2022.november.28. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Körültekintően szabályozná a bankközi jutalékot a GVH

4 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/12926"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/gvh.thumbnail.jpg" border="0" alt="www.gvh.hu" title="www.gvh.hu" width="100" height="67" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.gvh.hu/">www.gvh.hu</a> </strong></span></span><p>A Gazdasági versenyhivatal (GVH) üdvözli a bankközi jutalék mértékét szabályozni igyekvő jogalkotói törekvéseket azzal a felhívással, hogy körültekintő és rugalmas szabályozást igényel a piac.</p><p>

 www.gvh.huwww.gvh.hu

A Gazdasági versenyhivatal (GVH) üdvözli a bankközi jutalék mértékét szabályozni igyekvő jogalkotói törekvéseket azzal a felhívással, hogy körültekintő és rugalmas szabályozást igényel a piac.

 www.gvh.huwww.gvh.hu

A Gazdasági versenyhivatal (GVH) üdvözli a bankközi jutalék mértékét szabályozni igyekvő jogalkotói törekvéseket azzal a felhívással, hogy körültekintő és rugalmas szabályozást igényel a piac.

Az Országgyűlés hétfőn elfogadott egy képviselői módosító indítványt, amely szabályozná a bankkártyák után az azokat kibocsátó pénzintézetnek járó bankközi jutalék mértékét.

A bankközi jutalék a kártyarendszerek működésének fontos eleme. Ebben a rendszerben a kártyát elfogadó kereskedő kereskedői díjat fizet a kártyaleolvasót működtető elfogadó banknak. Az elfogadó bank ebből az összegből a bankközi jutalékot továbbutalja a kártyakibocsátó banknak. A kártyakibocsátó bank ezzel növeli bevételeit, és olcsóbban tudja kínálni a szolgáltatásait a fogyasztóknak.

A rendszer zökkenőmentes működéséhez a kereskedőknek el kell fogadniuk a kártyát, emellett minél több kártyabirtokosnak kell fizetésre használnia a kártyáját. A rendszer történeti fejlődése során tradicionálisan a kártyabirtokosokat ösztönözték a minél gyakoribb használatra, aminek költségeit részben a kereskedők viselték. Ennek az eszköze a bankközi jutalék, ami a piac két oldala (kártyakibocsátás és kártyaelfogadás) közti egyensúlyt hivatott megteremteni.

A kártyarendszerek számos versenyhatósági vizsgálatot értek meg. Nagyrészt azért, mert a piac által a bankközi jutalékokon keresztül megvalósított „egyensúlyozás" nem elsősorban a piac hatékony működését, hanem a szereplők egyes csoportjainak profitérdekeit szolgálja. Magyarországon 2009 szeptemberében állapította meg a GVH, hogy a két kártyatársaság és a bankközi jutalék megállapodásban résztvevő bankok megsértették a versenyszabályokat, amikor a két kártyatársaság esetében azonos díjakat állapítottak meg. Az utóbbi időben az Európai Bizottság is lefolytatott versenyfelügyeleti vizsgálatokat és jelenleg is vizsgálódik a kártyatársaságok által kialakított bankközi jutalékok mértékét illetően. A versenyhatósági eljárások nyomán a bankközi jutalékok Európa-szerte és Magyarországon is az utóbbi időben különböző mértékben csökkentek.

Szabályozásnak akkor lehet tere a bankközi jutalékok terén, ha a piac sajátosságai miatt, vagy egyéb módon kialakult árak indokolatlan mértékűek és a piac nem hatékony működését eredményezik, valamint a piac optimális működését eredményező ártól való eltérés iránya és mértéke jól beazonosítható. A bankközi jutalékok szabályozása általában azok csökkentését, maximális mértékének meghatározását célozza.

Az alacsonyabb bankközi jutalékok csökkentik a kártyaelfogadást végző bankok költségszintjét, aminek következtében azok olcsóbb szolgáltatást tudnak ajánlani a kereskedők felé. A kereskedők alacsonyabb költségszintje pedig – iparáganként eltérő módon – megjelenik az alacsonyabb fogyasztói árakban.

Az alacsonyabb bankközi jutalék ugyanakkor csökkenti a kártyakibocsátó bankok bevételét. Ennek következtében megnőhetnek a kártyabirtokosok által fizetett díjak, csökkenhetnek a kártyahasználatot ösztönző előnyök, illetve az is előfordulhat, hogy a kevésbé hatékony kártyakibocsátók ezzel a tevékenységükkel veszteséget realizálnak. A piaci reakciókat, illetve a piaci szereplők viselkedését nehéz előre prognosztizálni.

Mindezek miatt a GVH véleménye szerint körültekintő módon kell szabályozni a bankközi jutalékot. A jutalék maximális mértékét megalapozott számításokkal kell alátámasztani figyelembe véve a nemzetközi gyakorlatot is. Rendszeresen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy amennyiben a piaci helyzet ezt igényli, a szabályozó hatóság időben beavatkozhassék úgy, mint minden más árszabályozás esetében.

A versenyhatóság tehát üdvözli a bankközi jutalék mértékét szabályozni igyekvő jogalkotói törekvéseket. A legmegfelelőbb megoldás a GVH álláspontja szerint az, ha időről időre mód nyílik a szabályozás hatásainak áttekintésére. Amennyiben a piac dinamikája megköveteli, akkor a szükséges mértékben korrigálni kell a bankközi jutalékok mértékét figyelembe véve a hosszú távú fogyasztói jólét szempontjait.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.