www.omv.huwww.omv.hu Az OMV Aktiengesellschaft, Közép-Európa vezető olaj- és gázipari csoportja 2008 első félévében ismét rendkívül jó eredményekről számolt be. 2008 első félévében az OMV-csoport árbevétele 12,92 milliárd euró volt, ez 41%-os növekedést jelent, míg az EBIT (a kamat- és adófizetés előtti jövedelem) 1,75 milliárd euró volt, ami 63%-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakának eredménye.

 

www.omv.huwww.omv.hu Az OMV Aktiengesellschaft, Közép-Európa vezető olaj- és gázipari csoportja 2008 első félévében ismét rendkívül jó eredményekről számolt be. 2008 első félévében az OMV-csoport árbevétele 12,92 milliárd euró volt, ez 41%-os növekedést jelent, míg az EBIT (a kamat- és adófizetés előtti jövedelem) 1,75 milliárd euró volt, ami 63%-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakának eredménye.

 

A Petrom 512 millió euróval járult hozzá az első félévi (EBIT) eredményhez. A kisebbségi részesedésekből származó nettó jövedelem 1,13 milliárd euró (52%-os növekedés az előző év első félévéhez képest), a csoportszintű cash flow pedig 1,9 milliárd euró (69%-os növekedés). A tőkeáttételi mutató 24%.

Az OMV vezérigazgatója, Wolfgang Ruttenstorfer elmondta: "Örömmel állapítjuk meg, hogy az OMV továbbra is jól teljesít, és az elmúlt hat hónapban minden területen jobb eredményt produkált, mint az előző év hasonló időszakában. Különösen igaz ez az upstream üzletágra, ahol a piaci feltételek továbbra is egyre jobbak, és így a Petrom újra jelentősen hozzá tudott járulni a csoport eredményéhez. Ezen felül a földrajzilag diverzifikált upstream-portfoliónk tovább erősíti pozíciónkat, és az új-zélandi, kazahsztáni, jemeni és ausztriai beruházásaink az év második felében új lendületet vehetnek."

?Arra számítunk, hogy az olaj ára továbbra is magas marad, még ha csökken is az első félévi rekordszinthez képest, a finomítói árrés pedig továbbra is a magas nyersolaj ár hatása alatt áll. A kitermelés bővülése, a Petromnál végrehajtott hatékonyságnövelő intézkedésekkel együtt, ellensúlyozzák ezeket a fejleményeket. Hosszabb távon folytatjuk beruházásainkat, hogy tovább fejlesszük a már most is jó minőségű portfoliónkat, hiszen ezeknek a beruházásoknak a csoport jó eredménye jelenti a forrását."

2008 első félévében a beruházások összege 1,6 milliárd euró volt, alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában (2,1 milliárd euró). Ebből 1,1 milliárd euró irányult az E&P szektorba (kutatás és termelés), mint például a Petromservice olajipari tevékenységének megszerzése, szénhidrogénmezők fejlesztése Romániában, Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Kazahsztánban és Új-Zélandon, valamint a líbiai NOC-vel a Nafoora Augila olajmezőkre vonatkozó egyezmény kapcsán fizetett aláírási bónusz. Az OMV 322 millió eurót invesztált az R&M üzletágba, amelyek nagy részét ausztriai és romániai minőségfejlesztési projektek teszik ki. A gáz és energia szegmensbe (G&P) irányuló beruházások 89 millió eurót tettek ki, s ezek nagy része a Brazi erőmű, a Doljchimbeli műtrágyagyár és a nyugat-ausztriai gázvezeték (WAG) fejlesztését szolgálta.

OMV 2008 első félévi eredménye

Millió euró

Negyedév

Félév

Q2
2008

Q2
2007

Változás %-ban

2008 első félév

2007 első félév

Változás %-ban

EBIT

951

562

+69

1,746

1,074

+63

Tiszta EBIT

1,083

584

+86

1,875

1,064

+76

Üzemi tevékenység eredménye

1,044

628

+66

1,817

1,173

+55

Kisebbségi érdekeltségekből eredő jövedelem

684

411

+66

1,130

743

+52

Értékesítés 1)

6,965

4,581

+52

12,919

9,176

+41

Cash flow

1,085

455

+138

1,898

1,126

+69

Részvényenkénti jövedelem (euró)

2.29

1.38

+66

3.78

2.49

+52

Alkalmazottak 2)

41,957

37,910

+11

41,957

37,910

+11

•1)        Az olaj fogyasztási adója nélkül

•2)        Olajipari alkalmazottak: 36.319

2008 második negyedévében az értékesítés (6,97 milliárd euró) 52%-kal haladta meg az előző évit, míg az EBIT (951 millió euró) 69%-kal növekedett, a kisebbségi részesedések után járó jövedelem 66%-kal nőtt. 2008 június végén az OMV-csoport (a Petrommal együtt) 41.957 főt foglalkoztatott.

Jelentős események 2008 második negyedévében

A MOL április 23-i közgyűlése után az OMV megtámadta a közgyűlési határozatok érvényességét.

Április 25-én az OMV megszerezte egy tunéziai tengeri kitermelés üzemeltetői jogának 80%-át. A terület mintegy 6.500 km²-t fed le, és 30 km-re van a kitermelés alatt álló Ashtart olajmezőtől.

Az OMV május 14-i évi rendes közgyűlésén a részvényesek 1,25 euró részvényenkénti osztalékot fogadtak el. Két visszavonuló felügyelő bizottsági tag helyére Alyazia Al Kuwaiti és Mohamed Al Khaja került a tulajdonosok döntése alapján.

Május 28-án az OMV aláírt egy 1,5 milliárd euró összegű szindikált hitelszerződést. A hitelt általános vállalati célokra lehet felhasználni.

Május 29-én a Nabucco-konzorcium új előrejelzést tett közzé a beruházás teljes összegére vonatkozóan. Az új előrejelzés szerint ? amelynek az alapját egy friss piackutatás adta ? a beruházási ráfordítások várható összege 7,9 milliárd euró.

Június 23-án az OMV egy újabb kitermlési koncessziót nyert el Norvégiában. Az új koncesszió, amelyben az OMV 30%-os részesedéssel bír, az Északi-tenger norvég részén található. A konzorcium tagjai még a Talisman (működtető) és a DONG.

Kereskedelmi és finomítói üzletág a petrolkémiát is beleértve: jelentős eredmények, növekvő értékesítés, kedvező készletezési hatások

Millió euró

2008 I. félév

2007 I. félév

Változás %-ban

Üzletági értékesítés

10,751

7,350

+46

EBIT

243

123

+98

  ebből petrolkémia

6

65

(91)

Tiszta EBIT

296

136

+118

Fő teljesítménymutatók

2008 I. félév

2007 I. félév

Változás %-ban

Finomítókba érkezett nyersolaj ? millió tonna

11.81

11.47

+3

Finomítók kihasználtsága %-ban

85

84

+1

Finomítók értékesített mennyisége ? millió tonna

11.11

10.45

+6

Kereskedelmi értékesítés – millió tonna

8.94

7.98

+12

Kiskereskedelmi értékesítési egységek

2,527

2,528

0

A kereskedelmi és finomítói üzletág értékesítése 46%-kal nőtt, elsősorban a magasabb áraknak és a nagyobb értékesített mennyiségnek köszönhetően.

A kedvezőtlen petrolkémiai piaci környezet ellenére az EBIT jelentősen meghaladja a tavalyi féléves szintet, ami főleg a kedvező készletezési hatásoknak és a kereskedelmi üzletág fejlesztéseinek tudható be. A tiszta EBIT több mint a kétszerese a tavalyi első félévinek, de ez nem tartalmazza a Petrommal, valamint a nyugati finomítók (Schwechat, Burghausen, Bayernoil) személyi átszervezésével kapcsolatos céltartalékokat.

A finomítói üzletág eredménye ugyancsak jelentősen nőtt a tavalyi első félévhez képest. A kedvező készletezési hatások és a nagyobb feldolgozott mennyiség ellensúlyozták az euróban kifejezett finomítói árrés erős csökkenését. A keleti finomítók (Petrobrazi és Arpechim ? mindkettő Romániában) árrését különösen erősen érintette a nyersolaj magas ára. A teljes finomítói kapacitás kihasználtsága 85%-ra nőtt, mivel kevesebb kényszerű üzemszünet volt, mint tavaly. A teljes finomítói kibocsátás 6%-kal nőtt.

A nyugati petrolkémiai üzletág eredménye (nem beleértve a Petromot) nem érte el a tavalyi félévi kimagasló eredményt, mivel alacsonyabb volt az árrés és magas volt a saját energiafogyasztás költsége. A nyugati petrolkémiai üzletág (nem beleértve a Petromot) első féléves értékesítése 7%-kal meghaladta a tavalyi időszakét, a burghauseni kapacitás megnövelésének köszönhetően.

A kereskedelmi üzletág eredménye lényegesen meghaladta a tavalyi első félévit. Amíg a kiskereskedelmi árrés változatlan maradt, a nagykereskedelmi üzletág árrése 12%-kal nőtt, elszakadva a tavalyi gyenge szinttől, különösen a dízel és a háztartási fűtőolaj tekintetében. A kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi mennyiség alakulása mind a Petromnál, mind az OMV más piacain kedvező trendet mutat.

Kutatási és termelési tevékenység: az EBIT-hez leginkább hozzájáruló üzletág

Millió euró

2008 I. félév

2007 I. félév

Változás %-ban

A szegmens árbevétele

2,585

1,879

+38

EBIT

1,431

863

+66

Tiszta EBIT

1,491

837

+78

             

Fő teljesítménymutatók

2008 I. félév

2007 I. félév

Változás %-ban

Teljes szénhidrogén termelés – millió hordóban

57.5

58.3

 (2)

Teljes szénhidrogén-termelés – hordó/nap

316,000

322,000

 (2)

Nyersolaj és NGL termelés – millió hordó

30.1

29.4

+2

Földgáz termelés – millió hordó

27.45

28.91

 (5)

Átlagos realizált nyersolajár – USD/hordó

100.78

57.02

+77

Az üzletág árbevétele jelentősen nőtt a magasabb árszintnek és az értékesített mennyiségnek köszönhetően, még a gyengébb dollár árfolyam ellenére is. A Brent olaj ára 73%-kal nőtt a 2007 júniusi árakhoz képest, a csoport átlagos realizált nyersolajára 100,78 dollár volt hordónként, amely 77%-os növekedést jelent. A csoport átlagosan realizált gázára 14%-kal nőtt, amely az általános gázáremelkedésnek köszönhető. A román piac termelővállalatait érintette a szabályozott belföldi gázár emelkedése 2008-ban, azonban ez nem mutatkozik meg az eredményekben.

Az EBIT 66%-kal nőtt 2007 júniusához képest – amely a jelentősen magasabb áraknak köszönhető -, még az alacsonyabb termelési volumen és a negatív árfolyamhatás ellenére is. Az EBIT tartalmaz egy nettó 60 millió eurós speciális tételt, amely a romániai perrel kapcsolatos munkavállalói bónusz kifizetések tartalékát jelenti. A tiszta EBIT 78%-kal haladta meg az előző évit. A termelési költségek ? nem számítva az USD/hordóban (OPEX) számolt jogdíjakat ? 13%-kal nőttek 2007 júniusához képest. A Petromnál az OPEX szintén 13%-kal nőtt, leginkább az árfolyamhatásnak köszönhetően (a román lej 4%-ot erősödött az amerikai dollárhoz képest). Az eredményt befolyásolta az egységnyi költségre eső alacsonyabb termelés. A kitermelési költség 55%-kal nőtt 2007 júniusához képest, legfőképpen a Petrom (2008 június: 63 millió euró), Ausztria, az Egyesült Királyság és Tunézia megnövekedett termelésének köszönhetően.

Az olajkitermelés, az NGL és a gázkitermelés összesen 2%-kal csökkent, főképp az alacsonyabb ausztriai, egyesült királyságbeli és a román (Petrom) termelésnek köszönhetően. Az olaj és NGL termelés 2%-kal haladta meg a 2007 júniusi eredményt, főleg a líbiai, jemeni és tunéziai termelésnek tudható be. A gázkitermelés 5%-kal csökkent. A Petromnál a gázkitermelést negatívan befolyásolták 2008 eső negyedévében a legtermelékenyebb kutaknál folyamatban lévő karbantartási munkák, csakúgy mint a gázvezeték-nyomásból eredő technikai nehézségek, amelyek 2008 második negyedévében adódtak.

Gáz és energia: a logisztikai üzletág jelentős eredményei

Millió euró

2008 I. félév

2007 I. félév

Változás %-ban

Értékesítés

1,797

1,462

+23

EBIT

115

121

(5)

Tiszta EBIT

131

121

+8

Fő teljesítménymutatók

2008 I. félév

2007 I. félév

Változás %-ban

Összesített gázértékesítés volumen – milliárd köbméter

6.63

6.55

+1

Átlagos értékesített tárolási kapacitás – köbméter/óra

791,818

773,307

+2

Teljes értékesített gázszállítás – milliárd köbméter

32.65

31.67

+3

Az EBIT 5%-kal volt alacsonyabb a tavalyi első féléves szintnél, főleg a Doljchim második negyedévi negatív eredménye és a gázellátás és -kereskedelem alacsonyabb teljesítménye miatt. A tiszta EBIT 8%-kal nőtt a logisztika jó eredményeinek köszönhetően, amely részben a Baumgarten-Oberkappel Gasleitunggesellschaft m.b.H teljesítményéből származott.

A gázellátás és ?kereskedelem volumene nőtt a 2007 első félévihez képest. Romániában az értékesített mennyiség alacsony volt tavaly, de az EconGas-nak sikerült növelnie értékesítését, főleg az elosztó társaságok felé, az év elejei rendkívüli hidegnek köszönhetően. Romániában az eredményekre továbbra is negatívan hat a szabályozási környezet és a növekvő importár. Bár a tavalyi feltételek kedvezőbbek voltak, a nemzetközi üzleti aktivitás egyenletes szinten maradt és pozitívan járult hozzá az EconGas általános eredményéhez.

A logisztikai üzletág eredményét növelte a nagyobb értékesítési mennyiség. 2008 elején az OMV újradefiniálta a gázszállítás értékesített kapacitását, támogatva ezzel az EU törekvését a harmonizációra és az átláthatóságra. Az új számítási mód a szállítók vagy elosztók által átadott mennyiségen alapszik. A számított mennyiség egyaránt figyelembe veszi a szállítást és a hazai mennyiséget. A gázszállítás értékesítése nőtt, különösen a Penta West és a WAG vezetékrendszereken. A tavalyi első félévihez képest az értékesített tárolás mennyisége nőtt, a teljes logisztikai üzletág eredménye jelentősen, 67%-kal emelkedett.

A Doljchim, a Petrom műtrágyagyárának tiszta EBIT mutatója 1,1 millió euró volt 2008 első félévében.

2008-as kilátások

Az OMV egész 2008-ra vonatkozóan rendkívül változékonynak látja a legfontosabb piaci tényezőket, úgymint a nyersolajárat, a finomítói árrést, valamint az USD/EUR árfolyamát. A nyersolaj átlagárának és a Brent-Urals spread-nek meg kell haladnia a 2007-es év szintjét. Az USD/EUR átlagos árfolyamát tekintve 2008-ban gyengülés várható a 2007 év végi szinthez képest. Az OMV viszonylag stabil román lejre számít az USD-hez viszonyítva, viszont az euróval szemben a dollár gyengülését várja. Az OMV finomítói árrése enyhén a 2007 évi szint alatt várható, a magas saját energiafogyasztásnak köszönhetően.

Az E&P területen bekövetkezett júniusi visszaesést ? amely egyesült királyságbeli és osztrák üzembezárásoknak, valamint az alacsonyabb román gáztermelésnek köszönhető ? várhatóan jelentősen kompenzálják az új fejlesztések Új-Zélandon, Kazahsztánban, Ausztriában, Líbiában és Jemenben. A fejlesztések 2008 második felében éreztetik majd hatásukat. Romániában a kútmodernizációs, illetve a hatékonyság növelését célzó programok tovább folytatódnak. 2008 egyik kulcsfontosságú feladata lesz a Petromservices szolgáltatási üzletágának integrálása. Általánosságban elmondható, hogy az iparág költséginflációja tovább folytatódik a magas olajáraknak köszönhetően. Bár, a költségek szorosabb ellenőrzése és a Petromnál végrehajtott modernizációs program mérsékelheti ezt a trendet.

2008 júliusában a líbiai NC 115 és NC 186-os blokkokra vonatkozó szerződések kibővültek és bekerültek az ESPA IV szerződéses keretébe, amely 2008 januárjától él. Ennek eredményeként az OMV módosítani fogja az NC 115-re vonatkozó termelési jelentését egy 2008 augusztus elsejével induló adózás előtti jelentésre. Az NC 186-ra vonatkozó jelentés már 2006 negyedik negyedévében módosításra került. Általánosságban ezen szerződéses változások nagy mértékben változatlanul hagyják az üzemi eredményt, de növelik a csoport egészének eredményét, s csökkentik a nettó eredményt. Bár a líbiai mezőkre vonatkozó termelési kilátások változatlanok, a tartalékok növelésére van szükség, főképp a szerződéses periódus meghosszabbítása miatt.

Az R&M területen a Bayernoil (OMV részesedés 45%)finomító-hálózatának átstrukturálása 2008 végéig fejeződik be. A neustadti finomítót a tavasz folyamán egy hónapra bezárták, míg az ingolstadti telephely 2008 harmadik negyedéve során végig zárva tart, amely a Bayernoil éves kapacitásának csökkenését eredményezi (12 millió tonnáról 10,3 millió tonnára). A Petrom finomító üzletágának mai gazdasági környezetében az Arpechim finomító nem képes elérni a kívánt megtérülési rátát a magas saját energiafogyasztásnak, a kedvezőtlen kitermelési hozamnak és a magas fix költségeknek köszönhetően. Ezért a befektetés a HSE megfelelés biztosítására összpontosít, illetve számos olyan lehetőség felmérése van folyamatban, amelyek az Arpechim tevékenységének átszervezésére irányulnak. A tervezés során ? amelyre várhatóan a következő hónapokban kerül sor ? ezeknek a lehetőségeknek az értékelése várható. A tervezési szakasz lezárultával a várható hatásokat ? beleértve a lehetséges veszteségeket – újraértékelik. Az üzemanyag iránti kereslet folyamatos növekedésével lehet számolni, különösen a dél-keleti EU-országok esetében, amely – a benzinkút-hálózat minőségének emelkedése mellett – az értékesítés enyhe növekedéséhez és a nem olajipari üzletágak jobb együttműködéséhez vezethet.

A G&P szegmensben a marketing és kereskedelmi üzletág a kereskedelmi tevékenységek kiszélesítésére törekszik, elsősorban a nemzetközi tározók, illetve a direkt értékesítés irányában. A román piac szabályozott árainak és a növekvő import gázárnak köszönhetően az árrés meglehetősen szűk. A Nabuccót illetően egy open season process-t terveztek 2008-ra, amely az első szállítási szerződések megkötését eredményezheti. Ez szolgál majd a végső beruházási döntés alapjául. Az Adria LNG projekt megvalósíthatósági tanulmányai 2008 során fejeződnek be. A romániai Petrobraziban található erőmű építésének kezdete jelentős mérföldkő lesz 2008 folyamán. További erőmű projektek vannak az értékelés fázisában. Az OMV részvétele az Oberösterreichische Ferngas AG vállalatban 2008 harmadik negyedévében átstrukturálásra kerül. A vezetékhálózatot és elosztási rendszert értékesítették a meglévő partnereknek. Ennek fejében az OMV részesedése a fennmaradó vállalatban ? amely 13,55 %-os részesedéssel bír az EconGas GmbH-ban ? 65%-ra nőtt.

Az OMV organikus növekedési céljai, a Petrom működésének folytatódó modernizációja, valamint az olajiparban tapasztalható általános költségnövekedés mellett a tervezett átlagos éves beruházás értéke hozzávetőleg 3 milliárd euró lesz 2010 végéig (az akvizíciókon és a líbiai szerződések megújításán kívül). Minden beruházási döntés érték-alapú megközelítésen nyugszik, amely alapvető fontosságú, ha az OMV el szeretné érni az egy üzleti évre tervezett 13%-os ROACE-t, a jelenlegi átlagos piaci indikátorok mellett.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük