2022.december.05. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az írott sajtó jövője és a médiapluralizmus: konzultáció kilenc főszerkesztő és a Bizottság között

5 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/14823"><img class="image thumbnail" src="/files/images/euurop.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="67" /></a></span><a name="Heading7" title="Heading7"></a>Vivane Reding, az Európai Unió médiaügyekért felelős biztosa kilenc európai újság - köztük a francia „Le Monde" és a cseh „Lidové Noviny" - főszerkesztőjével találkozik a nyomtatott média helyzetéről folytatott mai magas szintű párbeszéd keretében. </p><p> 

euurop.thumbnailVivane Reding, az Európai Unió médiaügyekért felelős biztosa kilenc európai újság – köztük a francia „Le Monde" és a cseh „Lidové Noviny" – főszerkesztőjével találkozik a nyomtatott média helyzetéről folytatott mai magas szintű párbeszéd keretében.

 

euurop.thumbnailVivane Reding, az Európai Unió médiaügyekért felelős biztosa kilenc európai újság – köztük a francia „Le Monde" és a cseh „Lidové Noviny" – főszerkesztőjével találkozik a nyomtatott média helyzetéről folytatott mai magas szintű párbeszéd keretében.

 

A megbeszélésen a következő kérdések kerülnek napirendre: Mi fontosabb a sajtó számára: a magas színvonalú szerkesztői előírások fenntartása az internetes újságírásban vagy az információ bármi áron, de elsőként való közlése? A nyomtatott és elektronikus sajtót, podcasting adásokat, videoklipeket is felölelő multiplatform szolgáltatások világában nem kell-e a nyomtatott médiában dolgozó újságírónak túl sok szerepet betöltenie, és ha igen, ez nem megy-e a minőség rovására? Van-e a régi és az új tagállamok főszerkesztőinek közös álláspontja a médiapluralizmusról, amely segíthet a Bizottságnak az annak mérésére alkalmas mutatók kidolgozásában? Milyen mértékben kerülhet összeütközésbe a műsorszolgáltatók online tevékenységének állam általi finanszírozása a sajtószabadsággal?

„Az európaiak számára természetes dolog a magas színvonalú nyomtatott sajtó. Az elmúlt években ugyanakkor megváltozott a versenykörnyezet. Az online újságoknak és magazinoknak kiélezett versenyben kell helytállniuk, nem csak a nyomtatott médiával, hanem a részben sokszor állami finanszírozású internetes médiával és a műsorszolgáltatók online tevékenységével szemben is", jelentette ki Viviane Reding, az információs társadalomért és médiáért felelős biztos. ". „Erős és pluralista írott sajtóra van szükség Európában, amely élni tud az új online lehetőségekkel is. A tagállamoknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy az adófizetők pénzét ne az írott sajtó rovására, a versenyt torzítva használják fel, például a sajtószerűnek tűnő online tevékenységek támogatásával".

A főszerkesztők és Reding biztos között folytatott mai megbeszélésen több, nagyobb kérdéskörről is szó lesz, így a médiapluralizmusról, a nyomtatott sajtóról az online sajtóra való átállásnak a szerkesztési politikára gyakorolt következményeiről, az új digitális üzleti modelleknek az újságírásban érvényes előírásokra kifejtett hatásáról, valamint az egyes uniós tagállamokban fontolóra vett új reklámtilalmakról. Ezek a magas szintű megbeszélések olyan vitafórumot jelentenek, ahol a sajtó hangot adhat minden, többek között az internetes közszolgálati műsorszolgáltatás szerepével vagy az új személygépkocsi-címkézési javaslatok reklámokra gyakorolt hatásával (IP/08/835) kapcsolatos aggodalmának. Egyben alkalmat kínálnak a Bizottságnak arra, hogy tájékozódjon a reklámozással és az új üzleti modellekkel kapcsolatos legújabb lényegesebb fejleményekről, valamint a kormányzati politikai megközelítésekkel összefüggő tapasztalatokról.

A megbeszélés során Reding biztos ismételten hangsúlyozni fogja az Európai Unió médiapolitikájának egyik legfontosabb alapelvét: „Nem szabad további reklámtilalmat bevezetni az Európai Unióban, mert az aránytalan mértékben sújthatja a médiát, különösen az írott sajtót. Továbbra is ellenezni fogok minden olyan kezdeményezést, amely az alkohol, gépkocsi vagy édesség Unión belüli reklámozásának betiltására irányul.

A mostani a negyedik párbeszéd az írott sajtó képviselői és a Bizottság között. Az előző megbeszélésekre 2005 őszén (IP/05/1164), 2006 őszén (IP/06/1445) és 2007 májusában (IP/07/713) került sor. E magas szintű megbeszéléseket a Bizottság média munkacsoportja (Media Task Force) szervezte, amelynek feladata valamennyi bizottsági kezdeményezés arra irányuló vizsgálata, hogy – ha akaratlanul is, de – nem sérti-e a nyomtatott sajtó szerkesztési és üzleti szabadságát.

A Bizottság minden alkalommal az összes uniós tagállamból meghívott szerkesztőket ezekre a megbeszélésekre. Részvételük természetes módon függ az uniós ügyek iránt tanúsított személyes érdeklődésük mértékétől, valamint attól, hogy a megbeszélést be tudják-e illeszteni sokszor szoros időbeosztásukba. A mai találkozóra a következő országokból és újságoktól érkeznek szerkesztők: Cseh Köztársaság (Lidové Noviny), Észtország (Eesti Ekspress), Görögország (Kathimerini), Lettország (Chas), Litvánia (Verslo Žinios), Magyarország (Heti Világgazdaság – HVG) és Svédország (Fokus). Jelzésértékű, hogy a megbeszélésen első alkalommal vesz részt francia szerkesztő (Le Monde és Rue89): Franciaország július 1-je óta tölti be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.

A Bizottság média munkacsoportjának tevékenységéről:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

 

Magas szintű megbeszélés Reding biztos és az európai főszerkesztők között a résztvevők

Mr Martin Ahlquist Mr Bertrand Le Gendre
Redaktionschef och ansvarig utgivare Editorialiste
Fokus Le Monde Fokus
Stockholm Paris
Sweden France

Mr Rolandas Barysas Mr Pál Réti
Redaktorius Főszerkesztő
Verslo Žinios Heti Világgazdaság – HVG
Vilnius Budapest
Lithuania Hungary

Mr Pierre Haski Mr Veselin Vačkov
Directeur de la Publication Šéfredaktor
Rue 89 Lidové Noviny
Paris Praha
France The Czech Republic

Mr Priit Hõbemägi Ms Ksenija Zagorovska
Editor-in-Chief Editor in Chief
Eesti Ekspress Chas
Tallinn Riga
Estonia Latvia

Mr. Nikos Konstandaras
Managing editor
Kathimerini
Athens
Greece

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.