2022.december.05. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Tájékoztató TEÁOR- és szakmakód-konverzióval kapcsolatban

9 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/7491"><img class="image thumbnail" src="/files/images/APEH.thumbnail.jpg" border="0" alt="www.apeh.hu" title="www.apeh.hu" width="99" height="100" /></a><span style="width: 97px" class="caption"><strong><a href="http://www.apeh.hu/">www.apeh.hu</a> </strong></span></span>  <p>2006. december végén elfogadásra került, és 2007. január 19-től hatályba lépett „Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról" (továbbiakban: rendelet).</p><p>

www.apeh.huwww.apeh.hu  

2006. december végén elfogadásra került, és 2007. január 19-től hatályba lépett „Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról" (továbbiakban: rendelet).

www.apeh.huwww.apeh.hu  

2006. december végén elfogadásra került, és 2007. január 19-től hatályba lépett „Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról" (továbbiakban: rendelet).

A rendelet 2008. január 1-jétől teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ennek következtében a TEÁOR és a szakmakód struktúra jelentősen megváltozott, ezért a tevékenységi besorolások módosítását az adminisztratív nyilvántartásokban is át kell vezetni. Az átsorolások megvalósítását nehezíti az a tény, hogy az új nomenklatúrák (TEÁOR'08, szakmakód'08) részletesebbek, és struktúrájuk lényegesen eltér a jelenlegiektől, ezért az esetek mintegy felében nem végezhető el automatikus átsorolás, az új nomenklatúrák szerint helyesen besorolni a gazdasági szervezetek és a magánszemélyek többségét csak megkérdezésük útján lehet.

Az új TEÁOR'08 és szakmakód'08 nómenklatúrák, a tartalmi meghatározások, valamint a fordítókulcsok a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) honlapján megtekinthetőek.

I. Cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

A cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által a létesítő okiratban feltüntetett, 2008. január 1. napján a cégjegyzékbe már bejegyzett azon TEÁOR kódokat, amelyek a TEÁOR'03 és a TEÁOR'08 közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkülátfordíthatóak a megfelelő TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolássá, a Cégbíróság 2008. január 1-jén hivatalból módosította. A cégnyilvántartásban átvezetett változásokról a céginformációs szolgálat elektronikus úton értesítette az állami adóhatóságot. A Cégbíróság hivatalból mindösszesen 436.832 db társas vállalkozás TEÁOR-kódját konvertálta.

Azon, előzőekben említett – a létesítő okiratban feltüntetetttevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH közlemény alapján automatikusan nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett cégnek (mindösszesen 389.145 db társas vállalkozás) kell kérnie a cégbíróságon a cégjegyzékben vezetett egyéb adatai első változásakor és a cégbíróságnak a változásról értesítenie kell az állami adóhatóságot.

A cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által a létesítő okiratban fel nem tüntetett, 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz bejelentett azon TEÁOR kódokat, amelyek a TEÁOR'03 és a rendelet közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkülátfordíthatóak a megfelelő TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolássá, az állami adóhatóságnak 2008. január 31. napjáig kellett hivatalból módosítania a rendeletnek megfelelően. A hivatalbóli konvertálás 122.745 db cégbejegyzésre kötelezett társas vállalkozást érintett.

Azon, előzőekben említett – a létesítő okiratban fel nem tüntetetttevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkülnem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett adózóknak kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2007. december 31. napját követően előterjesztett első változásbejelentési kérelmükkel egyidejűleg. Az érintett adózói kör – 230.998 db cégbejegyzésre kötelezett társas vállalkozás – a '201/T jelű nyomtatványon tehet eleget változásbejelentési kötelezettségének.

II. Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások

A cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások által 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz bejelentett azon TEÁOR kódokat, amelyek a TEÁOR'03 és a rendelet közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkül – átfordíthatóak a megfelelő TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolássá, az állami adóhatóságnak 2008. január 31. napjáig kellett hivatalból módosítania a rendeletnek megfelelően. A hivatalbóli konvertálás 98.262 db cégbejegyzésre nem kötelezett társas vállalkozást érintett.

Azon, előzőekben említett tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkül – nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett adózóknak kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2007. december 31. napját követően előterjesztett első változásbejelentési kérelmükkel egyidejűleg. Az érintett adózói kör – 37.959 db cégbejegyzésre nem kötelezett társas vállalkozás – a '201 jelű nyomtatványon tehet eleget változásbejelentési kötelezettségének.

III. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók

Azokat, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásába 2007. december 31. napjáig bejegyzett szakmakódokat, amelyek az érvényes szakmakódokról szóló 8002/2004. (SK 5.) KSH-APEH együttes tájékoztató és rendelet alapján kiadott tevékenységi osztályozási rendszer közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH-közlemény alapján automatikusan átfordíthatók a megfelelő tevékenységi szakágazati besorolássá, 2008. január 1-jén az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv hivatalból módosította a rendeletnek megfelelően és erről az általa üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül a körzetközponti jegyző, valamint az állami adóhatóság részére adatot szolgáltatott. Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv hivatalból mindösszesen 358.206 fő magánszemély szakmakódját konvertálta.

A KSH-közlemény alapján automatikusan át nem fordítható, a körzetközponti jegyző nyilvántartásába 2007. december 31-ig bejegyzett tevékenységi kör változását az egyéni vállalkozó (mindösszesen 205.650 fő egyéni vállalkozó) a 2007. december 31. napját követően előterjesztett első változásbejegyzési kérelmében köteles bejelenteni a körzetközponti jegyzőhöz, és az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szervnek a változásról értesítenie kell az állami adóhatóságot.

Az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató vállalkozók esetében a vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásában nem szereplő, 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz bejelentett azon szakmakódokat (például egyéni vállalkozói igazolvánnyal folytatott tevékenység mellett adószámos magánszemélyként folytatott ingatlan bérbeadást jelölő szakmakódot), amelyek az érvényes szakmakódokról szóló 8002/2004. (SK 5.) KSH-APEH együttes tájékoztató és a rendelet közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkül – átfordíthatóak a megfelelő szakmakód szerinti besorolássá, az állami adóhatóságnak 2008. január 31. napjáig kellett hivatalból módosítania a rendeletnek megfelelően. A hivatalbóli konvertálás 409 fő okmányirodai regisztrációval rendelkező egyéni vállalkozót érintett.

Azon, előzőekben említett – a vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásában nem szereplő – tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkül – nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett adózóknak kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2007. december 31. napját követően előterjesztett első változásbejelentési kérelmükkel egyidejűleg. Az érintett adózói kör – 5071 fő okmányirodai regisztrációval rendelkező egyéni vállalkozó – a '101/E jelű nyomtatványon tehet eleget változásbejelentési kötelezettségének.

IV. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező, adószám birtokában adóköteles tevékenységet folytató magánszemélyek

Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező, adószám birtokában adóköteles tevékenységet folytató magánszemélyek által 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz bejelentett azon szakmakódokat, amelyek az érvényes szakmakódokról szóló 8002/2004. (SK 5.) KSH-APEH együttes tájékoztató és a rendelet közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkül – átfordíthatóak a megfelelő szakmakód szerinti besorolássá, az állami adóhatóságnak 2008. január 31. napjáig kellett hivatalból módosítania a rendeletnek megfelelően. A hivatalbóli konvertálás 283.668 fő adószámos magánszemélyt és 15.991 fő okmányirodai regisztráció nélküli egyéni vállalkozót, azaz mindösszesen 299.659 fő magánszemélyt érintett.

Azon, előzőekben említett tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH közlemény alapján automatikusan – az adózók megkérdezése nélkül – nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett adózóknak kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2007. december 31. napját követően előterjesztett első változásbejelentési kérelmükkel egyidejűleg. Az érintett adózói kör – 130.571 fő adószámos magánszemély és 245 fő okmányirodai regisztráció nélküli egyéni vállalkozó, azaz mindösszesen 130.816 fő magánszemély – a '101 jelű nyomtatványon tehet eleget változásbejelentési kötelezettségének. A bejelentésre kötelezett magánszemélyek közül 103.568 fő mezőgazdasági őstermelő.

2008. január 1-jétől az adózók elektronikus úton is eleget tehetnek adat- és változásbejelentési kötelezettségüknek. Ennek megfelelően az adózó által a TEÁOR'08 szerint módosított, közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelentendő tevékenységeket a hivatkozott változásbejelentő adatlapokon az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is el lehet juttatni az illetékes adóhatósághoz.

Apeh

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.