2022.október.05. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Megálljt kell parancsolni a nemzeti protekcionizmusnak

3 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/18839"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/euflags.thumbnail_4.jpg" border="0" width="75" height="100" /></a></span> <p>Maximálisan egyetértek és támogatom a cseh elnökség azon kezdeményezését, hogy a közeljövőben egy európai csúcsértekezlet keretén belül vitassák meg a protekcionizmus elterjedésének veszélyeit. - nyilatkozta Fazakas Szabolcs szocialista EP képviselő, quaestor, az Európai Parlament Elnökségének tagja.</p><p>

 euflags.thumbnail 4

Maximálisan egyetértek és támogatom a cseh elnökség azon kezdeményezését, hogy a közeljövőben egy európai csúcsértekezlet keretén belül vitassák meg a protekcionizmus elterjedésének veszélyeit. – nyilatkozta Fazakas Szabolcs szocialista EP képviselő, quaestor, az Európai Parlament Elnökségének tagja.

 euflags.thumbnail 4

Maximálisan egyetértek és támogatom a cseh elnökség azon kezdeményezését, hogy a közeljövőben egy európai csúcsértekezlet keretén belül vitassák meg a protekcionizmus elterjedésének veszélyeit. – nyilatkozta Fazakas Szabolcs szocialista EP képviselő, quaestor, az Európai Parlament Elnökségének tagja.

Ennek kiváltó oka, hogy Nicolas Sarkozy francia elnök a francia autógyárak megsegítését ahhoz a feltételhez kötötte, hogy azok franciaországi termelésük és munkahelyeik megtartásának érdekében zárják be közép-kelet-európai (csehországi, szlovákiai) termelőegységeiket.

Ez sajnos összhangban áll a múlt heti amerikai bejelentéssel, amikor Barack Obama elnök a Buy American elvhez kívánta kötni a 885 milliárd dolláros gazdasági mentőcsomagját, de hasonló előzményeket érzékelhettünk már a német és angol autógyárak megmentésére irányuló kormányzati kezdeményezések esetében is.

Ezek a szűklátókörű – csak az adott ország érdekeit rövidtávon szem előtt tartó – lépések amellett, hogy alapjaiban kérdőjelezik meg a szabad, közös piac elvét, beláthatatlan veszély forrását jelentik. A politikusoknak és az ilyen lépéseket javasló gazdasági szakembereknek emlékezniük kellene 1930-ra, amikor az akkor kezdődő gazdasági válságra az USA egy radikális importvám emeléssel reagált, ami az egész világon hasonló reakciókat, a világkereskedelem radikális visszaesését és ennek következményeként a válság hosszú távú elmélyülését vonta maga után.

Ennek tanulságát levonva jött létre a GATT, melynek fő célja a vámok és egyéb kereskedelmi korlátozások kölcsönös leépítése volt, aminek köszönhetően az azóta jelentkező ciklikus válságok nem eredményezték a világkereskedelem visszaesését, és így a válságok viszonylag hamar leküzdhetővé váltak.

Ma, a pénzvilág megrendülése által kiváltott világméretű gazdasági recesszió idején egyes országok a szubvenciók nyílt vagy burkolt protekcionizmushoz kötésével kívánnak reagálni az egyre mélyülő gazdasági krízisre. Elsőként a bankok, majd az autó- és építőipar területén láthatunk erre példát.

Közös, egységes európai megoldás hiányában az egyes országok saját szempontjaikat szem előtt tartó intézkedései nem szolgálják a közös európai célokat. A szűklátókörű, rövidtávú gondolkodás, a kimondva vagy kimondatlanul csak a hazai termelés és a munkahelyek fenntartását szem előtt tartó intézkedések ellentétesek az EU eszméivel, és végső soron az Unió alapjainak megkérdőjelezését jelentik.

Amennyire helyes és fontos lépés volt, hogy Európa a múlt héten elsőként határozottan tiltakozott a Buy American eszméjének törvénybe foglalása ellen, ugyanilyen fontos, hogy saját háza táján is seperve akadályozza meg a protekcionizmus Európán belüli elterjedését.

Ezért is üdvözlendő, hogy a cseh elnökség vezetésével mielőbb európai szinten állítsuk le a nemzeti protekcionizmust, biztosítva a komparatív előnyök érvényesülését, a világkereskedelem zavartalan működését. Az üzemek fennmaradásánál nem a nemzeti szempontoknak, hanem a versenyképesség elvének kell érvényesülnie. – hangsúlyozta Fazakas Szabolcs.

(MSZP)

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.