2023.február.02. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Budapesti Vészhelyzeti Központ fejlesztése

7 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/6285"><img class="image thumbnail" src="/files/images/budapest.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="100" /></a></span>2007. október 17-én dr.Demszky Gábor budapesti főpolgármester is megjelent a tájékoztatón, ahol bejelentették, befejeződött a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetén belül létrehozott Vészhelyzeti Információs Központ (VIK) kialakításának második üteme. </p><p> 

budapest.thumbnail2007. október 17-én dr.Demszky Gábor budapesti főpolgármester is megjelent a tájékoztatón, ahol bejelentették, befejeződött a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetén belül létrehozott Vészhelyzeti Információs Központ (VIK) kialakításának második üteme.

 

budapest.thumbnail2007. október 17-én dr.Demszky Gábor budapesti főpolgármester is megjelent a tájékoztatón, ahol bejelentették, befejeződött a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetén belül létrehozott Vészhelyzeti Információs Központ (VIK) kialakításának második üteme.

 

Az átadáson megjelent Danielisz Béla fővárosi bűnmegelőzési tanácsnok, a Városrendészeti Bizottság elnöke, valamint Molnár Mihály, a Védelmi és Gazdasági Ügyosztály vezetője és Barna Sándor, a központ vezetője.

A VIK a Fővárosi Közterület-felügyelet V. kerületi, Akadémia utca 1. szám alatti székházában alakította ki a központot, az európai és nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. A központ feladatának tekinti a közigazgatási, rendvédelmi és közszolgáltatást nyújtó szervezetek szoros együttműködésének elősegítését, a feladatok és a hatáskörök pontos meghatározását, a vészhelyzeti információs szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység összehangolásának előmozdítását.

A most zárult második építési ütem az önálló távközlési feladatok ellátásának biztosításáról szólt.
Sor került a telefonközpont cseréjére, telefonok beszerzésére, a hívások rögzítését szolgáló berendezések üzembe helyezésére, a 3 partner-szervezethez (tűzoltóság, rendőrség, mentők) kapcsolódó közvetlen összeköttetés kiépítésére.
A központ ezek után elkülönült, saját informatikai és távközlési rendszerrel üzemel.

A 24 órás ügyeleti rendszerben működő központban 18 koordináló munkatárs dolgozik, akik a társszervezetekkel való kapcsolat-tartáson kívül a lakossági bejelentéseket is fogadják, akár házomlásról, csőtörésről, árvíz-veszélyről, tűzesetről, illegális szemét-lerakásról, vagy áramkimaradásról legyen is szó. Minden olyan esettel tudnak foglalkozni, amely a meglévő 112-es telefonszámra is beérkezhet.

A központ továbbfejlesztési tervében önálló áram-betáplálás kialakítása és hívás-azonosító, helymeghatározó eszközök beszerzése is szerepel, különös tekintettel a GPS elérésre.

A központ bejárásakor elhangzott, a legkorszerűbb hardver és szoftver eszközökkel ellátott üzem akár kiterjedt, eddig más szervek hatáskörébe tartozó feladatok ellátása is képes. Máris kezelni tudja a 4 GPS-el felszerelt önkormányzati gépkocsi kapcsolatát, ennek kiterjesztett üzemét is el tudja látni, ill. a városban telepített kamerák üzemét is el tudná látni, de ez a szegmens csak kormányzati-hivatalos állásfoglalás után aktiválható. A központ szerver-számítógépe időszinkronnal rögzíti a kommunikációs forgalmat, a ki- és bejövő hívásokat, igazolhatóan visszakérdezhető módon.
Az új Siemens telefonközpont kompatibilis a Mentőknél, Tűzoltóknál és Rendőrségnél telepített hasonló típusú központokkal.

Demszky Gábor főpolgármester a tájékoztatón hangsúlyozta, ez a fejlesztés a fővárosi lakosok biztonságát és biztonságérzetét javítja. Utóbbit kiemelendően fontos szempontként jelölte meg. A biztonságnak, saját jó közérzetünk mellett, nemzetközi vetülete is van; a rólunk kialakult jó közbiztonsági kép esetén a tőke szívesen fektet be nálunk, nő a foglalkoztatottság, több turista érkezik hozzánk, akik több pénzt hagynak nálunk.
Az itt kialakított polgárbarát központ legfontosabb előnye; közvetlenül fordulhat mindenki a gondjával egy jogosult szervhez, ahol megnyugtatóan intézkednek.

A még nem teljesen befejezett, folyamatosan fejlesztett központ hivatalosan megfogalmazott feladata:

-A főváros közterületi rendjével, közállapotával kapcsolatos bejelentések, észrevételek, panaszok fogadása, regisztrálása, intézkedés kezdeményezése a hatáskörrel rendelkező közigazgatási, rendvédelmi, rendészeti, egészségügyi, szolgáltató, hibaelhárító vagy más szervekhez.

-Szoros kapcsolattartás az elsődleges beavatkozó szervezetek (rendőrség, mentők, tűzoltóság, víz-, gáz- és villamosenergia-szolgáltató) ügyeleteivel.

-A Fővárosi Közterület-felügyelet feladatkörébe tartozó
közterületi rendészeti,
közlekedésrendészeti,
köztisztasági,
állategészségügyi feladatokat érintő ügyeleti, szolgálatirányítási tevékenységek végzése.

-Segíteni a fővárosban a kerületi társ-felügyeletek munkáját.

-Tájékoztatni az egyes veszélyhelyzetekre kidolgozott rendszabályokról a lakosságot, intézményeket, szervezeteket.
(Az Euroastra megtudta; a közszolgálati médiákkal nincs közvetlen összeköttetés.)

-Felügyelni a főváros műszaki (tömegközlekedés, ivóvízellátás, gázellátás, villamosenergia-ellátás, hírközlés)
és humán (egészségügy, kereskedelem, oktatás, művelődés, sport) infrastruktúrájának,
valamint az emberi környezet védelmével összefüggő létesítmények és szolgáltatások (csatorna, hulladékkezelés, stb.) rendeltetésszerű működését,
gyűjteni, rendszerezni, továbbítani, nyilvánosságra hozni vagy hozzáférhetővé tenni a lakosság biztonságát érintő civilizációs és természeti veszélyforrások mért, számított vagy becsült adatait.

-Közreműködni a rendkívüli helyzetek megelőzésében, azok hatásának csökkentésében, a következmények elhárítását szolgáló felkészülésben, a vonatkozó tervezésben, szervezésben.

-A hívásban foglalt információk átadása az intézkedésre jogosult ügyeletesnek, amikor közterület-felügyelői intézkedésre van szükség, vagy a közterület-felügyelő intézkedésével szemben kíván valaki bejelentést tenni.

A VIK azonnal, gyorsan képes reagálni a Felügyelet hatáskörébe tartozó eseményekre, melyet a gyalogos járőr- és mozgóőr szolgálatok mellett az olyan új közterületi szolgálati formák, mint a 24 órás folyamatos gépkocsizó járőrszolgálat biztosítják.
A gépkocsizó járőrszolgálat az alábbi esetekben vonul a riasztás után a megadott helyszínre:
-a közterület rendjét zavaró eseményeknél, azok megszakítására (mint pl. csendháborítás, veszélyeztetés kutyával, közterületi szeszesital fogyasztás, veszélyeztetés tárgyak elhelyezésévei, útügyi szabálysértések),
-a köztisztasági szabálysértést, környezetszennyezést vagy természetkárosítást elkövetők feltartóztatására,
-a közterületi rongálások (pl. falfirka, köztéri bútorok, játékok tönkretétele, stb.) megakadályozására,
-az önkormányzati létesítményekbe telepített vagyonvédelmi riasztó berendezések jelzésekor, ("kivonuló szolgálat"),
-az objektumok őrzését ellátó szolgálatok megsegítésére.

A központ elérhetősége:

A VIK többféle számon is elérhető, interneten, sms-ben, az ingyenes "zöld számokon" :
06-80-220-220,
06-80-330-330.
(Tervek szerint, a zöld szám később rövid segélyhívószámmal is kiváltható.)
A kialakított rendszer támogatja a konferencia-beszélgetéseket, idegen nyelvű hívások esetén fordítók segítenek,
az ügyeletes munkatársak is több nyelven tudnak kommunikálni.
A rendszer a hívásokat, beszélgetéseket digitális technikával rögzíti, működtetésekor elkerülhető a többes riasztás és lehetőség van a rosszindulatú és téves hívások kiszűrésére is, olcsó erőforrás-kezelés valósítható meg vele.

A legfontosabb közérdekű információk amelyek
a főváros biztonságával,
a közterületek rendjével, köztisztaságával,
a közlekedés helyzetével,
a civilizációs (pl. légszennyezés) és természeti (pl. árvíz, szélvihar) veszélyforrásokkal kapcsolatosak,
az internetes portálon (www.bpvik.hu/web/cms/bpvik-pub ) érhetők el.

Az oldalon e-mailes, ill. a fórumon interaktív kapcsolat is létrejöhet az érdeklődő polgárokkal, akik a webes felületen kérdéseket tehetnek fel, tájékoztatást kérhetnek, közölhetik észrevételeiket, megállapításaikat.

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.