2023.december.11. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Csíksomlyói passió a „Nyeregben”

3 perc olvasás

passio.jpgA Csíksomlyói passió augusztus 18-án „hazatér”, azaz a csíksomlyói Nyeregben láthatja majd a közönség a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkcióját.

 

A helyszíni nyilvános események a következőképpen alakulnak: 

CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ TURNÉ

Csíksomlyó, 2018. augusztus 14—19.

– augusztus 15., 13.00-14.00: nyilvános próba

– augusztus 15., 14.00-15.00: sajtótájékoztató

– augusztus 15., 19.00-20.00: közönségtalálkozó

– augusztus 15., 19.00- : táncház a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosaival

augusztus 18., Csíksomlyó, Nyereg

– 20 óra CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ – előadás

 

Az esemény saját felülete a Nemzeti Színház honlapján.

https://nemzetiszinhaz.hu/passioanyeregben

 

Csíksomlyói passió

18. századi ferences iskoladrámák és Szőcs Géza Passió című műve alapján

A Nemzeti Színház mostani Csíksomlyói passiója keresztény hitünk alapjaira kérdez rá, az európai kultuszközösség esélyeire hívja fel a figyelmet. Egy olyan új színpadi nyelv megteremtését tűzi ki célul, melyben a bibliai történet 18. századi interpretációja, valamint Szőcs Géza kortárs költői átirata szerves egységet alkot a Berecz András által megszólaltatott vallásos népénekekkel és azzal a néptánc alapú koreográfiával, melyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai adnak elő.

 

„A 18. században Csíksomlyón még élő hagyomány volt, hogy évről évre újabb és újabb iskoladrámákat mutattak be: 1721-től 1787-ig összesen 42 passiójáték került színre. Ezeket a helyi ferences gimnázium nagytermében adták elő. 1733-ban egy színjátszó ház is épült fából, amelynek szélesre tárták ajtaját, ha a nézőközönség nem fért a terembe. … Csíksomlyó az 1990-es évektől az összmagyarság egyre nagyobb tömegeket vonzó zarándokhelyévé vált. Olyan spirituális fordulat ez, amelyre méltán alapozhatnak az előadás alkotói..”  (Szász Zsolt, az előadás dramaturgja)

 

Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának az utolsó vacsorától a temetésig elbeszélt története a passió. Az ezt megjelenítő dramatizált színjátékot (misztériumjáték) nevezzük passiójátéknak. A kora-középkori liturgikus dráma templomi gyakorlatából fejlődött ki, s vált a 15. századra laikusok által kultivált szakrális tartalmú műfajjá. Ekkor már a szabad ég alatt, a városok közterein adták elő a passiójátékokat a helyi mesteremberek összefogásával és anyagi támogatásával. Az ellenreformáció idején újra az egyház fennhatósága alatt fejlődik tovább a műfaj: a passiók szövegét jeles paptanárok írják, és saját tanítványaik adják elő bibliamagyarázat gyanánt, a hívők erkölcsi épülésére. A passiók a hitélmény megújítását szolgálták.

 

https://nemzetiszinhaz.hu

 

Lantai József

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.