2023.február.06. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

VISSZATÉRÕK

5 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/2568"><img class="image thumbnail" src="/files/images/humaneroforras.thumbnail.jpg" border="0" alt="Értékünk az ember!" title="Értékünk az ember!" width="100" height="55" /></a></span><strong><em>A hátrányos helyzetû vagy megváltozott munkaképességû emberek sikeres visszatérése a munkaerõpiacra az egyik legnagyobb foglalkoztatáspolitikai kihívás.</em></strong> <p> 

  értékünk az ember!A hátrányos helyzetû vagy megváltozott munkaképességû emberek sikeres visszatérése a munkaerõpiacra az egyik legnagyobb foglalkoztatáspolitikai kihívás.

 

  értékünk az ember!A hátrányos helyzetû vagy megváltozott munkaképességû emberek sikeres visszatérése a munkaerõpiacra az egyik legnagyobb foglalkoztatáspolitikai kihívás.

 

Különösen igaz ez a pszichiátriai betegségekkel élõkre, mégis van már sikeres hazai példa is. Az Európai Unió támogatásával megvalósult projekt a közvetlen cél sikeres elérése mellett, új szakmai módszerekkel és követendõ tapasztalatokkal is szolgált.

Ma már a modern módszereknek és eszközöknek hála a pszichiátriai betegségek kezelésének végsõ célja már nem a tünetek csillapítása vagy megszüntetése, hanem az érintett betegek teljes életbe való visszavezetése. A társadalomba történõ sikeres visszailleszkedés egyik kulcsa a munka világába történõ visszatérés.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) egyik prioritásaként, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet támogatja, a munkaerõpiacra történõ belépés segítségével, többek között a megváltozott munkaképességûek körében is. A program keretében megvalósuló több száz projekt közül azonban mindösszesen egyetlen egy, foglalkozik pszichiátriai problémákkal küzdõ hátrányos helyzetû emberek munkaerõpiaci és társadalmi (re)integrációjának elõsegítésével.

A ?Pszichiátriai problémákkal küzdõ, hátrányos helyzetû emberek, munkaerõ-piaci és társadalmi (re)integrációjának elõsegítése integrált megközelítésû, alternatív képzésükön és foglalkoztatásukon keresztül, pszicho-szociális támogatás biztosításával." címû (és HEFOP-2.3.1.-2004.09-0039/2.0 jelû) pályázat a Psychoeducatio – Léleknevelés Alapítvány, a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet valamint a LUX-TEX Rehabilitációs Foglalkoztató Kft. együttmûködésében valósult meg.

A program kitûzött célja 10 fõ ECDL végzettséget adó számítógép-kezelõ és 9 fõ OKJ-s végzettségû nõi ruha készítõ szakember munkaerõ piaci elhelyezkedése és re-integrációja.

A munkaprogram 2006 augusztusában a célcsoport tagok kiválasztásával és a végrehajtók felkészítésével kezdõdött. A program résztvevõinek kiválasztása során a szervezõk 200 levelet küldtek ki a budapesti és környezõ szociális és egészségügyi intézményekhez, Pszichiátriai Gondozókhoz, a Szt. János Kórház volt pácienseihez. Közülük pszichológiai és szociális mélyinterjú, valamint pszichiátriai vizsgálat segítségével állították össze a 19 fõs célcsoportot, azonban a szervezõk – a mentális betegségben szenvedõkre jellemzõ nagyobb lemorzsolódás miatt – egy ?holdudvart" is kialakítottak, akik folyamatos pszichológiai é szociális támogatásban részesültek.

E munka során a szakemberek új komplex szakértõi minõsítési és egyéni szükségfeltáró vizsgálati rendszer építettek ki, így a programban alkalmazott új szakmai módszer: a neurogkognitív képességek felmérése és az új, funkcionális besorolási rendszer országosan is alkalmazható lehet a csökkent munkaképességû személyek rehabilitálhatóságának felmérésében.

A képzés fázisában egyidejûleg zajlott az elméleti és gyakorlati oktatás-foglalkoztatás, valamint a pszichológiai és szociális segítségnyújtás, az egyéni fejlesztési tervek megvalósításával. A gyakorlati foglakoztatást – folyamatos pszichoszociális támogatás mellett – a Lux-tex szakemberei végezték. (A Lux-tex az egyik legnagyobb magyarországi hagyományokkal és tapasztalattal rendelkezõ rehabilitációs (volt cél)szervezet.) Az elsõ szakasz sikeresen letett ECDL illetve OKJ vizsgával zárult.

A projekt utolsó, talán a legnehezebb 6 hónapos része a munkaerõ piaci re-integráció. Ennek érdekében a szervezõk együttmûködési megállapodást kötöttek a Regionális Munkaügyi Központtal a foglalkoztatást igénylõk regisztrációja és munkahely kereséssel kapcsolatos tréning ügyében, ami jelenleg (például a mai napon) is folyik.

Elmondható hogy ez az úttörõ jellegû projekt számos, a továbbiakban kiválóan hasznosítható szakmai tanulságokkal szolgált. Ezek közül a legfontosabb a célcsoport speciális voltának és a program kiírásának értelmezése közötti összhang megteremtése volt, mivel a projektben szereplõ statikus kritérium – az iskolai végzettség – komoly mentális betegségben szenvedõk esetében korántsem függ össze a valódi képességekkel, készségekkel. Fontos, hogy az összes felmerülõ nehézséget orvosolni lehetett, sõt új kreatív megoldás is született a fenti probléma kezelése kapcsán.

Mindazonáltal azt is el kell mondani, hogy a program súlyos elõfinanszírozási problémákkal küzd, az elõleg például mind a mai napig nem érkezett meg.

A jövõre nézve a szervezõk feltétlenül javasolják, hogy a projektek kiírásánál vegyék figyelembe a mentális betegséggel élõk szempontjait, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy a védett munkahelyek értékes, és gazdaságilag hasznos lehetõséget jelenthetnek a mentális betegséggel élõk társadalmi re-integrációjában, így az ilyen típusú programokat ?sokszorosítani" lenne szükséges.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.