Az Európai Bankhatóság (EBA) támogatja azt az európai uniós (EU) megegyezést, amely a bankszektor iránti bizalom helyreállítását célzó intézkedésekről szól. Ezek az intézkedések részét képezik az EU-n belüli, a jelenlegi helyzettel kapcsolatos általánosabb intézkedéscsomagnak, melynek célja a piacon belüli stabilitás és bizalom helyreállítása. Bevezetésük feltétele, hogy a csomagot képező egyéb intézkedéseket teljes mértékben tisztázzák és jóváhagyják.

 

 

Az Európai Bankhatóság (EBA) támogatja azt az európai uniós (EU) megegyezést, amely a bankszektor iránti bizalom helyreállítását célzó intézkedésekről szól. Ezek az intézkedések részét képezik az EU-n belüli, a jelenlegi helyzettel kapcsolatos általánosabb intézkedéscsomagnak, melynek célja a piacon belüli stabilitás és bizalom helyreállítása. Bevezetésük feltétele, hogy a csomagot képező egyéb intézkedéseket teljes mértékben tisztázzák és jóváhagyják.

 

Az EBA hozzájárulása elsősorban az intézkedéscsomag azon részére összpontosít, amely az EU-s bankszektor tőke-, és hitelszükségleteivel kapcsolatos, és védelmet nyújt a jelenlegi szuverén kockázatokra vonatkozó súlyos aggodalmakkal szemben.

 

Hitelgarancia-program

 

Mindamellett, hogy az Európai Központi Bank (EKB) támogatja a bankok rövid távú finanszírozási igényeit, további lépések megtétele szükséges a biztosítékkal nem fedezett hitelpiac újraindítása érdekében. Ez hozzásegíti a bankokat 2012-ben a hitelezési tevékenységük folytatásához, és lehetővé teszi a kockázatvállalásaik visszafogásának, valamint az ezt követő hitelválság kialakulásának az elkerülését, amely jelentős hatással lenne a reálgazdaságra.

 

Ebből a célból állami garanciavállalási programokat kellene bevezetni ott, ahol erre szükség van, hogy támogassuk a bankok elfogadható feltételek melletti finanszírozáshoz jutását. Európai szintű, összehangolt megközelítés szükséges, különösen a belépési kritériumok, az árazás és a feltételek meghatározásának kérdésében. Az EBA-t kérték fel, hogy az Európai Bizottsággal, az EKB-val, valamint az Európai Beruházási Bankkal (EIB) együttműködve sürgősen vizsgálja meg a lehetőségeket, amelyekkel ez a cél elérhető.

 

A bankok tőkehelyzetének megerősítésével kapcsolatos intézkedések

 

Figyelembe véve az euróövezetben kialakult, az államadósság krízis által keltett folyamatosan növekvő rendszer szintű kockázatokat, az EBA egy olyan feltőkésítési csomagot tervezett, amely – elismerve a tőkepozíciók megerősítésével kapcsolatosan eddig az EU-ban már megtett jelentős lépéseket – további tőketartalék-rendszer kiépítését célozza az EU bankrendszeren belül.

 

A bankokat felkérik, hogy erősítsék meg tőkepozícióikat egy, a szuverén kockázati kitettség elleni ideiglenes tőkepuffer képzésével, amely figyelembe veszi a jelenlegi piaci árfolyamokat. Továbbá, a bankoknak a tőketartalékot úgy kell kialakítani, hogy az elsődleges alapvető tőkemutató (Core Tier 1 capital ratio) elérje a 9%-ot. A bankoktól elvárják, hogy ezeket a tartalékokat 2012. június végéig képezzék meg.

 

Ezeknek a puffereknek a kiépítése képessé teszi a bankokat arra, hogy a különböző sokkhatásoknak ellenálljanak, és közben megfelelő nagyságú tőkeszintet legyenek képesek fenntartani.

 

Egy előzetes és tájékoztató jellegű, uniós szinten megcélzott összesített tőkeszint összege – amelyet a 2011. júniusi számadatok és a szeptember végi államkötvényhozamok alapján számítottak ki – 106 milliárd eurót tesz ki (alábbiakban lásd az országonkénti megoszlást). Az EBA a végleges, az elvárt tőkeszint eléréséhez szükséges összeg mértékét 2011 novemberében tervezi közzétenni. Ezt az EBA a 2011. szeptember 30.-i banki adatok alapján fogja kiszámolni, s az adatszolgáltatás során a bankoknak nyilatkozniuk kell a tőke-, és a szuverén kockázatoknak való kitettséget megmutató számaikról.

 

A bankokat felkérik, hogy 2011 végéig nyújtsák be a nemzeti felügyeleti hatóságaikhoz azokat a terveket, amelyek a kitűzött cél elérését célzó intézkedéscsomagokat tartalmazzák. A terveket a nemzeti felügyeleti hatóságoknak kell jóváhagyniuk és az EBA-val egyeztetniük. A célt oly módon kell elérni, hogy elkerüljék a tőkeáttétel jelentős csökkentését, amely potenciális hatással lehet a reálgazdaságra. A cél elérése érdekében a bankoktól elvárják az osztalékok és bonuszok kifizetésének visszatartását.

 

A tőkepuffer feltöltése csak a legmagasabb minőségű tőkével történhet.  A piaci szereplők által lejegyzett, részvényre átváltoztatható eszközök közül csak azon eszközök fogadhatók el, amelyek megfelelnek az EBA által kiadott szigorú és egységes feltételrendszernek.

 

A becsült tőketartalék nagyságok országonkénti megoszlása

 

 

* A szuverén kockázatoknak való kitettség elleni tartalék indikatív, és lehet, hogy már fedezve van a meglévő CT1-es tőkével, ha a CT'1 mutató magasabb, mint 9%.

 

 

 

Megjegyzés a szerkesztőknek

 

(1) Az összeg jelentős része a Volksbank Csoportnak tulajdonítható és nem irányadó. A csoport jelenleg jelentős átstrukturáláson, és az üzleti modell felülvizsgálatán megy át, amely után egy regionálisan aktív bank jön létre.

(2) Ez az összeg a Dexia Csoportnak tulajdonítható, és nem irányadó. A szeptember 30.-i határidő után a Dexia csoport alapvető  újraszervezésen esett keresztül, a Dexia Bank Belgium-ot eladták a belga államnak 4 milliárd euróért, valamint a Dexia SA, és leányvállalata, a Dexia Credit Local által kiadott finanszírozáshoz állami garanciát kaptak.  Továbbá más operatív egységeket érintő intézkedésre is sor kerül az elkövetkező hónapokban.

(3) A Görögország számára meghatározott tőkecsomag oly módon lett meghatározva, hogy ne kerüljön konfliktusba az EU/IMF-el történt előzetes megegyezésekkel.  Ez a segítségnyújtó program a szóban forgó bankok számára már meghatározott/elérendő célokat, amely többek között meghatározza az elsődleges alapvető tőkemutatót (Core Tier 1 ratio), és amelyet rendszeresen ellenőriznek. A veszteségek fedezésére rendelkezésre álló eszközök összege (30 milliárd euró) magasabb, mint az EBA által a görög bankokra meghatározott tőkepuffer összeg.

(4) Mint az EEA-n belüli EFTA tagállam esetében a norvég bankok tőkekövetelményével, vagy felügyeleti kérdéseivel kapcsolatban kizárólag a norvég hatóságok kompetensek.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük