Az MNB összesen 70 millió forint bírság megfizetésére, s a jogszabályoknak való megfelelésre kötelezte az EQUILOR Befektetési Zrt.-t a működését érintő prudenciális és fogyasztóvédelmi jogsértések miatt. A társaságnál feltárt szabályszegések az ügyfeleknek nem okoztak károkozással járó érdeksérelmet, s a hazai tőkepiac biztonságos működését nem befolyásolták.

Az MNB összesen 70 millió forint bírság megfizetésére, s a jogszabályoknak való megfelelésre kötelezte az EQUILOR Befektetési Zrt.-t a működését érintő prudenciális és fogyasztóvédelmi jogsértések miatt. A társaságnál feltárt szabályszegések az ügyfeleknek nem okoztak károkozással járó érdeksérelmet, s a hazai tőkepiac biztonságos működését nem befolyásolták.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tőkepiac számos szereplőjét érintő célvizsgálat-sorozat keretében 2015. március 2. napjától kezdődően, továbbá a jogszabályi kötelezettsége folytán 2015. október 12. napján megindított átfogó vizsgálat keretében vizsgálta az EQUILOR Befektetési Zrt. (Equilor Zrt.) tevékenységét. Az utóbb egyesített vizsgálatok során az MNB elsődlegesen azt ellenőrizte, hogy a befektetési szolgáltató miként tesz eleget az ügyfélkövetelések védelmére, s az ügyfélpénzek kezelésére vonatkozó alapvető jogszabályi előírásoknak. Az előbbieken túl az MNB átfogó jelleggel tekintette át a társaság működésében megjelenő kockázatokat, a kockázatértékelés és kezelés módját, továbbá a törvényi előírások betartását. 

Az MNB vizsgálata során nem talált ügyfélpénzek eltulajdonítását eredményező visszaélést, ugyanakkor különös súllyal értékelte, hogy az Equilor Zrt. ügyfélmegbízás hiányában hajtott végre ügyféltulajdonban lévő pénzügyi eszközre vonatkozó tranzakciókat. Az eljárás az előbbieken túl az előzetes ügyfél-tájékoztatásra, a nyilvántartások vezetésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a portfóliókezelési és közvetítői tevékenységre, s az informatikai rendszerek működésére vonatkozóan több hiányosságot is feltárt. Megállapította továbbá, hogy az Equilor Zrt. működése során nem biztosította a jogszabályoknak megfelelően a saját tulajdonú, illetve az ügyfelek pénzügyi eszközeinek elkülönített kezelését, s annak ellenőrizhetőségét. Emellett a vizsgálat rámutatott arra, hogy a szolgáltató – többek között az ügyfelek azonosítása körében – a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak sem felelt meg maradéktalanul.

Az MNB ellenőrzése keretében fogyasztóvédelmi szempontból is vizsgálta az Equilor Zrt. tevékenységét, s feltárta, hogy a befektetési vállalkozás panaszkezelési szabályzata hiányos volt, azt nem jól látható helyen tette közzé honlapján, több esetben késlekedett a panasz megválaszolásával, illetve a már kivizsgált esetekre vonatkozó ismételt ügyfélkifogásokat – a vonatkozó előírások ellenére – nem tekintette panasznak.

Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában összesen 68 millió forint felügyeleti és 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a társaságra, felszólította továbbá, hogy haladéktalanul, illetve a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül szüntesse meg a feltárt jogsértéseket. Ezen túlmenően azonnali hatállyal kötelezte a társaságot, hogy folyamatosan és teljes körűen feleljen meg a pénzmosás megelőzését célzó ügyfél-azonosításra vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, s ennek keretében a kézbesítéstől számított 120 napon belül valamennyi lakossági minősítésű belföldi és külföldi jogi személy számlatulajdonos esetében ismételten szerezze be a tényleges tulajdonosi nyilatkozatokat. Az MNB továbbá arra is felhívta a társaságot, hogy az ismételten beszerzett tényleges tulajdonosi nyilatkozatok tartalma alapján, szükség esetén tegye meg a jogszabály által előírt további intézkedéseket, ennek keretében hívjon fel ismételt írásbeli nyilatkozattételre, nyilvántartások tartalma alapján tisztázza a tényleges tulajdonos személyazonosságát, valamint ezek sikertelensége esetén tegyen pénzmosási tárgyú bejelentést, illetve szüntesse meg az adott ügyféllel az üzleti kapcsolatot.

A bírságösszeg meghatározása során az MNB súlyosító körülményként vette figyelembe különösen a szabályszegések egy részének rendszerszintű, többszöri vagy ismétlődő jellegét, illetve az Equilor Zrt. jelentős piaci részesedését. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor az, hogy a társaság a hiányosságok egy részét eljárás közben orvosolta, továbbá az, hogy a vizsgálat a jogsértésekkel összefüggésben nem tárt fel megvalósult ügyfél-érdeksérelmet.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük