http://www.magyartelekom.hu/http://www.magyartelekom.hu/ A Magyar Telekom Nyrt. 2009. április 2-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2008. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az Igazgatóság 2008. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, valamint döntött a 2008. évi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről. A részvényesek új igazgatósági tagokat és új felügyelő bizottsági tagokat választottak, továbbá módosításokat fogadtak el a Társaság Alapszabályában, és könyvvizsgálót is választottak.

http://www.magyartelekom.hu/http://www.magyartelekom.hu/ A Magyar Telekom Nyrt. 2009. április 2-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2008. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az Igazgatóság 2008. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, valamint döntött a 2008. évi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről. A részvényesek új igazgatósági tagokat és új felügyelő bizottsági tagokat választottak, továbbá módosításokat fogadtak el a Társaság Alapszabályában, és könyvvizsgálót is választottak.

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról, valamint a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2008. évi gazdálkodásáról. Ismertetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.

A Közgyűlés 1168 856 millió Ft mérlegfőösszeggel és 105 593 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó 12 585 millió Ft eredmény levonása előtt) jóváhagyta a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2008. évi konszolidált éves beszámolóját. A részvényesek jóváhagyták a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2008. évi beszámolóját is.

A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának a 2008. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését. A részvényesek – értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját – úgy határoztak, hogy a tagok számára a felmentvényt megadják a 2008-as üzleti évre.

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a 2008. évi eredményből a részvényeseknek 100 forint névértékű törzsrészvényenként 74 forint osztalékot fizet. A Társaság az osztalék teljes összegének, 77 051 913 476 Ft-nak a levonása után fennmaradó 21 573 345 870 Ft-ot eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2009. május 7. Az osztalékfizetés rendjéről 2009. április 15-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A részvényesek az Igazgatóság tagjává választották Guido Kerkhoff , Dr. Steffen Roehn, Wolfgang Hetlinger urakat és Mechthilde Maier úrhölgyet, valamint a Felügyelő Bizottság tagjává választották Őz Éva úrhölgy munkavállalói képviselőt és Martin Meffert urat. A tisztségviselők megbízatása 2010. május 31-ig szól. A Közgyűlés elfogadta a Magyar Telekom javadalmazási irányelveit, és módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában is.

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t választotta meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2009. év vonatkozásában, azaz 2010. május 31. napjáig, illetve a 2009. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük