2023.március.28. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Menjünk a zöld természetbe a Zöldturizmus Évében! – avagy a hazai természeti turizmus állapota

14 perc olvasás
<a href="/node/74"><img src="/files/images/zöld3.thumbnail.jpg" border="0" alt="Zöld Turizmus 3" title="Zöld Turizmus 3" width="100" height="96" align="left" /></a> A Magyar Turizmus Zrt. 2007. március 13-án 2007-re vezetõ témaválasztását, a Zöldturizmus Évét ismertette közelebbrõl. A 2006-os évre vonatkozó szakmai kampányuk. a Bor és Gasztronómia Éve sikert aratott, 2007-ben a a környezettudatosságot és a természetjárás egészségmegtartó szerepét kívánják hangsúlyozni, kiemelt szerepet kapnak a nemzeti parkok, a kerékpáros-, a lovas- és a vízi turizmus. A nemzeti turisztikai marketingszervezet tájékoztatóján dr.Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, dr.Kiss Gábor, a Környezetvédelmi és VízügyiMinisztérium (KVVM) vezetõ tanácsosa, Kiss Kornélia, a MTZrt. Kutatási csoportvezetõje és Sztojanovics Kristóf a MT Zrt. Termékcsoport vezetõje ismertette a koncepciót.

A Magyar Turizmus Zrt. 2007. március 13-án 2007-re vezetõ témaválasztását, a Zöldturizmus Évét ismertette közelebbrõl. A 2006-os évre vonatkozó szakmai kampányuk. a Bor és Gasztronómia Éve sikert aratott, 2007-ben a a környezettudatosságot és a természetjárás egészségmegtartó szerepét kívánják hangsúlyozni, kiemelt szerepet kapnak a nemzeti parkok, a kerékpáros-, a lovas- és a vízi turizmus. A nemzeti turisztikai marketingszervezet tájékoztatóján dr.Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, dr.Kiss Gábor, a Környezetvédelmi és VízügyiMinisztérium (KVVM) vezetõ tanácsosa, Kiss Kornélia, a MTZrt. Kutatási csoportvezetõje és Sztojanovics Kristóf a MT Zrt. Termékcsoport vezetõje ismertette a koncepciót.

A Magyar Turizmus Zrt. 2007. március 13-án 2007-re vezetõ témaválasztását, a Zöldturizmus Évét ismertette közelebbrõl. A 2006-os évre vonatkozó szakmai kampányuk. a Bor és Gasztronómia Éve sikert aratott, 2007-ben a a környezettudatosságot és a természetjárás egészségmegtartó szerepét kívánják hangsúlyozni, kiemelt szerepet kapnak a nemzeti parkok, a kerékpáros-, a lovas- és a vízi turizmus. A nemzeti turisztikai marketingszervezet tájékoztatóján dr.Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, dr.Kiss Gábor, a Környezetvédelmi és VízügyiMinisztérium (KVVM) vezetõ tanácsosa, Kiss Kornélia, a MTZrt. Kutatási csoportvezetõje és Sztojanovics Kristóf a MT Zrt. Termékcsoport vezetõje ismertette a koncepciót.

Dr.Róna Iván elmondta, 2006-ban elõször sikerült 48 ? 52%-os arányt elérni a belföldi és külföldi vendégéjszakák arányában. (Az európai átlag, 60% belföldi, 40% külföldi vendégéjszaka.) A teljes felzárkózást 2010-re tervezzük.

Az idei 9 hosszú hétvége jó lehetõséget jelent a turizmusnak, a tavaly kiadott 25 milliárd Ft értékû üdülési csekk beváltása is ebben az évben valósulhat meg.A Zöldturizmus Éve segít természettudatosabb hozzáállást kialakítani a magyar lakosság körében. A Magyar Turizmus Zrt. fõ irányvonalát idén az eseményturizmus és az egészségturi zmus jelenti, az információk széleskörû terjesztésével.

A turizmus hazai állapota

A Magyar Turizmus Zrt. 2006 decemberében a magyar lakosság utazási szokásait feltáró kutatást végzett a nemzeti parkok, a természetjárás és a lovas turizmus témakörében, személyes megkérdezéssel, ezerfõs, véletlenszerûen kiválasztott mintán. A magyar lakosság általános véleménye szerint:

  • kedvezõek az ország adottságai, jók a lehetõségek természetjárásra, túrázásra és a lovaglásra,
  • Magyarország természeti értékekben gazdag ország, a magyar tájak világhírûek.
  • a nemzeti parkokban való barangolás, a természet járása során megismerhetõk természeti értékeink,
  • a túrázás egészséges tevékenység és társasági élményt is nyújt,
  • Magyarország híres lovassportjáról, 40%-nál többen mondták, hogy sok lehetõség van a lovaglásra. A lovaglást egészséges sportnak és jó kikapcsolódási lehetõségnek tartják, de költségesnek ítélik, ezért csak a külföldiek számára megfizethetõ, mondják. A válaszolók saját utazásukra vonatkoztatott véleménye:-sok válaszolót érdekelnek a hazai tájhagyományok, -vonzza õket a természeti értékek megismerése, -többen szeretnék az összes hazai nemzeti parkot megismerni,
  • sokan szívesen részt vennének a természeti értékeket vagy a tájegységeket bemutató programokon. A lakosság jelentõs része szereti a természetjárást és érdeklõdik a túrázás iránt is.

A negatívumok:

  • csak 8% kel útra lovaglás kedvéért,
  • mindössze 3% utazik nemzeti park látogatásra,
  • 6% veszi számításba csak utazás-tervezéskor a nemzeti park látogatási lehetõséget, de ha utazás közben adódik lehetõség, akkor 18% ellátogat a nemzeti parkba is. A megkérdezettek a nemzeti parkok fõ vonzerejének a természeti értékeket, a szép tájat, a jó levegõt és a csendes környezetet tartják. Fontos tényezõt jelent a kultúrtörténeti értékek és a jól kiépített turistautak megléte. Azok, akik már jártak nemzeti parkban, a tanulási lehetõségeket, a természeti értékeket, a táj szépségét, a hagyományos ételeket és a máshol nem hallható, különleges információkat emelték még ki.

 

A kedvezõ imázs ellenére kevés az ismeret a magyarországi zöldturizmus lehetõségeirõl, a megkérdezettek negyede tudja csak, hogy éppen egyik nemzeti parkunkban jár-e vagy sem.A válaszadók egytizede tudja csak, hogy honnan tájékozódhat a lovaglási lehetõségekrõl.

A hazai túrázási lehetõségeket mindössze 8% ismeri jól, további 11% is pozitív választ adott, 55% viszont nem ismeri a túrázási lehetõségeket.

Az ökoturizmus szót sokan nem ismerik, semmi sem jut róla az eszükbe, az érdemi válaszadók elsõsorban a természetjárásra, túrázásra asszociáltak. A nemzeti parkokról a választ adók 28%-a a védett természeti területre asszociált, további jelentõs részüknek a védett állatok, a védett növények fogalma jutott eszébe. A megkérdezettek több mint egytizede kapcsolta össze a nemzeti parkokat és a természetvédelmet. A megkérdezettek 43%-a nem túrázik, nem lovagol és nem jár nemzeti parkba sem.Mindössze 2,5% azok aránya, akik mind a három tevékenységet végzik. A kutatás szerint a fentiek közül a természetjárás a legnépszerûbb: a megkérdezettek 43%-a vesz részt évente legalább egyszer túrán vagy természetjáráson, 37%-a járt az utóbbi három évben nemzeti parkban, és mindössze 5%-a lovagol legalább évi egyszeri gyakorisággal.

Az átlagosnál nagyobb aktivitást mutatnak a férfiak, a fiatalok és középkorúak, a magasabb iskolai végzettségûek, az átlagnál magasabb jövedelmûek, azaz a magasabb státuszú háztartások tagjai, valamint a négyfõs, gyermekeket nevelõ családok. Nagyon kis arányban szerepelnek a fenti tevékenységekben a 60 évnél idõsebbek, az egyedülállóak, az alacsony jövedelmûek, a községekben élõk (vagyis az alacsony státuszú háztartások tagjai). A megkérdezettek többségének eszébe sem jutott részt venni ezekben a tevékenységekben, vagy a túrázással kapcsolatban egészségügyi indokok és anyagi okok játszottak szerepet.

Legfontosabb információforrásnak a megkérdezettek a korábban ott jártak tapasztalatait, az internetet és a prospektusokat tartották. A hetente internetezõk csaknem kétharmada, a ritkábban internetezõk több mint fele tudott a honlapok létérõl. Határozott igény mutatkozik komplett szolgáltatáscsomagok iránt.A megkérdezettek többsége a fenti tevékenységeknél az önállóságot részesíti elõnyben, amit megfelelõ tájékoztató anyagokkal, térképekkel, útjelzésekkel lehet támogatni, de nem elhanyagolható a szervezettség iránti igény sem. Vagyis határozott igény mutatkozik szakvezetés, lovaglás oktató és lovas túravezetés iránt. Jelentõs az étkezés, az egyszerû vagy középkategóriás szálláshely és a szakvezetés, az oktatás iránti igény.

A túravezetéshez és a lovagláshoz igény van felszerelés-szolgáltatásra. A nemzeti parkok esetében a túravezetésnek nagyobb a szerepe, mint a szálláshelynek. A nemzeti parkban járók ötöde, a túrázók egytizede venné igénybe egy látogatóközpont szolgáltatásait. Határozott igény mutatkozik ugyanakkor komplett szolgáltatásra, vagyis az utazást, szállást, étkezést, szervezett programot tartalmazó csomagra. Az elkövetkezendõ év folyamán a nemzeti parkok felkeresésének a valószínûsége a legnagyobb, a válaszadók csaknem egyötöde tervez túrát a következõ 12 hónapban. A túrázásnak stabil bázisa van, hiszen a megkérdezettek egyharmada eddig is túrázott és ezután is fog Ugyanakkor az ún. ?belépõk? aránya kisebb a ?lemorzsolódókénál?, így az össznépesség körében a túrázók száma várhatóan fogyni fog. A lovaglás potenciálja gyorsan nõ, a belépõk aránya magasabb a népességben, mint az eddig is lovaglóké.

A Magyar Turizmus Zrt. felmérése szerint tehát elmondható; a magyar lakosság közel fele az elmúlt három évben egyetlen magyarországi Nemzeti Parkban sem járt, nem túrázott és nem járt lovagolni. Indokolt, hogy az új kampányévvel felkeltsék, erõsítsék a hazai lakosság érdeklõdését hazánk természeti értékei iránt. Ezen túlmenõen, a passzív, nézelõdõ turizmust kiegészítendõ, szükség van az aktív kikapcsolódási formákat, a természetjárást, a lovaglást, a kerékpározást vagy egyéb, természet kínálta programok hangsúlyosabb megjelenítésére a belföldi turizmus kínálatában. Mindehhez Magyarország kilenc régiója kínálja természeti kincseit, folyóit, tavait, turistaösvényeit, bicikliútjait, a lovaglásra alkalmas terepet. Olyan egészséges, tartalmas programot, maradandó élményt kínálnak a turistáknak, melyet a kampányév szlogenjeivel, a ?Nyomot hagy benned!? és az ?Új élmények nyomában? jelszavakkal kívánnak kiemelni.

A kampányév során számos izgalmas akciót szervez a Magyar Turizmus Zrt. a kalandozni vágyóknak: 2007. március 24-én, szombaton a Magyar Turizmus Zrt., a Magyar Természetbarát Szövetség és a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület Kincskeresõ Játékkal hív mindenkit természeti kincseink kalandos megismerésére. Az ország 9 régiójában 11, un. kincskeresõ bázis várja a ?zöldutazókat? , ezekbõl lehet elindulni az öt-öt, felfedezésre váró természeti kincs keresésére.

Hogyan lehet felfedezni a ?kincseket? ? Választhatnak a játékosok, ha saját GPS készülékkel érkeznek, ahhoz megkapják a kincs koordináta-pontjait az önálló kereséshez, vagy túravezetõk kíséretével részt vesznek a csoportos, több alkalommal indított kincskeresõ túrán, melyen a GPS mûködésével is megismerkedhetnek. A természetjárás élményei mellett nyeremények is gazdagítják a résztvevõket, minél több kincset talál meg egy játékos, annál értékesebb nyereményt kap a bázispontokon. Ezeken a helyeken turisztikai információk, profi túravezetõk, GPS bemutatók és egyéb érdekességek várják az érdeklõdõket.

A bázishelyszínek pontos listája is megtekinthetõ a www.itthon.hu oldalon. Az Utazás Kiállításon, 2007. március 29. és április 1. között a Magyar Turizmus Zrt. a B pavilon 5/B standján, ill. kilenc regionális irodája saját standján játékos vetélkedõvel várja az érdeklõdõket, ajándék itt is jár. A kiállításon a vállalat kiemelt partnerével, a nemzeti park igazgatóságokat mûködtetõ Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal (KvVM) összehangoltan jelenik meg. Az MT Zrt. központi és régiós standjain idén a zöldturisztikai ajánlatok kapnak kiemelt szerepet az un. ?Zöld Sarok?-ban. A ?Család Lovardája Program? során, április 14. és 22. között a lovas kalandozásé a fõszerep. A Magyar Turizmus Zrt. és a Magyar Lovasturisztikai Közhasznú Szövetség közös akciójában a lovas létesítmények egy héten (két hétvégén) át 50%-os kedvezménnyel kínálják szolgáltatásaikat, hogy minél többen megismerjék hazánk kiváló lovasturisztikai adottságait. A programhét során a csatolt szállásszolgáltatás is fél áron vehetõ igénybe. A szolgáltatók listája március végétõl elérhetõ lesz a www.itthon.hu honlapon.

Májusban a Balaton természeti értékei kapnak fõszerepet, bemutatva, hogy a Balaton nem csupán ?nagy fürdõkád?. Szebbnél szebb gyalogtúrák, barlangséták, hõlégballonozás, kerékpártúrák, lovaglási lehetõségek, valamint evezõs és vitorlás programok várják a régióban az utazókat.

A Magyar Turizmus Zrt. ehhez figyelem-felkeltõ média kampányt is indít. Júniusban az ország tíz nemzeti parkja mutatkozik be Budapesten, a Pál-völgyi barlang kõfejtõjénél. Június 15-én a szakmai érdeklõdõket várják ismeretterjesztõ és szakmai elõadásokkal, sajtótájékoztatóval, filmvetítésekkel és ?zöld teaházzal?, június 16-17-én pedig nagyközönségi programokra kerül sor. A nemzeti parkok bemutatkozását a hétvégén kirakodóvásár, hagyományõrzõ kézmûvesek bemutatói, bio-étel kóstoló, civil szervezetek bemutatkozása, játékos vetélkedõk, barlangtúrák, és ?zöld? koncertek kísérik.

Június 18-24. között a ?Magyar Nemzeti Parkok Hete? országosan kerül megrendezésre, hagyományteremtõ céllal. nemzeti parkok ekkor ingyenes, illetve kedvezményes programokat, belépõket, szakvezetést, valamint különleges programokat biztosítanak a nagyközönség számára.

Az országos akció a KvVM és a nemzeti park-igazgatóságok szervezésében valósul meg, az akcióhetet szállásdíjkedvezmények is kiegészítik, melyekrõl az információk rövidesen elérhetõk a www.itthon.hu és a www.nemzetipark.gov.hu honlapon.

Szeptemberben az Európai Autómentes Hét a gépkocsimentes közlekedést célozza, eseményein mindenki meggyõzõdhet a környezetbarát közlekedési eszközök (pl. kerékpár, kisvasút) használatának elõnyeirõl. Október 6-án és 7-én az ország leggyakoribb és legkülönlegesebb madarait is megismerhetik az érdeklõdõk az õszi ?Európai Madármegfigyelõ Napok? eseményei során. Ezeken a napokon a MT Zrt. és a Magyar Madártani Egyesület az ország több pontján, szakemberek által vezetett madármegfigyelõ túrákra várja az érdeklõdõket

Fotopályázat : Egész éven át érdemes lesz fényképeket készíteni a gyalogos, kerékpáros, lovas vagy vízi kalandozásokról, mivel a Magyar Turizmus Zrt a Magyar Természetbarát Szövetséggel együtt, egész éven át tartó fotópályázatot hirdet, értékes nyereményekkel.

Pecsétgyûjtés: A nemzeti parkok és az MT Zrt. közös akciójában egy külön kártyán a négy nemzeti park pecsétjét kell összegyûjteni a játékosoknak, hogy a parkok kedvezményeiben részesülhessenek. A pecsételõs kártyák az Est Lapok terjesztõhelyein és a nemzeti parkok bemutatóhelyein érhetõk el.

Verseny családoknak: A Magyar Turizmus Zrt. és a Magyar Természetbarát Szövetség versenyt hirdet a természetjárást kedvelõ családok számára. Az Országos Kéktúra bejárását a 2007-es évben elkezdõ családok közül a legtöbb kilométert teljesítõk értékes nyereményekben részesülnek az év végén.

Régiós kalandozások:

Az ország kilenc régiója számos akcióval kapcsolódik a kampányévhez, ezekrõl Zrt. közlemények, illetve PR-cikkek és hirdetések szólnak, ill. a vállalat honlapjain lehet majd tájékozódni. Kiadványok: A Magyar Turizmus Zrt. kiadványokkal segít az úti cél, illetve a program kiválasztásában. Az ?52 hétvége – 52 túraajánlat? az ország legszebb, 2-4 napos túraútvonalait mutatja be és hasznos tanácsokkal látja el a túrázni indulókat. A ?Nemzeti parkok? címû leporelló a KvVM-mel együttmûködésben készült, magyarul, németül és angolul hívja az olvasót hazánk 10 nemzeti parkjába.

A ?Lóháton? címû kiadvány a hazai lovas létesítményekrõl és szolgáltatásokról tájékoztat, a kerékpáros térkép hazánk kerékpáros túraútvonalait, míg a vízi turisztikai térkép a vízitúra lehetõségeket mutatja be.

 

A központi anyagok mellett régiós kiadványok; gyalogtúra- és kerékpáros térképek, tanösvényeket bemutató kiadványok, esemény-naptárak is rendelkezésre állnak. Az Est Lapok is beszámolnak különszámaikban a kampányév eseményeirõl. Közlik a kampányév legfontosabb eseményeit, és bemutatják a régiók kiemelt nagyközönségi rendezvényeit.

TV:A Zöldturizmus Évének témaköréhez kapcsolódik az Itthon otthon van turisztikai melléklet és a televíziós programajánló is. Internet:A www.itthon.huweboldal alatt létrehozott mikrosite is tájékoztatja az érdeklõdõket. A kampányév célkitûzéseinek megvalósításában a MT Zrt. partnerei:Környezetvédelmi és Vízügyi MinisztériumMagyar Természetbarát SzövetségMagyar Lovas Turisztikai SzövetségMagyar Kerékpáros KlubMagyar Madártani és Természetvédelmi EgyesületMagyar Geocaching Közhasznú EgyesületMagyar Állatkertek SzövetségeMagyar Natúrparkok Szövetsége

www.itthon.hu

www.tourinform.hu

www.kvvm.hu

www.geocaching.hu

www.lovasok.hu

www.turistautak.hu

www.szabadban.hu

www.bringaut.hu

www.cycling.hu

www.kirandul.hu

www.greenfo.hu

www.kirandulasok.hu

www.okoturizmus.hu

www.viziturizmus.hu

www.maviz.hu

www.hunrun.com

www.turabot.hu

www.geographic.hu

www.gyalogolnijo.hu

www.zoldfelulet.hu

www.tura.lap.hu

www.termeszetjaro.hu

www.equi.hu

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.