A Kárpát-medenceA Kárpát-medence

A kormány határozatának megfelelõen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint irányító hatóság Brüsszelben jóváhagyásra hivatalosan benyújtotta az európai területi együttmûködés keretében megvalósuló magyar-szlovák operatív programot.

  A Kárpát-medenceA Kárpát-medence

A kormány határozatának megfelelõen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint irányító hatóság Brüsszelben jóváhagyásra hivatalosan benyújtotta az európai területi együttmûködés keretében megvalósuló magyar-szlovák operatív programot.

Ugyancsak a bizottság asztalára került az elõcsatlakozási alapból támogatott magyar-horvát és magyar-szerb együttmûködés tervezete, valamint a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttmûködési Program. Az Európai Bizottságnak napokon belül hivatalosan megküldik a magyar-román határ menti programot is. A magyar fél eddigi munkájának elismerése, hogy a 2007-13-as idõszakban hat határ menti együttmûködésben tölti be az irányító hatóság szerepét.

A 2004-2006-os INTERREG Közösségi Kezdeményezés Program sikere után a 2007-2013 közötti idõszakra a területi együttmûködés a három nagy uniós pénzalap, a regionális fejlesztési, a szociális és a kohéziós alap önálló, harmadik célkitûzése lett. Az európai területi együttmûködés (ETE) valamint az uniós szomszédsági politika keretében Magyarország 2007-2013 között 7 határ menti, 2 transznacionális (közép- illetve délkelet-európai) és 4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) operatív programban vesz részt. Az európai határokon átívelõ együttmûködések fõ célja az egész földrészre kiterjedõ közös érdekek érvényesítése.

2007. július 11-én a kormány megtárgyalta a magyar részvétellel megvalósuló az unión belüli, és a csatlakozásra váró országokkal folytatandó területi együttmûködések programtervezeteit. Elfogadta azokat az Európai Bizottsággal folytatandó hivatalos tárgyalások alapjául, egyben hozzájárult ahhoz, hogy a programdokumentumok az Európai Bizottsághoz hivatalosan benyújtásra kerüljenek.

A határon átnyúló együttmûködések a teljes európai térség összetartozásának és fejlesztésének szempontjából alapvetõ jelentõségûek. A programok keretében a különbözõ államok szomszédos megyéi mûködnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztésében, erõsítve a határ menti övezetek felzárkózását, integrációját, a térségbeli országok közötti együttmûködést, illetve a helyi közösségek kohézióját. A programok az infrastruktúra bõvítésével kívánják támogatni a meglévõ közlekedési és kommunikációs infrastruktúra fejlesztését, különösen azokon a területeken, ahol a térséget folyó választja ketté. Kiemelten segítik a határtérségek gazdaságának integrált fejlesztését annak érdekében, hogy javítsák a versenyképességet és hozzájáruljanak a munkahelyteremtéshez. Ebbõl következõen elsõsorban az üzleti együttmûködés feltételeinek javítását, a meglévõ kutatási-fejlesztési potenciál hatékony és koordinált használatát ösztönzik. A turizmus a térség számos területén az egyik legfontosabb bevételi forrás. A meglévõ potenciál közös kiaknázásához a turisztikai látványosságok együttes fejlesztésére és a régiók ösztönzésére van szükség. A humán erõforrások magasabb szintre emelése és hatékony használatuk a versenyképesség javításának kulcsfeltétele. A programok tehát támogatják az oktatási intézmények közötti kapcsolatépítést és az intézmények fejlõdését, emellett hangsúlyt fektetnek az integrált munkaerõ-piaci együttmûködésekre is. A határtérségek rendkívüli értéke természeti kincsekben való gazdagságuk. A természeti értékek védelme, a természeti környezet megõrzése minden ország részérõl erõfeszítéseket igényel. A környezeti károkozás, a levegõ és a folyók szennyezése sem határok közé szorítható jelenség, ezért a környezeti kockázatok elleni hatékony védekezést közösen, egymással harmonizáló szabályozási eszközökkel kell megoldani.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük