2022.július.01. péntek.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az MTA egyes kutatóintézeteinek ellenőrzése

3 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/88505"><img class="image image-preview" src="/files/images/jelentes_mta_05.jpg" border="0" width="487" height="301" /></a></span>A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és hat kutatóközpontja, illetve kutatóintézete 2010 és 2013 közötti működésének szabályszerűségét, valamint a kutatói hálózat 2011-es átszervezésének szabályszerűségét ellenőrizte az Állami Számvevőszék.

jelentes mta 05A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és hat kutatóközpontja, illetve kutatóintézete 2010 és 2013 közötti működésének szabályszerűségét, valamint a kutatói hálózat 2011-es átszervezésének szabályszerűségét ellenőrizte az Állami Számvevőszék.

jelentes mta 05A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és hat kutatóközpontja, illetve kutatóintézete 2010 és 2013 közötti működésének szabályszerűségét, valamint a kutatói hálózat 2011-es átszervezésének szabályszerűségét ellenőrizte az Állami Számvevőszék.

Megállapította, hogy az átalakítás előkészítése és végrehajtása szabályszerű volt, az MTA az átszervezés során meghatározta és érvényesítette a szervezeti és irányítási struktúra egyszerűsítésére, valamint a működés gazdaságosabbá tételére vonatkozó szempontokat. Az ellenőrzött intézmények közfeladat ellátása szabályszerű volt. Hiányosságokat egyes kutatóintézetek belső kontrollrendszerével és leltározásával összefüggésben, valamint a vagyonhasználati szerződésekkel kapcsolatosan állapított meg az ÁSZ, ezek kijavítására javaslatokat fogalmazott meg. Az MTA a kutatóhálózat szakmai feladatellátására, a gazdálkodásra vonatkozó és egyéb jogosultságait szakszerűen gyakorolta.

Az MTA kutatóhálózatát 2011 végén alakították át oly módon, hogy a két kutatóközpont és 38 kutatóintézet helyett – beolvadással – 2012. január 1-jétől 10 kutatóközpont és öt kutatóintézet jött létre. Az ÁSZ ellenőrzése során az MTA, illetve a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK), az Ökológiai Kutatóközpont (MTA ÖK), a Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK), a Régészeti Intézet (MTA RI), a Balatoni Limnológiai Intézet, valamint a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet működésének szabályszerűségét értékelte.

 

Az új szervezeti struktúrával összhangban lévő belső kontrollrendszert az MTA BTK és az MTA ÖK a jogszabályi és a belső szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelően kialakította és működtette. Az MTA TTK-nál a belső kontrollrendszer kialakítása nem volt teljes körű. A pénzgazdálkodással kapcsolatos gazdálkodási jogkörökhöz előírt belső kontrollok működése 2010-ben az ellenőrzött kutatóintézetek egyikénél sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az átszervezést követően javult a belső kontrollok működése: 2013-ban az MTA BTK-nál és az MTA ÖK-nál „megfelelő" értékelést kapott, az MTA TTK-nál azonban nem volt teljes körűen szabályszerű. A belső kontroll rendszer hiányosságai kockázatot jelentenek az ellenőrzött terület egészének szabályos működése szempontjából.

 

Az éves kiadási előirányzatok felhasználása, módosítása és az előirányzat maradványok megállapítása és felhasználása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzései szabályszerűen történtek. A vagyongazdálkodás területén az MTA RI-nél 2010-2011-ben, az MTA BTK-nál 2012-ben leltár-kiértékelési, az MTA TTK-nál 2012-ben leltár-dokumentálási hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. Az MTA a vagyonhasználati szerződéseket a kutatóközpontokkal késedelmesen kötötte meg, az MTA TTK-val pedig az ellenőrzött időszak végéig sem kötött ilyen szerződést.

 

Az Állami Számvevőszék az MTA elnöke, valamint az ellenőrzött kutatóközpontok főigazgatói részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.