A legfontosabb változások az elévülést, a kezességet, a tartozáselismerést, a vezető tisztségviselők felelősségét és a késedelmes fizetés következményeit érintik

 

A legfontosabb változások az elévülést, a kezességet, a tartozáselismerést, a vezető tisztségviselők felelősségét és a késedelmes fizetés következményeit érintik

 

2014 március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv Magyarországon, ami közvetve és közvetlenül is érintette a követeléskezelés szabályozását is. A legfontosabb változásokat dr. Rádi Péter, az EOS Faktor Zrt. jogi képviselője elemzi.

 

Nem szakítja meg az elévülési időt az írásbeli felszólítás

 

Az elévülés új szabályai szerint lényeges változás, hogy az elévülési időt a jövőben – a 2014. március 15. napját követően keletkezett jogviszonyokban – nem szakítja meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, hanem az elévülés megszakadásához bírósági igényérvényesítésre van szükség. További változás, hogy az elévülést nem csak a kötelezett írásbeli elismerése szakítja meg, hanem bármilyen formában történő tartozáselismerés.

 

A követelések elévülési ideje nem változik, továbbra is 5 év marad, azonban új előírás, hogy ettől eltérő elévülési időt kizárólag a Ptk. határozhat meg.

 

Tájékoztatási kötelezettség kezesség esetén

 

Módosultak a kezesi felelősség szabályai is. Eszerint a kezest a követelés jogosultjának késedelem nélkül tájékoztatnia kell a kötelezett teljesítésének elmaradásáról, illetve minden olyan kötelezettet érintő változásról, amely a kezes teljesítését hátrányosan befolyásolhatja. A Ptk. a kezes részére is előír értesítési kötelezettségeket a kötelezett felé, valamint meghatározza a fogyasztó által vállalt kezesség speciális szabályait is, ahol a jogosultnak részletes tájékoztatási kötelezettsége lesz a kezes felé a kezesség tartalma és kockázatai tekintetében, ennek elmulasztása esetén a kezes határidő nélkül elállhat a szerződéstől.

 

A tartozás elismerése már nem csak írásban lehetséges

 

A korábbi szabályozással ellentétben 2014 március 15. után a követeléseket nemcsak írásban, hanem más módon – akár szóban, vagy ráutaló magatartással – is el lehet ismerni. Ennek a változásnak többek között az elévülés tekintetében lehet jelentősége, mivel az elismerés megszakítja a tartozás elévülésének idejét.

 

Felelőségre vonhatóak a vezető tisztségviselők

 

Az új Ptk. alapján a jogi személy vezető tisztségviselője harmadik félnek történő károkozásáért személyesen is, a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Az új szabály alapján lehetővé válik a vezető tisztségviselők közvetlen perlése.

 

40 eurós költségátalány fizetési késedelem esetén

 

Az új Ptk. fenntartja azt a korábbi (2013 július 1-től hatályos) módosítást, amely szerint gazdálkodó szervezetek közötti fizetési késedelem esetén az adósnak késedelmi kamaton felül behajtási költségátalány jogcímén 40 eurónak megfelelő összeget is fizetnie kell a jogosult részére.

 

A pénztartozás idő előtti teljesítése

 

Az új Ptk. fenntartja azon rendelkezést, amely szerint a jogosult a teljesítési határidő előtt felajánlott teljesítést is köteles elfogadni, azonban elhagyja az ehhez kapcsolódó azon tilalmat, amely szerint az ilyen teljesítés miatt kamatot, vagy kártalanítást nem lehetett érvényesíteni, a jövőben erre tehát mód lesz. Kivételt képeznek az előbbi alól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéseket, ahol a közvetlen költségeken túlmenően továbbra sincs lehetőség terheket róni a fogyasztóra az előtörlesztés miatt.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük