2023.február.06. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Római Kúria intézményei (4) :Pápai Bizottságok

4 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/6144"><img class="image thumbnail" src="/files/images/vatican-city-satellite-image-ikonos-high-resolution.thumbnail.jpg" border="0" alt="Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)" title="Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)" width="93" height="100" /></a><span style="width: 91px" class="caption"><strong>Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)</strong></span></span>A Római Kúria intézményei között olyan bizottságok is találhatók, amelyek egy-egy szakterület vonatkozásában látnak el koordinációs, felügyeleti, vagy tanácsadói funkciókat. Nem számítanak a dikasztériumok közé, és bár önállóak, gyakran valamely dikasztériumhoz kötődnek szervezetileg, vagy éppen elnökük személyében. <a href="/node/6137">Ez sorozatunk befejező része.</a></p><p>

citta di vaticano (ikonos műholdkép)Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)A Római Kúria intézményei között olyan bizottságok is találhatók, amelyek egy-egy szakterület vonatkozásában látnak el koordinációs, felügyeleti, vagy tanácsadói funkciókat. Nem számítanak a dikasztériumok közé, és bár önállóak, gyakran valamely dikasztériumhoz kötődnek szervezetileg, vagy éppen elnökük személyében. Ez sorozatunk befejező része.

citta di vaticano (ikonos műholdkép)Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)A Római Kúria intézményei között olyan bizottságok is találhatók, amelyek egy-egy szakterület vonatkozásában látnak el koordinációs, felügyeleti, vagy tanácsadói funkciókat. Nem számítanak a dikasztériumok közé, és bár önállóak, gyakran valamely dikasztériumhoz kötődnek szervezetileg, vagy éppen elnökük személyében. Ez sorozatunk befejező része.

Léteznek további, az egyes dikasztériumokon belül működő, vagy „tárcaközi" bizottságok is.

Ecclesia Dei Pápai Bizottság (Pontificia Commissio Ecclesia Dei)
Azon ún. tradicionalista közösségek szentszéki viszonyítási pontja, amelyek az 1988-as Lefebvre-féle egyházszakadást követően teljes közösségben kívántak maradni a római pápával. II. János Pál pápa létesítette az Ecclesia Dei kezdetű motuproprio értelmében, és megbízta az 1962-es kiadású római misekönyv használatával kapcsolatos kérdések kezelésével. Ezen a téren illetékessége XVI. Benedek Summorum Pontificum motupropriója nyomán tovább bővül.

Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága (Pontificia Commissio de Bonis Culturalibus Ecclesiae)
Eredetileg kulturális örökségvédelmi hivatalként létesült 1988-ban, majd illetékességét kiterjesztették a jelenkori egyházművészetre is. Az egyházi levéltárak, könyvtárak, múzeumok, a liturgikus kellékek, az egyházi építészet és zene kérdéseivel foglalkozik, hogy iránymutatásokat, tanácsokat adjon a helyi egyházak számára, és részt vegyen nemzetközi kulturális szervezetek munkájában. Célja, hogy az egyházi kulturális javakat mindenekelőtt lelkipásztori és istentiszteleti célokat szolgáló, élő valóságként kezeljék.

Egyházi Régészeti Pápai Bizottság (Pontificia Commissio de Sacra Archeologia)
IX. Piusz pápa hozta létre 1852-ben a római katakombák őrzése és kutatása végett. A Szentszék nevében felügyeletet gyakorol az összes római, illetve itáliai keresztény katakomba felett, irányítja azok kutatását és szabályozza látogathatóságukat. Emellett koordinációs feladatokat lát el több egyházi régészeti intézmény tekintetében.

Pápai Biblikus Bizottság (Pontificia Commissio Biblica)
Azzal a céllal hozta létre XIII. Leó 1902-ben, hogy intézményes támogatást nyújtson a katolikus bibliakutatás számára. Fokozatosan önálló tudományos intézetté nőtte ki magát, a pápai egyetemek mintájára. VI. Pál reformjai óta a bizottság a Hittani Kongregáció tanácsadó testületeként működik a kongregáció prefektusának elnökletével. Tagjait öt évre nevezik ki különböző tudományos iskolákhoz tartozó, a szentírástudományokban jártas nemzetközi szakemberek közül.

Nemzetközi Teológiai Bizottság (Commissio Theologica Internationalis)
Az első püspöki szinóduson megfogalmazódott kívánság nyomán 1969-ben hozta létre VI. Pál a Hittani Kongregáció tanácsadó szerveként. Feladata, hogy a legfontosabb hittani kérdések vizsgálatával segítse a Szentszék munkáját. Elnöke a kongregáció mindenkori prefektusa, tagjait öt évre nevezik ki különböző nemzetiségű, és különböző teológiai iskolához tartozó teológusok közül, akik kitűnnek mind tudományos szempontból, mind pedig az egyházi tanítóhivatal iránti hűségükkel. Évente tartja közgyűlését, állásfoglalásai tanácsadó jellegűek, nem sorolhatók az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai közé.

Pápai Történettudományi Bizottság (Pontificia Comitatus de Scientiis Historicis)
A Nemzetközi Történettudományi Bizottság (Comité International des Sciences Historiques) vatikáni „nemzeti bizottságaként" működik 1954-es felállítása óta. Tagjai az egyháztörténelemmel foglalkozó egyházi intézmények elismert tudósai közül kerülnek ki, célja az egyház történetére irányuló nemzetközi tudományos kutatás előmozdítása, és annak során a katolikus szemlélet megjelenítése.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága (Pontificia Comitatus Eucharisticis Internationalibus Conventibus provehendis)
1879-ben létesítette XIII. Leó pápa az Eucharisztia tiszteletének előmozdítása végett. 1881 óta szervezi meg a nemzetközi eucharisztikus kongresszusokat a világ különböző országaiban, együttműködve a helyi nemzeti bizottságokkal. A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus helyszíne Budapest volt 1938-ban. A soron következő kongresszus 2008-ban lesz a kanadai Québecben.

Érszegi Márk Aurél/Magyar Kurír

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.