2023.február.06. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Magyar Gázipari Egyesülés: Mit kell tenni a gázártámogatással kapcsolatban?

4 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/7196"><img class="image thumbnail" src="/files/images/prez0012.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="71" /></a></span>  <p>A Magyar Közlöny 147. számában jelent meg a gázfogyasztás szociális támogatásának új­raszabályozásáról szóló Kormányrendelet, amely 2007. november 1-jétől hatályos, és amely a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatását érinti. Ennek kapcsán tartott ma sajtótájékoztatót a Magyar Gázipari Egyesülés, hogy elkerüljék a múlt esztendei káoszba torkolló tumultusokat. </p><p>

prez0012.thumbnail 

A Magyar Közlöny 147. számában jelent meg a gázfogyasztás szociális támogatásának új­raszabályozásáról szóló Kormányrendelet, amely 2007. november 1-jétől hatályos, és amely a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatását érinti. Ennek kapcsán tartott ma sajtótájékoztatót a Magyar Gázipari Egyesülés, hogy elkerüljék a múlt esztendei káoszba torkolló tumultusokat.

prez0012.thumbnail 

A Magyar Közlöny 147. számában jelent meg a gázfogyasztás szociális támogatásának új­raszabályozásáról szóló Kormányrendelet, amely 2007. november 1-jétől hatályos, és amely a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatását érinti. Ennek kapcsán tartott ma sajtótájékoztatót a Magyar Gázipari Egyesülés, hogy elkerüljék a múlt esztendei káoszba torkolló tumultusokat.

A Magyar Gázipari Egyesülés (MGE) a hazai gázszolgáltató társaságok képviseletében fon­tosnak tartja hangsúlyozni, hogy a szociális gázár-támogatás kapcsán az ügyfelek támoga­tási igényeinek fogadását, elbírálását továbbra is a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el.

1. mit kell tudni a gázártámogatásról?1. Mit kell tudni a gázártámogatásról?A gázszolgáltatók a Magyar Államkincstár által megítélt támogatást érvényesítő, vég­rehajtó szervezetek, lehetőségeikhez mérten minden segítséget megadnak ügyfeleik­nek a kérelmekkel kapcsolatos tájékozódásban, a megfelelő szervezethez történő irányí­tásban.

2.A gázszolgáltatók feladata fogadni a Magyar Államkincstártól kapott adatokat, és a számlák­ban érvényesíteni a megítélt támogatást. A gázszolgáltatók csak a MÁK által részükre át­adott adatok birtokában tudják ezt kivitelezni, értelemszerűen az adatok beérkezési üteme szerint.

A gázszolgáltatók a Magyar Államkincstár által megítélt szociális gázár-támogatást a részük­re kötelezően előírt számlaformátum szerint jelenítik meg ügyfeleik gázszámláin. Várhatóan kisebb lesz azoknak a száma, akik akár több évvel ezelőtti fogyasztói adatválto­zásokat most – alapvetően a támogatás miatt – jeleznek a szolgáltatóknál. Ezzel együtt a gázszolgáltatók ügyfélszolgálataikat normál ügyfélforgalomra tervezik, melyet megnövekedett forgalom esetén természetesen megerősítenek.

Technikai információk

3.A szociális gázár-támogatás rendszerével, menetével kapcsolatos informálás bár nem szol­gáltatói feladat, de a társaságok képviseletében, az érintettek érdekében fontos hangsúlyoz­ni:

–         A 2007. évre megítélt szociális gázár támogatásra vonatkozó, a Magyar Államkincstár(továbbiakban: MÁK) által kibocsátott határozat 2007. december 31-én érvényét veszti,
ezért a támogatást igénylőknek a 2008. évi gázár támogatás megítéléséhez kérelmet kell benyújtaniuk a MÁK-hoz.

4.–         A Magyar Államkincstár mindazok részére, akik az idén támogatásban részesülnek, no­
vember 20-ig eljuttatja a 2008. évi igénylőlapot. Az igénylőlap hozzáférhető lesz a Kincs­tár ügyfélszolgálati irodáiban és az Internetről már most is letölthető az alábbi honlapok­
ról:             

http://www.magyarorszag.hu

http://www.allamkincstar.gov.hu 

http://www.szmm.gov.hu/

5.–         A gázfogyasztóknak a kitöltött igénylőlapot a MÁK Területi Igazgatóságára kell visszakül­deniük a szükséges mellékletekkel együtt az alábbiak szerint:

–          

6.-a tárgyhavi, vagy a kérelem benyújtását megelőző fogyasztási időszakban a gázszol­
gáltató által kibocsátott számla, vagy részszámla másolata,

8.-a közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó igénylők esetén a közös képvi­selő nyilatkozata és a gázszolgáltató által a társasház részére kiállított előző havi számla
másolata,

–         új fogyasztási hely esetén a szerződés másolata.

 9.Annak érdekében, hogy a MÁK határozatának meghozatalához, illetve a szolgáltatók számlázási rendszerében az adatrögzítéshez szükséges idő rendelkezésre álljon és ez­ által a gázár támogatás 2008. január 1-től folyamatos legyen, a gázszolgáltatók javasol­ják, hogy a szociálisan rászorult fogyasztók az új igényléseket mielőbb nyújtsák be a MÁK Területi Igazgatóságának. Az új támogatásokat a jogosultságról szóló határozat bir­
tokában a gázszolgáltató társaságok 2008. január 1-től tudják érvényesíteni.

–         A szociális gázár-támogatással kapcsolatosan nem indokolt külön mérőóra-állás bejelen­tés a gázszolgáltatóknál!

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.