2024.július.22. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

„Infokommunikáció emberközelben” – Szegeden

6 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/5894"><img class="image thumbnail" src="/files/images/HPIM2148.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="74" /></a></span>A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 2007. évi kongresszusa a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában zajlott október 5-én,  „Infokommunikáció emberközelben" címszóval. <p>

hpim2148.thumbnailA Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 2007. évi kongresszusa a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában zajlott október 5-én,  „Infokommunikáció emberközelben" címszóval.

hpim2148.thumbnailA Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 2007. évi kongresszusa a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában zajlott október 5-én,  „Infokommunikáció emberközelben" címszóval.

A HTE egyesületi kongresszusok sorozata 2001-ben kezdődött, az éves rendezvényeken a szakmai egyesület tagsága  kellemes helyen, szakmai előadások meghallgatása mellett jön össze baráti beszélgetésre, felfrissülésre, szórakozásra.  A kongresszusok szakmai programját mindig valamely aktuális téma köré szervezik, melyhez avatott előadókat hívnak.

Az eddigi kongresszusok színhelyei és mottói: 

2001 – Sóskút,  Kitágult világ,

2002 – Lázártanya (Gödöllő),   E világ: e-világ,

2003 – Konferencia hajó a Dunán (Bp.),   Az elektronikus hírközlési törvényről,

2004 – Planetárium (Bp.) Elektronikus jövő,

2005 – Pázmány Egyetem, Informatikai Kar (Bp.) ,  Infokommunikáció , Innováció,

2006 – Balatonkenese, Magyar Telekom Konferencia Központ,    Áttörés az infokommunikációban.

Ebben az évben az infokommunikáció másodszor szerepelt, most más oldalról közelítve.  Korunkban egyre fontosabbá válik a mérnöki lét humán oldala.  A mérnökszakma fejlődése újabb és újabb  tudomány határterületeit érinti, kerül velük kölcsönhatásba.  Ezen határterületek közül különösen fontosnak bizonyulnak azok, amelyek az emberi tényezővel, az ember megismerő, érzékelő képességével kapcsolatosak. A mérnökembernek meg kell ismerkednie ezen szakterületek nyelvezetével, gondolkodásmódjával is. Az infokommunikációs technológiára építő termékek, szolgáltatások a társadalom mind szélesebb körét hódítják meg, a folyamat elengedhetetlenné teszi az „ember-közeli" mérnöki megközelítést.

vissza a múltba: az eszr gépekVissza a múltba: az ESZR gépekA kongresszus előadói ezen gondolatok köré fűzték fel mondandójukat,  jó alkalom nyílt ily módon az egyik legjelentősebb Budapesten kívüli szellemi fellegvár szakemberei megnyilvánulásának, különösen a mérnökség

határterületeit művelőknek. 

A kongresszust levezető dr.Sallai Gyula  HTE elnök bevezetőjében a „tudásháromszög";  kutatás, oktatás, innováció jelentőségét hangsúlyozta a szakmai szereplők számára.  Az újabb szakterületek, a kognitív tudományok az emberi tényező szerepét felértékelik.

img 4925.thumbnailMonszpart Zsolt , a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) általános elnökhelyettese bemutatta a (MISZ) tevékenységét.  Megítélése szerint, az innováció útjai kockázatos kihívásokkal terheltek. A szövetség 1990-ben alakult, jelentős eredménynek számít, hogy sikerült hazánkban innovációs törvényt alkotni, s innovációs járulékról intézkedni.

Mit is kell értenünk innováció alatt? –

-új termék előállítása,

-új eljárás kifejlesztése,

-új piac megnyitása.

Gábor Dénes szerint;  innováció mindaz, ami hasznot hajt, s amit a piac elismer!

Az Európai Bizottság a meghatározásba beleveszi a munkaerő szakmai megújítását is.

Az innovációs folyamatot jellemzi a K+F és a technológia transzfer.  Fontos ismeret a szervezetek számára; az eredményes technológia transzfer feltétele az, hogy az alkalmazáshoz szükség van a saját műszaki és technológiai fejlesztésre.

kep017.thumbnailSajnálatos folyamatot kell tapasztalnunk, Magyarországon az innováció csökkenő tendenciája érzékelhető, a találmányok száma esik, a műszaki végzettségűek részaránya csökken.  A MISZ ismert állásfoglalása; szükség van a kormányzat stabilizáló beavatkozására, az MKPH hatáskörének meghatározására, stb., a szervezet elismeri ugyanakkor a kormányzat kezelte pályázatok jelentőségét is. 

A nagyvállalati innovációban jelentős szerepet játszanak nálunk a külföldi befektetők.  A tudásmenedzsment viszont olyan új szakma, melyet még nem oktatnak, a szükséges szakismeret alkalmazása nagy költségekkel jár.

A KKV-k körében jellemző a tőkehiány, kockázati tőkére volna szükség, ebben a kormányzat tud lépni.

A jelenlegi képzési rendszerről szólva az előadó leszögezte;  bármifajta oktatásban a minőségbeli túltermelés nem értelmezhető, nem létezik, a minőségi szakemberek mindig keresettek és mindig igény van rájuk!

Fischer Gábor , a Szeged Városi Televízió műszaki vezetője előadásában  „A televíziózási szokások változása az infokommunikációs eszközök tükrében"  címmel tartott ismertetést.  Szeged és környékének lakosai 2007. augusztusától 15-30 km-es körzetben az UHF 42-es csatornán nézhetik a helyi tévé adásait, 70 ezer lakásban kábelen is.  Online adásukat a HTOE és EACTV tagjaként továbbítják. Fejlesztésük a nagyfelbontású rendszerekre való felkészülés és a hírverseny jegyében történik.  A városban más célokból is lefektetett optikai kábelek nagy előnyt jelentenek a bejelentkezések jóminőségű, gyors lebonyolításában.

„Interaktivitás az oktatásban, interaktív tanterem" volt  dr. Molnár Gyöngyvér  szegedi egyetemi docens,  a SZTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet munkatársa előadásának címe, aki a XXI. század tantermére adott rátekintést, különös tekintettel a tudásalapú társadalom követelményeire. Rámutatott, az oktatásban a tanár szerepe teljesen átalakul, az információk áradata interaktivitásra, új módszerekre, új tanulásra ösztönöz. Ezek a szegedi egyetem impozáns új tömbjében többségükben rendelkezésre is állanak, mutatta be példákon. Minden technikai megoldás mögé módszertant kell tenni, emelte ki.

Dr. Hantos Zoltán,  a SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet tanszékvezető tanára szólt a határterületek egyikéről,

„Infokommunikáció kutatásközelből" címmel. Történeti összehasonlításban mutatott rá az új technológiák nyújtotta előnyökre a (határ)tudományok kutatásában, de mindezen fejlemények veszélyére, ellentmondásaira is; a rögzített fejlesztési panelekre, a fejlesztési generációkban öröklött hibák megrögzülésére, a (számító)gépi munka során a mérési folyamattól való elidegenedésre, a „ráismerés" örömének eltűnésére.  Felhívta a figyelmet, a mérési statisztikával vissza is lehet élni!

dr. Bohus Mihály, a SZTE TTK Informatikai Tanszékcsoport egyetemi adjunktusa beszámolt a szakmai tárgyi emlékek megmentéséért folytatott munkájáról.  Tevékenységének részleteiről a kongresszus résztvevői a nap során a szegedi Informatika Történeti Múzeumban kaphattak átfogó képet. Ismét ráeszmélhettünk, mennyi magyar tehetség gazdagította a szakmát, sokszor érdemtelenül elfelejtve, vagy háttérbe szorulva. Emléküket a nosztalgiát ébresztő műszaki tárgyak is segítenek felidézni.

Hagyományos, visszatérő eseménye volt a HTE idei kongresszusának idén is a fiatal tehetségek, s azok felkarolóinak elismerése, a Diplomaterv pályázat díjainak átadása.

www.hte.hu/kongresszus2007

http://www2.u-szeged.hu/infmuz/

http://www.vtvszeged.hu/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.