2024.február.23. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Római Kúria intézményei (5.): Egyéb szervek

5 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/6847"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Palazzo_Apostolico-4.thumbnail.jpg" border="0" alt="Palazzo Apostolico" title="Palazzo Apostolico" width="100" height="56" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Palazzo Apostolico</strong></span></span> <p><a href="/node/6145">Tanulmány sorozatunk korábbi négy részében az egyházi jellegű vatikáni intézményeket ismertettük.</a> Most az egyéb intézmények bemutatásával folytatjuk a Szentszéki Igazgatás és Vatikán állam bemutatását.</p><p>

  palazzo apostolicoPalazzo Apostolico

Tanulmány sorozatunk korábbi négy részében az egyházi jellegű vatikáni intézményeket ismertettük. Most az egyéb intézmények bemutatásával folytatjuk a Szentszéki Igazgatás és Vatikán állam bemutatását.

  palazzo apostolicoPalazzo Apostolico

Tanulmány sorozatunk korábbi négy részében az egyházi jellegű vatikáni intézményeket ismertettük. Most az egyéb intézmények bemutatásával folytatjuk a Szentszéki Igazgatás és Vatikán állam bemutatását.

A Pápai Ház Prefektúrája (Praefectura Pontificalis Domus)

A Pápai Ház prefektusa a Szentatya mindennapos tevékenységének gyakorlati támogatását biztosítja. Ő felel az apostoli palota életének rendjéért, az ott zajló események szervezéséért. Irányítja a pápa „családját" (Famiglia Pontificia), illetve a pápai kápolna (Cappella Pontificia) személyzetét. Kiemelt feladata a különféle pápai kihallgatások, illetve a pápai utazások szervezése. Az egykori udvarmesteri funkció örököseként a VI. Pál-féle reform során nyerte el mai struktúráját és nevét. Protokolláris kérdések, illetve a szertartások ügyében együttműködik a Pápai Szertartásmesteri Hivatallal, illetve az Államtitkárság protokollfőnökével. Felügyeli a Sixtus-kápolna kórusát (Cappella Musicale Pontificia), valamint a Pápai Svájci Gárdát.

Pápai Család (Famiglia Pontificia)

A pápa „családtagjainak" azok a személyek számítanak, akik őt akár egyházfői, akár államfői teendőinek napi munkájában segítik. Az idők során a gyakorlati funkciók sok esetben tiszteletbeli ranggá és címmé váltak, mígnem VI. Pál jelentősen átalakította és egyszerűsítette udvartartását (Pontificalis Domus motu proprio, 1968). A Pápai Család egyházi tagjai között található a bíboros államtitkár két helyettese, a pápai áldások kieszközlését intéző pápai alamizsnás (Elemosiniere di Sua Santità) a Pápai Egyházi Akadémia elnöke, a Pápai Ház domonkosrendi teológusa, illetve kapucinus szónoka. A világi tagok közé számítanak például a pápai nemesek, az ajtónállók vagy a Svájci Gárda parancsnoka. Rajtuk kívül a címet kitüntetésképpen ma is adományozzák olyanoknak, akik nem vesznek részt közvetlenül a Pápai Ház életében, mint az apostoli protonotáriusok vagy a pápai prelátusok és káplánok.

Pápai Kápolna (Cappella Pontificia)

capella sixtina -sixtusi kápolnaCapella Sixtina -Sixtusi KápolnaA pápai kápolna egyaránt jelenti a palotakápolnát, ahol a XX. század közepéig a pápai szertartások többsége zajlott (a Vatikánban a Sixtus-kápolna), illetve magát az itt zajló szertartást és a rajta hivatalból részt vevő személyek körét. Ez utóbbiak közé tartoznak a pápai család egyházi tagjain túl a bíborosok, a pátriárkák, a dikasztériumok vezetői és helyetteseik, valamint a vezető prelátusok (prelati superiori), de többek között a szerzetesrendek legfőbb elöljárói, a pápai misék asszisztenciáját adó klerikusok (Chierici della Cappella Pontificia) és a római plébánosok.

Pápai Szertartásmesteri Hivatal (Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis)

A pápai szertartók funkciója szinte a kezdetektől létezett, a szertartásmesteri poszt különösen a XV. századtól nyert egyre nagyobb jelentőséget. A szertartásmesterek azóta vezetnek folyamatos naplót a pápai udvarban történtekről, ami kiváló forrását jelenti a pápaság illetve az egyes nemzetekkel fenntartott kapcsolatok történelmének.

A szertartásmesterek testületet alkotnak, élén a prefektussal, és jegyzői feladatokat is ellátnak a szertartásokra vonatkozó hivatalos iratok, köztük a konklávé jegyzőkönyveinek megszerkesztésével. Elsődlegesen a pápa által vezetett liturgikus alkalmak minden aspektusáért, továbbá a bíborosok szertartásaiért is felelősek. A szertartásmesteri hivatal 1991 óta a pápai sekrestyét valamint az apostoli palota kápolnáit is felügyeli.

A II. Vatikáni Zsinatot követően a szertartásmesteri hivatal nagy szerepet kapott a pápai szertartások megújításában, amit a liturgikus reform, a külsőségek fokozatos egyszerűsítése, a hívek tömeges részvétele, az állandósuló televíziós közvetítések, illetve a külföldi utazások tettek indokolttá.

A Szentszék Sajtóirodája (Sala Stampa della Santa Sede) a II. Vatikáni Zsinat tájékoztatóirodájának állandósulásával jött létre 1966-ban. Az Államtitkárságtól függ, vezetője a Szentatya szóvivőjének számít, feladata a pápa és a Szentszék tevékenységére vonatkozó hivatalos közlemények kiadása.

Az Egyházi Központi Statisztikai Hivatal (Generale Ecclesiae Rationarium) az Államtitkárság irányítása alatt gyűjti, rendszerezi és elemzi a katolikus egyház életére és helyzetére vonatkozó adatokat. Évente összeállítja az egyházszervezet minden releváns adatát tartalmazó Pápai Évkönyvet (Annuario Pontificio), valamint az egyház statisztikai évkönyvét (Annuarium Statisticum Ecclesiae).

A Római Kúria Fegyelmi Bizottsága (Commissio pro disciplina Curiae Romanae) vizsgálja ki Kúria szabályzatainak megsértését és folytatja le az ott dolgozók ügyeiben szükségessé váló fegyelmi eljárást.

A Nagy Szent Gergely pápa idejéig visszavezethető Szentszéki Ügyvédi Testület (Corpus Advocatorum Sanctae Sedis) tagjai hivatottak a Szentszéket vagy az egyes dikasztériumokat képviselni mind az egyházi, mind a világi bíróságok előtt folyó ügyekben, illetve az érdekelt személyeket a szentszéki bíróságok vagy dikasztériumok előtt.

Érszegi Márk Aurél/Magyar Kurír

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.