A Századvég és a Forsense 2008. október 8. és 21. között végzett politikai témájú közvélemény-kutatást. Az adatfelvétel azt jelzi, hogy a társadalom relatív többsége a párt szóval leginkább az MSZP-t azonosítja, azonban a legszimpatikusabb párt – már ha egyáltalán van ilyen – továbbra is a Fidesz. A felvétel eredményei megerősítik azt a májusban már rögzített tényt, hogy a magyar lakosság az MDF-et az SZDSZ-hez és az MSZP-hez valójában közelebb érzi, mint a Fideszhez.

 

A Századvég és a Forsense 2008. október 8. és 21. között végzett politikai témájú közvélemény-kutatást. Az adatfelvétel azt jelzi, hogy a társadalom relatív többsége a párt szóval leginkább az MSZP-t azonosítja, azonban a legszimpatikusabb párt – már ha egyáltalán van ilyen – továbbra is a Fidesz. A felvétel eredményei megerősítik azt a májusban már rögzített tényt, hogy a magyar lakosság az MDF-et az SZDSZ-hez és az MSZP-hez valójában közelebb érzi, mint a Fideszhez.

Az MSZP az elsőként leggyakrabban említett párt 

A Századvég és a Forsense közös választáskutatási programjának keretében időről időre készít olyan közvélemény-kutatást, amelyek nem közvetlenül az elsődleges pártpreferenciát mérik, hanem azt vizsgálják, hogy az emberek hogyan vélekednek a pártokról, mely pártokat ismerik, melyiket tartják önmagukhoz közel- és/vagy távolállónak.

A 2008 októberében készített adatfelvétel eredményei azt mutatják, hogy a felnőtt állampolgároknak több mint a fele (57%) a "párt" szóval leginkább az MSZP-t azonosítja, ez a párt jut elsőként az eszükbe, s csak alig feleannyian asszociálnak elsőként a Fideszre. A szocialista szavazók 80 százaléka említi első helyen az MSZP-t, míg 15 százalékuk a Fideszt. Ezzel szemben a Fidesz szavazók ugyanakkora arányban asszociálnak a legnagyobb kormánypártra és saját pártjukra (44-44%). A párválasztásukban bizonytalanok 54:28 arányban nevezik meg elsőként az MSZP-t. Összességében egyébként a két nagy párt ismertsége rendkívül magas, a megkérdezettek 92-93 százaléka nevezi meg valamelyiküket, vagy mindkettőjüket spontán.

Az MDF-et és az SZDSZ-t egyaránt négyből hárman említették, az ötödik parlamenti párt, a KDNP pedig a kérdezettek egyharmadának jutott eszébe. Minden más párt ismertsége 20 százalék alatt marad, ami azt jelenti, hogy a kérdezettek a pártokkal a parlamenti pártokat azonosítják. 

A Fidesz a legszimpatikusabb

A 2008 októberi kutatás során a kérdezetteknek azt is értékelniük kellett, hogy mennyire érzik magukhoz közelinek vagy távolinak az egyes pártokat. A megkérdezettek a felsorolt tíz párt mindegyikét ötfokú skálán osztályozhatták, ahol az 1-es azt jelentette, hogy nagyon távol áll, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon közel áll az adott párt a válaszadókhoz.

A közelség-távolság eredményei igen hasonlóak a 2008 májusában mértekhez. A társadalom relatív többsége, 39 százaléka egy pártnak sem adott közepesnél jobb jegyet, ezzel szemben a megkérdezettek 30 százalékára jellemző a többes pártszimpátia, míg 31 százalékuk csak egy pártnak adott 4-es vagy 5-ös osztályzatot.

Októberben a pártok támogatottsági sorrendjét a Fidesz vezette, nincs ez másként a szimpátia sorrendben sem. A megkérdezettek 31 százaléka adott közepesnél jobb osztályzatot a Fidesznek és csak 23 százaléka az MSZP-nek, azaz a különbség 8 százalékpont.

A két kisebb parlamenti párt közül az MDF-et valamivel többen (9%) érzik magukhoz közelállónak, az SZDSZ esetében ez az érték már csak 7 százalék, ami megegyezik a Jobbik esetében kapott eredménnyel (MIÉP 5%, Munkáspárt és Élőlánc 3-3%).

Ha fordítottan közelítünk, és azt vizsgáljuk, hogy mennyien adnak egyes vagy kettes osztályzatot a pártoknak, a sorrend némiképp módosul. A legelutasítottabb párt a Munkáspárt (66%) valamint a MIÉP (65%), majd az FKGP (59%), a Jobbik (56%) és az SZDSZ (55%) következik, végül a KDNP (51%) és az MDF (50%) zárja a többségében negatív osztályzatokkal értékelt pártok sorát. A Fidesztől távol állók aránya 39 százalék, míg az MSZP-től távol állóké 47 százalék, azaz a különbség itt is 8 százalék.

A pártok közötti távolságok egy statisztikai eljárás révén ábrázolhatóak. Ez alapján az SZDSZ és az MSZP még mindig viszonylag közelállónak ítéltetik, és egy térfélen található velük az MDF is. A Fidesz áll a legtávolabb ezektől a pártoktól. Összességében a Fidesz és az MSZP is nagyon megosztja a társadalmat, mert értékítéletük alapján e két párthoz nagyon közelálló másik erő igazából nincs is. A politikai mező egészére továbbra is érvényes, hogy a két nagy párt jelenti a viszonyulási pontot a választók számára, és ezekhez képest helyezkedik el a többi párt is a rendszerben.

A kutatás módszertana

A Századvég és a Forsense közös választáskutatási programjában közvélemény-kutatást végzett 2008. október 8. és 21. között, melynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI módszerrel aktuális politikai, közéleti kérdésekről. A mintavétel alapjául a telefon-előfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása több-szempontú rétegzett véletlen kiválasztással történt, a mintavételből fakadó hibák iteratív súlyozás segítségével kerültek korrigálásra. A minta összetétele a legfontosabb szocio-demográfiai tényezők szerint (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség) megfelel a felnőtt magyar lakosság arányainak. Az itt közölt adatok nagy valószínűséggel legfeljebb +-3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

www.szazadveg.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük