www.nja.huwww.nja.hu Korábbi gyakorlatának megfelelően a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (honlap itt) megfigyelő és ügyeleti szolgálatot működtetett 2009. július 4-én Budapesten.

www.nja.huwww.nja.hu Korábbi gyakorlatának megfelelően a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (honlap itt) megfigyelő és ügyeleti szolgálatot működtetett 2009. július 4-én Budapesten.

Helyszíneken jelen levő megfigyelőink észlelései, fogdán védőként eljárt kollégáink adatközlése, a hozzánk beérkezett bejelentések és a nyilvánosságra került adatok alapján monitoroztuk a rendőrség tevékenységét és – szükség esetén a rászorultaknak jogsegélyt is adva – felléptünk, amikor a gyülekezési jog, vélemény-nyilvánítási szabadság vagy a rendőrségre vonatkozó jogszabályok megsértését észleltük.

Számos, kirívó jogsértést követett el a rendőrség, a gárdisták és szimpatizánsok be nem jelentett, de békés Erzsébet téri összejövetelének feloszlatásával és a tömeges előállításokkal, részletesebb értékelésünket rövidesen közzétesszük. Jogvédő szervezetünk jelentéséhez és megfelelő jogi ellenlépések megtétele érdekében várja mindazok jelentkezését, akik ilyen jogsértést észleltek vagy ilyennek elszenvedői voltak. Kérjük, hogy segítsék jogvédő munkánkat a tapasztaltak lényegretörő és legfontosabb körülményeket tartalmazó leírásával, illetve az észleltek igazolására alkalmas bizonyítékok (tanúk névvel, címmel, telefonszámmal, továbbá fényképek, videók) megjelölésével, illetve megküldésével.

 Drótposta: njsz kukac nemzetijogvedo.hu  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , postacím: 1121 Budapest Törökbálinti út 49., Ügyeleti telefonszám: 30-549-4167,

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a személyében jogsérelmet szenvedettek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerint panaszt tehetnek a sérelmes rendőri intézkedés miatt: 8 napon belül, azaz 2009. július 12-ig előterjesztett panaszban kérhető a Független Rendészeti Panasztestület előzetes vizsgálata is alapvető jogot jelentős mértékben sértő intézkedés esetén. A testületnél a panasz itt terjeszthető elő.

 A Testület a panaszt kilencven nap alatt vizsgálja meg és az állásfoglalását külső befolyástól mentesen alakítja ki. Testületi állásfoglalás nélküli panaszt az intézkedést követő 30 napon belül azaz augusztus 3-ig az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetőjénél lehet benyújtani és e döntés ellen jogorvoslatnak van helye. Mivel az azonosító jelvények sokszor nem egyértelmű láthatóság miatt nem állapítható meg, hogy melyik rendőri szerv állományába tartozó rendőr követhette el a sérelmes cselekményt, ezért javasolható a panasz benyújtása egyszerre a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál (1139 Budapest, Teve utca 4-6., tel: 443-5500), illetve az önálló jogi személynek minősülő, készenléti rendőrségi állomány felett rendelkező Készenléti Rendőrségnél (székhely: Budapest X., Kerepesi út 47-49.) ajánlott tértivevényes küldeményként feladva.

A panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője indokolt határozattal bírálja el. A határozat ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a közléstől számított 8 napon belül a felettes szervhez címezve, a panaszt elbíráló határozatot hozó rendőri szervnél lehet előterjeszteni. A felettes szerv indokolt határozatában az első fokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

 A felettes szerv határozata közigazgatási határozat, amelynek bírósági felülvizsgálatát – a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint – kérheti az, aki az panasz előterjesztésére jogosult. A jogtiprásoknak véget kell vetni és az elkövetőket haladéktalanul felelősségre kell vonni. Ennek érdekében javasoljuk, hogy aki a bűncselekményt is kimerítő rendőri önkényt észlelt (például: bántalmazás hivatalos eljárásban- Btk. 226. §, testi sértés – Btk.. 170. §, hivatali visszaélés – Btk. 225. §, az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése- Btk 174/C. §, személyi szabadság megsértése- Btk. 175. §, jogellenes fogvatartás Btk. 228. § stb.) vagy ilyennek válik áldozatává tegyen feljelentést ismeretlen elkövetővel szemben a bizonyítékok lehetőség szerinti megjelölésével a Budapesti Nyomozó Ügyészségnél (1056 Budapest, Belgrád rakpart 5., tel: 266-5730) ajánlott tértivevényes küldeményként feladva írásban vagy személyesen jegyzőkönyvbe mondva. A feljelentésben adja meg a vele történt esemény lényegét a helyszín, időpont, körülmények (különösen az elkövetők személyleírása, cselekményei) és esetleges bizonyítékok (tanúk, fényképek, videofelvételek, tárgyi bizonyítékok stb.) minél részletesebb megjelölésével, továbbá kérje az elkövetők felelősségre vonását. A feljelentésben adják meg lakcímüket és telefoni, illetve elektronikus levél elérhetőségüket. A feljelentő az eljárásban sértettként jogi képviselőt is igénybe vehet. A panasz és feljelentés miatt a bejelentéssel élőt semmiféle hátrány nem érheti, ezért ezt meg is kell tenni a meghurcoltak, illetve a rendőri túlkapások megfékezése érdekében.

Továbbra is elvárjuk, hogy a rendvédelmi szervezetek mindenkor a törvényesség talaján álljanak, tiszteletben tartva a szabadságjogokat, a polgárok méltóságát. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat megfigyelői továbbra is rendszeresen jelen lesznek tüntetéseken, megemlékezéseken és igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy az alkotmányos elvek és a vonatkozó jogszabályok maradéktalanul érvényesülhessenek az alapvető szabadságjogok kiteljesítése érdekében.

(NJA)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük