milliárd forint, míg 2015-ben 407,0 milliárd forint) a közvetlen költségeken elért, és a mintegy 8,2%-os bevétel csökkenést ellensúlyozó megtakarításnak köszönhetően. A közvetett költségek 2,9%-kal, 55,8 milliárd forintra javultak 2016 negyedik negyedévében, legfőképp az MT-Magyarország szegmens alacsonyabb személyi jellegű ráfordításainak köszönhetően, melyet részben ellensúlyozott az egyéb működési költségek növekedése. Ugyanakkor a közvetett költségek 5,0%-kal, 208,7 milliárd forintra csökkentek (2015: 219,7 milliárd forint) a teljes év tekintetében szintén az előbbi okokból kifolyólag, továbbá az Origo eladásból és az ingatlan tranzakcióból (Infopark G épület) származó egyszeri tételeknek is köszönhetően.

§         Az EBITDA változatlan, 43,8 milliárd forint maradt 2016 negyedik negyedévében, mivel az alacsonyabb közvetlen költségek ellensúlyozták a bevételcsökkenést, megközelítőleg változatlan bruttó fedezetet eredményezve, míg a személyi jellegű ráfordításokon elért megtakarítás és az alacsonyabb végkielégítések hatása meghaladta az egyéb működési költségek növekedését. A magyarországi operáció javuló EBITDA-ját nagyjából ellensúlyozta a Macedóniában és Montenegróban tapasztalt eredményromlás. A teljes 2016-os évet tekintve, a Csoport EBITDA-ja jelentősen, 5,2%-kal, 197,0 milliárd forintra javult (2015: 187,3 milliárd forint) az egyéb működési bevételek között elszámolt egyszeri nyereségeknek köszönhetően.

§         Az értékcsökkenési leírás 2,7%-kal, 32,6 milliárd forintra nőtt 2016 negyedik negyedévében, míg 3,2%-kal, 117,5 milliárd forintra romlott az egész évet tekintve (2015: 113,8 milliárd forint). Az új számlázási és integrált ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerek aktiválása a magyarországi és a montenegrói operációnál magasabb értékcsökkenési leíráshoz vezetett negyedéves és éves összehasonlításban egyaránt. Ezen túlmenően a Crnogorski Telekom (Montenegró) által nemrégiben vásárolt mobil frekvenciák és tartalomszolgáltatási jogok aktiválása is hozzájárult a magasabb ráfordításokhoz. Mindazonáltal az optikai kábel eszközök hasznos élettartamának meghosszabbítása 16,6%-kal és 6,2%-kal alacsonyabb értékcsökkenési leírást eredményezett negyedéves, valamint éves összehasonlításban Macedóniában, mely javulás némileg kompenzálta a magasabb ráfordításokat a másik két szegmensben.

§         Az Adózott eredmény 16,4 milliárd forinttal, 20,5 milliárd forintra javult 2016 negyedik negyedévében az előző év hasonló időszakához képest, mivel az alacsonyabb működési-  és a magasabb nettó pénzügyi eredmény ellensúlyozta a nyereségadó ráfordításban realizált egyszeri javító tétel. A teljes 2016-os eredményt tekintve az adózott eredmény 81,4%-kal, 57,2 milliárd forintra javult (2015: 31,5 milliárd forint) az egyszeri nyereségadó javuláson túl a magasabb működési eredménynek és mérséklődő kamatkiadásoknak köszönhetően csökkenő nettó pénzügyi eredmény hatására.

§         2016 negyedik negyedévében a nettó pénzügyi eredmény 7,5 milliárd forintos veszteségre romlott (2015: 5,6 milliárd forint). A változás elsősorban a forint/euró árfolyam kedvezőtlen mozgásával (2015 negyedik negyedévében nagyjából változatlan árfolyammal szemben 2016 hasonló időszakában tapasztalt 0,6%-os gyengülés), valamint magasabb tranzakciós költségekkel magyarázható, melyek ellensúlyozták az alacsonyabb egyéb kamatráfordítások kedvező hatását. Az egész évet tekintve 2016-ban a nettó pénzügyi eredmények 26,8 milliárd forintra javultak (a 2015-ben realizált 28,2 milliárd forinttal szemben) elsősorban a piaci környezet hatására mérséklődő kamatoknak és az alacsonyabb hitelállománynak köszönhetően.

§         A nyereségadó ráfordítás 19,1 és 18,2 milliárd forinttal, 16,8 és 4,4 milliárd forintos bevételre javult negyedéves, illetve éves összehasonlításban.  A változás elsődleges oka, hogy 2017. január 1-jén 19%-ról 9%-os átalányszintre csökkent a társasági nyereségadó mértéke, amelyet változást már érvényesítettük a 2016. negyedik negyedéves halasztott adópozícióink kalkulációja során. Ennek eredményeként a halasztott adókötelezettségek összege az előző évhez képest 16,8 milliárd forinttal csökkent.

§         A nem irányító részesedésekre jutó eredmény változatlanul (0,8 milliárd forint) maradt negyedéves viszonylatban és 2,9 milliárd forintra csökkent éves összehasonlításban (2015: 3,8 milliárd forint).  Az utóbbi visszaesés oka a nemzetközi leányvállalatoknál az időszak során elért, alacsonyabb profitban keresendő.

§         A 2016. december 31-i nettó adósságállomány 8,0%-kal, 376,6 milliárd forintra javult az előző 12 hónaphoz képest. Eközben a nettó adósságráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) a 2015. decemberi 42,9%-ról 39,3%-ra javult a rövidlejáratú hitelek és egyéb kötelezettségek mérséklődésének köszönhetően alacsonyabb nettó adósságállomány, valamint az idei évben javuló profit miatt emelkedő saját tőke állománynak köszönhetően.

§         A Szabad cash flow 50,0 milliárd forintra nőtt (87,1%-os emelkedés a 2015-höz képest), ami a magasabb EBITDA, alacsonyabb kamatkiadások és egyszeri profittételek hatását tükrözi, amely ellensúlyozta a megnövekedett végkielégítéseket és Capex kiadást, valamint a szállítói kötelezettségek magasabb összegű kifizetését

 

 

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„2016-ban túltejesítettük a bevétel és az EBITDA célkitűzésünket is, míg a szabad cashflow tekintetében egy évvel a tervezett előtt értük el a kitűzött 50 milliárd forintot. A teljes éves bevétel 602,7 milliárd forint, míg az EBITDA 197,0 milliárd forint volt. A tervezettnél jobb eredmények a kedvező magyarországi negyedik negyedéves teljesítménynek voltak köszönhetők, mivel a marketing tevékenységünk növelése és a magasabb készüléktámogatások a vártnál jobban javították mind a mobil készülékek, mind az adatcsomagok értékesítését. A magasabb profittartamú RI/IT megbízások előtérbe helyezésének köszönhetően javult a magyarországi RI/IT bruttó fedezet, ami szintén hozzájárult az EBITDA növekedéshez.

Előretekintve a 2017-es évre, számos verseny- és szabályozási környezetből fakadó növekedési kockázatot látunk, úgy mint a Digi várható belépése a mobil piacra, az EU roaming díjak további csökkentése, valamint a feltöltőkártyák folyamatban lévő kötelező regisztrációja; továbbá mind a feltöltőkártyás, mind az üzleti mobil szegmensekben várhatóan továbbra is erős marad a verseny. Mindemellett, a vezetékes piacon a három szolgáltatást összekapcsoló regionális ajánlatok tekintetében erősödik a verseny, amit minden valószínűséggel tovább fokoz majd, hogy a Digi és nem túl rég óta a UPC is optikai hálózatokat épít. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy integrált szolgáltatóként eleget tudunk tenni ezeknek a magyarországi kihívásoknak, és megfelelő pozícióban vagyunk ahhoz, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások telekommunikációra fordított költéséből a négy szolgáltatást összekapcsoló, és ezzel a versenytársainktól minket határozottan differenciáló, Magenta 1 előfizetők további növelésén keresztül.

Mindazonáltal úgy látjuk, hogy ezek a kedvezőtlen folyamatok nem hagyják érintetlenül eredményeinket. A montenegrói operáció (aminek eladását idén januárban zártuk) hozzájárulását figyelmen kívül hagyva arra számítunk, hogy bevételeink nagyjából 560 milliárd forintra fognak csökkenni a kedvezőtlen verseny- és szabályozási környezet hatására. Célunk, hogy a bevételek csökkenését működési hatékonyságnövelő intézkedések segítségével ellensúlyozzuk, így az egyszeri profit fokozó tételek hatását (ami az Infopark G épület és az Origo eladásából származott) kiszűrve arra számítunk, hogy az EBITDA 182 milliárd forinton nagyjából szinten marad. Bár 2016-ban a Capex (spektrum akvizícióra fordított összegek és éves frekvencia díj aktiválása nélkül) a tervezettnél magasabb lett, továbbra is arra számítunk, hogy 2017-ben nagyjából 85 milliárd forintra fog csökkeni. Bár azt tervezzük, hogy folytatjuk a nagy sebességű internetet nyújtó vezetékes, valamint a mobil hálózati beruházásainkat Magyarországon, mindkét program beruházás intenzitása csökkenni fog az elmúlt két évhez képest. Továbbá, mivel több olyan projekt is a vége felé közeledik, amelyek a jövőbeni hatékonyság javítását segítik, az IP migrációra és az IT projektekre költött Capex alacsonyabb lesz.

A jelenlegi és várható működési és szabályozási környezet alapján arra számítunk, hogy a Társaság részvényenként 25 forint osztalékot fog fizetni a 2017. évi eredmények után, ezzel szinten tartva a 2016. évi eredmények utáni osztalékot. A hivatalos osztalékjavaslatot az Igazgatóság megfelelő időben fogja előterjeszteni a Közgyűlés részére, amikor az összes szükséges információ rendelkezésre áll, és valamennyi előfeltétel teljesül."

 

A Magyar Telekom 2016. egész évre vonatkozó és negyedik negyedéves eredményeiről részletesen a társaság honlapján (www.telekom.hu/rolunk/befeketetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük