2022.augusztus.13. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A magyar Református Egyház nyilatkozata a TB tervezett átalakításáról

6 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/7495"><img class="image thumbnail" src="/files/images/reformatus.thumbnail.jpg" border="0" alt="www.reformatus.hu" title="www.reformatus.hu" width="100" height="30" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.reformatus.hu/">www.reformatus.hu</a> </strong></span></span><p>A Magyar Református Egyház a TB átalakításával kapcsolatban az alábbi nyilatkozato juttatta el szerkesztőségünkbe, melyet az alábbiakban szószerint közlünk:</p><p>

 www.reformatus.huwww.reformatus.hu

A Magyar Református Egyház a TB átalakításával kapcsolatban az alábbi nyilatkozato juttatta el szerkesztőségünkbe, melyet az alábbiakban szószerint közlünk:

 www.reformatus.huwww.reformatus.hu

A Magyar Református Egyház a TB átalakításával kapcsolatban az alábbi nyilatkozato juttatta el szerkesztőségünkbe, melyet az alábbiakban szószerint közlünk:

Nyilatkozat a társadalombiztosítás tervezett átalakításáról

A Magyarországi Református Egyház az elmúlt hónapokban több civil szervezettel folytatott egyeztetést, amelynek alapján az alábbi véleményünknek adunk hangot.

Aggódva figyeljük az elmúlt hónapokban – leginkább a médiában – a kormányzati oldalról elhangzó ötletrohamokat a társadalombiztosítás rendszerének gyökeres átalakításáról. Aggasztónak tartjuk, hogy több hónapos kísérlet ellenére sem sikerült a jogalkotók szándékát tükröző tervekről, elképzelésekről előzetes információhoz jutni. Arra sem nyílt lehetőség, hogy a társadalombiztosítás rendszerében érintett magyar állampolgárok, orvosok és társadalombiztosítási szakemberek érdemben megvitathassák az átalakítási elképzeléseket, és ezekhez esetlegesen módosításokat vagy új szempontokat hozzátegyenek. A társadalombiztosítás tervezett átalakításáról az első érdemi, de immár a konkrét törvény szövegében megjelenő tájékoztatást néhány héttel ezelőtt a benyújtásakor szerezhettek tudomást azok, akiknek lehetőségük és képességük volt arra, hogy a benyújtott szövegtervezethez hozzáférjenek.

  • A rövid véleményezési határidővel kézhez kapott törvénytervezet alapján sem egyértelmű, hogy mi módon vesznek részt a magánbiztosítók a társadalombiztosítás átalakításában, pontosan milyen és mennyi garanciát kapnak befektetéseik ellentételezéseként.
  • Nem tudjuk, hogy esetleg történt-e hosszabb távú modellezés, de a megismert dokumentumok alapján az sem világos, hogy az átalakítás hosszabb távon milyen társadalombiztosítási struktúrához vezet, vezethet, és ez hogyan fogja érinteni az embereknek a megfelelő ellátáshoz való jogát.
  • A magyar társadalom más, nagy ellátó és egyéb rendszereinek átalakítása is nagy erőkkel folyik, amelyhez kapcsolódóan a társadalombiztosítás törvényben tervezett, vázolt drasztikus és mélyreható átszabása a társadalmi káosz félelmetes képét rajzolja elénk. Nem látjuk a törvénytervezetben azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítanák az állampolgárokat arról, hogy szándékukon kívül nem kerülnének teljességgel kiszolgáltatott és méltatlan helyzetbe.
  • A médiából megismert vélemények alapján nem világos az sem, hogy a társadalombiztosítás tervezett átalakítása pontosan kinek és miért lesz jó. Sem az orvosok, sem az egészségügyi intézmények, sem a különböző betegszervezetek, sem a magánbiztosítók, de gyakran még maguk a társadalombiztosítási szakemberek sem tudják megmondani, hogy kinek és hogyan lesz a megváltozott rendszer előnyére. Félünk, hogy a rövidtávú politikai és gazdasági érdekkörökön túl mások nem fogják élvezni az átalakítás előnyeit.
  • Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a tervezet számos jogszabályi helyén lényegi kérdések tisztázatlanok maradtak, és későbbi, alacsonyabb szintű szabályozás dönt ezekről.
  • Aggasztónak találjuk, hogy az egészségügy jelenlegi forráshiányos állapotában olyan koncepció került elő, amely a konvergencia-programban megfogalmazott forrásszűkítéseket azzal rontja, hogy a gyógyításra rendelkezésre álló pénz jelentős részét adminisztratív működési költségekre és profitszerzésre szánja.
  • Fel kívánjuk emelni szavunkat azok biztonsága érdekében, akik már most láthatóan és nyilvánvalóan ennek az átalakításnak a vesztesei lesznek: a magas egészségügyi kockázattal rendelkezők és alacsony jövedelműek. Ahogyan azt a külföldi példák mutatják, a biztosítók meg fogják találni azt az eszközt, amellyel távol tartsák ezeket az embereket.
  • A szakirodalom alapján egyértelmű, hogy az új biztosítók nem lesznek érdekeltek a betegségek megelőzésének finanszírozásában, hiszen ha a pénztártagok szabadon mozoghatnak a pénztárak között, akkor nem érdemes nagyobb összegeket egészségtudatosságukra áldozni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átalakításnak fokozottan kell figyelnie a megelőzési szempontokra, hiszen a társadalom egészségét ez nagyobb mértékben befolyásolja, mint az ellátórendszer.

A társadalombiztosítás átalakítása, a jelenlegi formában nem több, mint pártpolitikai egyezségek és küzdelmek eszköze. Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a XXI. század Magyarországában ilyen megközelítéssel, és ilyen módszerrel valóban a társadalom érdekeit, és az ország jövőjét szem előtt tartó döntések szülessenek. Ezért visszautasítjuk a törvénytervezet előkészítésének módszerét.

A magyar társadalom megítélésünk szerint pontosan látja azt, hogy ahogy az élet más területein, úgy az egészségügy, a társadalombiztosítás terén is feltétlenül szükség van az esélyegyenlőség, a megfelelő ellátási színvonal, a tisztességes munkahely és az átlátható szabályozó rendszerek kialakítására. Meggyőződésünk, hogy a társadalom közösségei meg tudják érteni, el tudják fogadni az átalakítások szükségszerűségét, és közre tudnak működni a társadalombiztosítás és az egészségügy rendszerének egyetértésén alapuló, mindannyiunk érdekét szolgáló átalakításával. Ez azonban nem történhet meg anélkül, hogy a rendszer átalakítói az illetékes szakmai szervezetek, testületek, az érdekképviseleti szervezetek, a magyar állampolgárok véleményét, elvárásait meg ne ismerjék. Ebben a közös gondolkodásban a demokratikus európai normák szerinti döntéshozás előkészítésében ezúttal is készséggel ajánljuk fel együttműködésünket.

Kérjük a Magyar Köztársaság Parlamentjébe szabadon választott képviselőket, hogy ha kell, akkor a pártfegyelemmel dacolva, az őket megválasztó emberek véleményére figyelve vegyenek részt a társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvény vitájában és a majdani döntéshozásban.

Budapest, 2007. november 20.

Dr. Bölcskei Gusztáv

püspök

a Zsinat lelkészi elnöke

Dr. Nagy Sándor

főgondnok

a Zsinat világi elnöke

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.