Buffon gróf, Hubert Drouasis festményeBuffon gróf, Hubert Drouasis festményeSok szállóigével, közmondással, idézettel találkoztam már, de van közöttük egy, amelyet számtalanszor visszaigazolt az élet. Ez pedig „A stílus maga az ember." Ha alaposabban megfigyeljük egyik-másik közszereplő stílusát és tevékenységét, nem juthatunk más következtetésre. A kijelentés Georges Buffontól származik, akinek bronz szobra Párizsban, a Champs Élisées-en látható. De ki is volt ez a XVIII. században élt tudós?

Buffon gróf, Hubert Drouasis festményeBuffon gróf, Hubert Drouasis festményeSok szállóigével, közmondással, idézettel találkoztam már, de van közöttük egy, amelyet számtalanszor visszaigazolt az élet. Ez pedig „A stílus maga az ember." Ha alaposabban megfigyeljük egyik-másik közszereplő stílusát és tevékenységét, nem juthatunk más következtetésre. A kijelentés Georges Buffontól származik, akinek bronz szobra Párizsban, a Champs Élisées-en látható. De ki is volt ez a XVIII. században élt tudós?

   Egy igazi polihisztor, matematikus, biológus, csillagász, zoológus és író, akiről még Darwin is megemlékezett A fajok eredete c. könyvének, életművének előszavában. Azt írja: „e gondolat első modern, tudományos szellemű tárgyalója Buffon volt".

   Már fiatal éveit is a természettudományoknak szentelte, először egy nagy összefoglaló természetrajzot jelentetett meg, 44 kötetben (!) .A Föld keletkezésének okaként a Nap és egy nagy tömegű üstökös összeütközését jelölte meg. Szerkesztett egy új földtani kronológiát. Talán ő vetette fel először, hogy a Bibliát, a hat napos Teremtést szimbolikusan kell értelmezni.

   Buffon nevéhez fűződik a matematikában a geometriai valószínűség fogalmának bevezetése. A felfedezéshez egy történet kapcsolódik, lehet hogy csak legenda. A tudós 45 éves korában házasodott meg. Beleszeretett a nagyon fiatal, mindössze 20 éves Françoise de Malaint-ba.. Az ifjú feleség szívesen kötögetett, a szerelmes férj pedig hosszasan elnézegette asszonykáját tevékenysége közben. Françoise gyakran elejtette kötőtűit, s mivel Buffon nem csak a feleségének, de a matematikának is szerelmese volt, elkezdte módszeresen megszámlálni, hogy a tű hányszor metszi a párhuzamos deszkákból álló padlójuk illesztéseit. Így merült fel benne a kérdés, mi lehet a valószínűsége annak, hogy a leeső tű metszi a padló vonalát. Ennek nyomán határozta meg a geometriai valószínűség fogalmát, szemben a kombinatorikával.

   Szinte minden érdekelte. Newtonnak a differenciál-és integrálszámításról írott könyvét eredetiben olvasva fontosnak tartotta , hogy a francia tudósok is megismerhessék, ezért lefordította. Szerkesztett egy különleges távcsövet, amelyet világtótornyokhoz lehetett használni. Egy vasgyár tulajdonosaként sikeres üzletember is volt.

   De hol jelentette ki először híres mondását? A Francia Akadémiának csak 40 tudós tagja lehet. Ha egy tag meghal, akkor a többiek eldöntik, hogy a pályázók közül ki a legérdemesebb a megüresedett székre. Az új akadémiai tag mindig székfoglaló beszédet  tart. Buffont 26 éves korában választották az akadémikusok maguk közé. Székfoglaló beszédében kitért arra, hogy a módszer, a viselkedés mennyiben befolyásolja a tudományos kutató munkát és a tudós személyiségét. Ezt röviden „A stílus maga az ember." híres mondásával fogalmazta meg.

   Buffonnak egyetlen fiúgyermeke született, akit természettudományos pályára szánt, minden anyagi és szellemi feltételt megteremtve neki egy szép karrier reményében. A fiú viszont szakított apjával, bűnöző társaságba keveredett. Fiatalon, guillotine alatt végezte be életét.

Láng Róbert

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük