Az építőiparban 5672 cég szűnt meg egy év alatt, ez 11 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és 10 százalékkal több, mint amennyit az ágazat eddigi legrosszabb évnek tekintett 2010-ben töröltek – derült ki az Opten céginformációs szolgáltató által közzétett adatokból. A felszámolással megszűnő cégek száma újra rekordot döntött, de a kényszertörlési eljárások térnyerésével párhuzamosan 2014-ben már csökkeni fog a felszámolások súlya az okok között.

 

Az építőiparban 5672 cég szűnt meg egy év alatt, ez 11 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és 10 százalékkal több, mint amennyit az ágazat eddigi legrosszabb évnek tekintett 2010-ben töröltek – derült ki az Opten céginformációs szolgáltató által közzétett adatokból. A felszámolással megszűnő cégek száma újra rekordot döntött, de a kényszertörlési eljárások térnyerésével párhuzamosan 2014-ben már csökkeni fog a felszámolások súlya az okok között.

 

A cégtörlések számából kiindulva rettenetesen rossz évet zárt az építőipar, a szerződés- és megrendelésállomány figyelembevételével viszont már jóval vegyesebb a kép. 2013-ban 5672 cég szűnt meg, szemben az egy évvel korábbi 5113-mal és az eddigi legrosszabbnak tekintett 2010-es évvel, amikor valamivel több mint 5200 céget töröltek az ágazatban. „2010-zel szemben most jobbnak tűnnek az ágazat perspektívái, a megszűnő cégek helyett mostanában nem alakul azonnal két másik, így a mostani megszűnési hullámot részben pozitív fejleményként is értékelhetjük" – mondja Tóth Tamás, az Opten igazgatója.

 

Az igazgató arra hívja fel a figyelmet, hogy a megszűnéshez vezető okok között látványosan vezet a felszámolás (4140 eljárás). Az ezekből következő cégbírósági törlések száma maga is rekordot döntött. Ez azonban nem marad így, 2014-ben ugyanis várhatóan megnő a kényszertörlési eljárás súlya a megszűnéshez vezető okok között, a felszámolás pedig visszaszorul, hiszen 2013-ban 37 százalékkal kevesebb ilyen eljárás indult, mint 2012-ben, összesen 2599. „Ha a cégtörlések száma mellett figyelembe vesszük a cégalapítások visszaszorulását és az ágazatot érintő jogszabályváltozásokat is, kijelenthetjük, hogy az építőipar lassú tisztulásnak indult" – mondja az Tóth Tamás.

 

Míg a 2012-t megelőző években negyedévente átlagosan 1400-1500 új céget alapítottak az ágazatban, a szám tavaly 884-re mérséklődött. Ez a megszűnések számának emelkedésével együtt oda vezetett, hogy 2012-ben és 2013-ban az újkori magyar történelemben első alkalommal tartósan csökkent az ágazatban működő cégek száma. „Korábban is voltak időszakok, amikor semmiféle gazdasági számítás nem igazolta az építőipari cégek számának bővülését, de 2009-2010-ben a jogszabályi kiskapuk kihasználása robbanásszerű cégalapítási hullámot eredményezett, ami egyes esetekben kifizetetlen számlák hátrahagyásával és a lánctartozások felfutásával járt együtt" – mondja az Opten igazgatója.

 

Tóth Tamás szerint a cégalapítások szigorítása, a teljesítést igazoló hatóságok felállítása és általában a cégjog keményedése nyomán jogszabályi szinten már van lehetőség a valódi tulajdonosok és cégvezetők felelősségre vonására. A gyakorlati alkalmazás elterjedése azonban még várat magára: „Messze vagyunk még az ideális cégstruktúrától, nemcsak az építőiparban, de összágazati szinten is. A tőkeszerkezet továbbra is rendkívül szétaprózott, a végrehajtások száma és a cégfluktuáció pedig még mindig irreálisan magas" – mondja az Opten igazgatója.

 

Ezt jelzi az Opten cégfluktuációs mutatószáma, az Opten – CFI is, amely az adott időszak alatt megszűnt és újonnan alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működők számához:

 

 

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) ügyvezető alelnöke szerint bizakodásra adnak okot a 2013-as tapasztalatok. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv intézményének eredményei már a gyakorlatban is tapasztalhatók. „A TSZSZ által lefolytatott vizsgálatok száma még felfutó fázisban van, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vitás esetek döntő többsége a felek egyetértésével rendezhető. Az olyan esetekben pedig, amelyekben nem született megállapodás, a bíróság is a TSZSZ állásfoglalásával megegyező döntést hozott. Ezek figyelembevételével a TSZSZ szerepének folyamatos térnyerésére számíthatunk 2014-ben is, különösen akkor, ha a jogalkotókkal együttműködésben a szervezet működési körét sikerül a kivitelezői tevékenységen túl a mérnöki szolgáltatásokra is kiterjeszteni" – mondja Koji László.

 

Koji szerint az építőipar 2013-as lendülete 2014 első felében megmarad, és éves szinten is növekedő ágazatról beszélhetünk. A szektort azonban továbbra is az uniós forrásból finanszírozott projektek, építésberuházási közbeszerzések húzzák – a lakásépítések felfutása várat magára.

 

Működő és megszűnt cégek száma az építőiparban

Év

Összes vállalat

Megszűnt

2009

74 099

4 539

2010

75 515

5 232

2011

76 353

4 830

2012

75 654

5 113

2013

74 077

5 672

 

Opten Cégfluktuációs Index (CFI) és végrehajtások az építőiparban

Időszak (negyedév)

OPTEN – CFI

Végrehajtások száma

2010. I.

16,98%

1499

2010. II.

19,45%

2188

2010. III.

21,43%

1969

2010. IV.

18,83%

1932

2011. I.

19,12%

2105

2011. II.

19,91%

2218

2011. III.

18,35%

1842

2011. IV.

18,56%

2254

2012. I.

21,60%

1895

2012. II.

12,92%

2305

2012. III.

13,88%

1995

2012. IV.

17,02%

1899

2013. I.

11,85%

953

2013. II.

22,13%

3714

2013. III.

15,60%

1974

2013. IV.

18,89%

2114